SCL Webtool is live

Verhoogde gebruiksvriendelijkheid in Webtool SCL

Team SCL heeft gewerkt aan een verbeterde, gebruiksvriendelijkere versie van de Webtool SCL. De Webtool is 1 november 2021 succesvol geïmplementeerd. In de release notes staan alle verbeteringen benoemd die doorgevoerd zijn.

Dit zijn onder meer:

 • U kunt als beheerder nu ook vóóraf de vragenlijst inzien. Daarnaast kunt u bij iedere vraag een toelichting invullen die uw respondenten zien bij het beantwoorden.
 • De weergave van de resultaten is verbeterd, visueel én ook met toelichtende teksten waarom een bepaalde trede wel of niet is behaald.

Heeft u de verbeteringen al gezien? Ga naar de Webtool Safety Culture Ladder

Migratie van gegevens

Bij de migratie zijn al uw gegevens bewaard gebleven.

 1. Uw account en die van de respondenten zijn overgezet naar de nieuwe omgeving. Uw inloggegevens blijven gelijk.
 2. De openstaande en afgeronde vragenlijsten van de huidige vragenlijst versies zijn overgezet in de nieuwe vragenlijst module.


De huidige vragenlijst versies zijn:

 • SAQ Compact: vanaf 1 mei 2021
 • SAQ Extended: vanaf 1 oktober 2019

Let op, vragenlijsten van voor deze periodes zijn toegevoegd aan uw account Online dossier als Excel en PDF document.

Heeft u vragen, bel dan naar de afdeling Klantenservice 015 2 690 391 of mail naar klantenservice@nen.nl.

Met vriendelijke groet, Team SCL

Invoering en handhaving ViA

De werkgroep Veiligheid in Aanbestedingen (ViA) van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) heeft overlegd met vertegenwoordigers van certificerende instellingen (CI-en). Door de enorme vraag vanuit de bouwsector is alle capaciteit voor het uitvoeren van audits en toetsen dit najaar al bezet en begint ook het eerste kwartaal van 2022 vol te lopen.

Afspraken ontbreken van bewijsmateriaal

In de Richtlijn handhaving en invoering staat dat het inzetten van sancties onder meer afhankelijk is van de mate waarin het ontbreken van een bewijsmiddel[1] toerekenbaar is en welke inspanning is gedaan om aan de eisen te voldoen.

Wij willen graag verduidelijken wat dit in de praktijk betekent:

Heeft u op 1 januari 2022 niet het vereiste bewijsmiddel? Dan zal een ondertekende offerte van een Certificerende Instelling met een afspraakbevestiging voor een audit/toets worden geaccepteerd, daarbij dient u ook aan te tonen dat u vóór die datum alvast een self-assessment hebt gedaan.

De werkgroep ViA en de CI-en onderhouden nauw contact over de capaciteit. Zodra er weer voldoende ruimte is zullen alleen de geldige bewijsmiddelen geaccepteerd worden. Het is dus van belang zo snel mogelijk, door middel van de Handreiking ViA/risicomatrix, te bekijken welk bewijsmiddel voor u van toepassing is en hiervoor een uitvraag te doen bij een Certificerende Instelling (overzicht CI-en).

[1]Afhankelijk van de contractwaarde en de impact: een SCL Certificaat, een SCL Light Statement of SCL Approved Self Assessment.


Verbeterde versie Webtool Safety Culture Ladder live op 1 november

De laatste tijd is door het SCL team hard gewerkt aan een verbeterde, gebruiksvriendelijkere versie van de Webtool SCL. Op maandag 1 november 2021 wordt de tool geïmplementeerd en zal daarom 24 uur niet beschikbaar zijn. Excuus voor dit ongemak.

In de nieuwe webtool kunt u als beheerder nu ook vóóraf de vragenlijst inzien. Daarnaast kunt u bij iedere vraag een toelichting invullen die uw respondenten te zien krijgen bij het beantwoorden.

De weergave van de resultaten is verbeterd zowel visueel als ook de toelichtende teksten waarom u een bepaalde trede wel of niet behaald heeft.

Migratie van gegevens

Bij de migratie zullen al uw gegevens behouden blijven. Namelijk,

 1. Uw account en die van de respondenten zijn overgezet naar de nieuwe omgeving. Uw inloggegevens blijven gelijk.
 2. De openstaande en afgeronde vragenlijsten van de huidige vragenlijst versies zijn overgezet in de nieuwe vragenlijst module.

De huidige vragenlijst versies zijn:
• SAQ Compact: vanaf 1 mei 2021
• SAQ Extended: vanaf 1 oktober 2019

Let op, vragenlijsten van voor deze periodes zijn toegevoegd aan uw account Online dossier in de vorm van een Excel en PDF document.

Mocht u vragen hebben, bel ons dan gerust op 015 2 690 391 of mail naar klantenservice@nen.nl. U ontvangt van ons een bericht wanneer de nieuwe Webtool SCL bereikbaar is.

Met vriendelijke groet,
Team SCL 

Informatiebijeenkomst SCL in het kader van ViA of de GCVB

Vragen over de SCL in het kader van ViA of de Governance Code Veiligheid in de Bouw?

Voor organisaties die aan de slag willen met de SCL of vragen hebben over ViA organiseert NEN informatiebijeenkomsten.

Tijdens deze informatiebijeenkomsten zijn zowel NEN, een certificerende instelling als iemand vanuit de werkgroep ViA aanwezig. We houden deze bijeenkomsten bewust klein. Zo kunnen al uw vragen over certificatie op de SCL en ViA beantwoord worden.

Er wordt deelnemers de gelegenheid geboden om contactgegevens met elkaar uit te wisselen. Op deze manier kunnen ook op een later moment ervaringen met elkaar gedeeld worden.

De bijeenkomsten vinden online plaats op:

 • Datum 1:   8 april van 14.00u-15.00u
 • Datum 2:   28 april van 13.00u-14.00u
 • Datum 3: 17 mei van 13.00u-14.00u

Meer informatie en aanmelden

Webinar ‘Introductie in de Safety Culture Ladder’

Op 23 juni (11:00 – 12:00 uur) organiseert NEN een gratis webinar om de Safety Culture Ladder te leren kennen.

Tijdens dit webinar komt het volgende aan bod:

• Wat is de Safety Culture Ladder?
• Wat zijn de laatste ontwikkelingen?
• Hoe kan ik mijzelf verder informeren over de Safety Culture Ladder?

Safety Culture Ladder
Om het aantal ongelukken in de bouw terug te dringen wordt het veiligheidsbewustzijn als verplichting opgenomen in veel aanbestedingen en contracten in de bouw. Dat hebben verschillende opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw afgesproken door het ondertekenen van de Governance Code Veiligheid in de Bouw.

Vanaf 2021 hanteren zij de zogenoemde Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder) om het veiligheidsbewustzijn van organisaties die opdrachten voor hen uitvoeren meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar te maken. Tijdens het webinar maakt u kennis met de basisprincipes van de Safety Culture Ladder.

Voor meer informatie en inschrijving, zie SCL Webinar

“Neue” Produkte und Produktnamen Safety Culture Ladder

Die Safety Culture Ladder führt “neue” Produkte und Produktnamen ein. Diese Produkte standen bisher im Rahmen eines Pilots nur einer bestimmten Klientel offen, sind jetzt jedoch allgemein verfügbar. Interessenten können ab dem 1. März 2020 aus einer vollständigen Zertifizierung oder einem anderen SCL-Produkt wählen.

Hintergrund

Anfangs gab es nur ein Safety Culture Ladder-Produkt: das SCL-Zertifikat, bei dem jedes Jahr ein vollständiges (100%) Audit durchgeführt werden musste. 2016 wurden im Rahmen eines Pilotprojekts Varianten erarbeitet. Diese SCL-Varianten standen aber im Rahmen des Pilotprojekts nur einem bestimmten Kundenkreis zur Verfügung.

Der Ausschuss der Experten der Safety Culture Ladder hat jetzt beschlossen, die Produkte aus dem Pilotprojekt allgemein zuzulassen.

Die Produkte

Die SCL bleibt die SCL, mit anderen Worten: Inhaltlich hat sich nichts geändert. Im Auditverfahren wird unterschieden:

 1. Beim Produkt ‚SCL-Original‘ wird jedes Jahr ein 100% Audit durchgeführt.
 2. Bei einem ‚SCL‘ wird im ersten Jahr ein 100% Audit und in den Jahren 2 und 3 ein Follow-up-Audit von 40% durchgeführt.
 3. Das ‚SCL Light‘ beginnt mit einem Audit von 40% im ersten Jahr. In den Jahren 2 und 3 findet die Überprüfung eines Aktionsplans statt den die betreffende Firma im ersten Jahr erstellt hat.
 4. Das ‚Approved Self Assessment‘ ist eine Selbstbewertung, die von der Organisation selbst durchgeführt wird. Die Zertifizierungsstelle prüft lediglich, ob dies in der vereinbarten Weise durchgeführt wurde.

SCL Original und SCL geben, wenn die Organisation das Audit erfolgreich abgeschlossen hat, Anspruch auf ein Zertifikat: ein SCL Original-Zertifikat oder ein SCL-Zertifikat. Darauf ist die erreichte Stufe angegeben.

SCL Light gewährt kein Recht auf ein Zertifikat, sondern auf eine Bescheinigung (Statement). In dieser Bescheinigung wird die Stufe angegeben.

Beim Approved Self Assessment wird kein Statement und daher auch keine Stufen-Indikation abgegeben. Die Zertifizierungsstelle liefert nur den Nachweis, dass die Selbstbewertung ordnungsgemäß durchgeführt wurde.

Weitere Informationen zu den Produktnamen und zum Auditverfahren finden Sie auf der Internetseite www.safetycultureladder.org.

Die Produkte sind ab dem 1. März 2020 erhältlich. In den kommenden Monaten werden alle Dokumente, in denen die SCL-Produkte erwähnt werden, angepasst.

Die Änderung erfordert auch neue Vorlagen für die verschiedenen Zertifikate oder Bescheinigungen. Diese werden den Zertifizierungsstellen so bald wie möglich und spätestens am 1. April zur Verfügung stehen.

Anpassungen am Register

Das Register der Zertifikatsinhaber auf der Website wird angepasst. Die neuen Produktnamen werden hinzugefügt. Die Zertifikate und Bescheinigungen (aktuelle SAQ+ Übersicht) werden ebenfalls in einem Register abgelegt. Sobald dies abgeschlossen ist, wird es auf der Internetseite sichtbar. Zertifizierungsstellen und Projektpartner werden separat über die Änderungen informiert.

Das Approved Self Assessment

Für eines der neuen Produkte, das Approved Self Assessment, wird ein neues SAQ-Web-Tool eingeführt. Dies wird in Kürze online verfügbar sein. Dieses verkürzte SAQ muss für das Approved Self Assessment verwendet werden. Weitere Erläuterungen finden Sie zeitnah auf unserer Internetseite.

Veilig werken in de Bouw met de Safety Culture Ladder

In verband met het Coronavirus is besloten het evenement te verzetten naar najaar 2020

27-02-2020 Bereid u voor, verplicht vanaf 2021! Om het aantal ongelukken in de bouw terug te dringen wordt het veiligheidsbewustzijn als verplichting opgenomen in veel aanbestedingen en contracten in de bouw. Dat hebben verschillende opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw afgesproken door het ondertekenen van de Governance Code Veiligheid in de Bouw. Vanaf 2021 hanteren zij de zogenoemde Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder) om het veiligheidsbewustzijn van organisaties die opdrachten voor hen uitvoeren meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar te maken.

Om het veiligheidsbewustzijn als keten te verhogen wordt er niet alleen certificering gevraagd van opdrachtnemers, ook de opdrachtgevers laten zich certificeren.


Wat is de Safety Culture Ladder?

Onderdeel van Governance Code Veiligheid in de Bouw is dat het gebruik van de Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder) verplicht wordt vanaf 2021. Met de Safety Culture Ladder kunnen organisaties meetbaar maken wat het niveau van veiligheidsbewustzijn is binnen hun organisatie. En nog belangrijker, hiermee kunnen zij het aantal ongevallen door onveilig en ongezond gedrag van medewerkers terugdringen binnen hun organisatie.

De Safety Culture Ladder is dus een instrument dat inzicht geeft in de veiligheidscultuur van de organisatie en de houding en het gedrag van medewerkers ten aanzien van veiligheid meet. Met certificatie tegen de Safety Culture Ladder maakt een organisatie voor anderen aantoonbaar hoe bewust een organisatie omgaat met veiligheid.

Wie zijn de ondertekenaars?

De ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw zijn o.a. BAM, Dura Vermeer, Heijmans, VolkerWessels, Strukton, Ballast Nedam, Rijkswaterstaat en Rijksvastgoedbedrijf.

Informatiemiddag 19 mei – Save the date – verzet naar najaar 2020 in verband met Coronavirus

Om de bouwsector te helpen om te gaan werken met de Safety Culture Ladder organiseert NEN, als schemabeheerder van de Safety Culture Ladder, een praktijkmiddag om handvatten te geven om met de Safety Culture Ladder aan de slag te gaan.

Tijdens deze middag komt een aantal toonaangevende sprekers aan het woord en worden workshops gegeven. Deze workshops helpen startende organisaties om de stap naar certificatie te zetten en geven ervaren organisaties handvatten om de stap naar een hogere trede op de Safety Culture Ladder te maken. Bovendien is er een informatiemarkt waarop certificerende instellingen en officiële kennispartners van de Safety Culture Ladder aanwezig zijn. Deze partijen staan klaar om al uw praktische vragen te beantwoorden.

Datum en tijden: 19 mei 2020 van 12.00 uur tot 17.00 uur (geannuleerd)
Locatie: Kanaal 30 in Utrecht
Kosten deelname: € 150,- (excl. btw.)
Voor wie: voor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid of kwaliteit binnen de bouwsector.

Aanmelden

Aanmelden kan vanaf 10 maart via NEN.nl.

Het internationale succes van veiligheidsbewustzijn

Jeannette Hofman-Züter is de nieuwe projectmanager voor de Safety Culture Ladder, het certificatieschema voor het toetsen van veiligheidscultuur bij bedrijven. In een kennismakingsinterview in Industrie & Veiligheid praat ze over veiligheid in bepaalde sectoren en over de sterke groei van de Safety Culture Ladder (SCL).

Lees hier het volledige interview.

Veiligheidsladder auditortraining en introductietraining

Voor 2020 zijn de volgende Veiligheidsladder trainingen ingepland:

NEN Veiligheidsladder Introductietraining (ochtend)
5 februari 2020, Utrecht
23 september 2020, Utrecht

De training is bedoeld voor systeemauditoren, die audits op de Veiligheidsladder willen gaan uitvoeren. Zij volgen deze training als voorbereiding op de 2-daagse auditorentraining. Ook interne auditoren en andere geïnteresseerden die binnen het bedrijf verantwoordelijk zijn en hun bedrijf willen laten certificeren en/of meer willen weten over de Veiligheidsladder kunnen aan deze training deelnemen.

Voor meer informatie en registratie, zie NEN-trainingen

NEN Veiligheidsladder Auditor training (2-dagen)
13 + 20 november 2019, Utrecht (vol)
18 + 25 maart 2020, Utrecht
27 mei en 3 juni 2020, Utrecht

De tweedaagse training is bedoeld voor systeem auditoren (OHSAS, VCA). Zij hebben basiskennis van de Veiligheidsladder maar geen ervaring met het auditeren van cultuur en met de cultuuraspecten die daarmee samenhangen, en voor de auditoren die binnen het bedrijf verantwoordelijk zijn voor de certificatie volgens de Veiligheidsladder.

Voorkennis op basis van de Veiligheidsladder Introductietraining of zelfstudie is vereist.

Voor meer informatie en registratie, zie NEN-trainingen

Belgie – Veiligheidsladder Auditor training (2 dagen)
NL talig – kantoren Samurai Antwerpen: 10+11 februari 2020
FR talig – kantoren Vandeputte Jumet: 17+18 februari 2020
Voor meer informatie en registratie, NL training Samuraiatwork
Voor meer informatie en registratie, FR training Samuraiatwork

Bijeenkomst kennisnetwerk Come Together

Het kennisnetwerk Come together is een platform van (potentiele) gebruikers van de Veiligheidsladder (VL) met als doel om kennis en ervaringen met elkaar te delen. Regelmatig organiseert het platform daarvoor netwerkbijeenkomsten. Na een 1e bijeenkomst in Rotterdam bij Van Oord dit voorjaar zal een tweede bijeenkomst plaatsvinden op 10 oktober 2019. Gastheer deze keer is TenneT TSO te Arnhem. Ook nu weer met aansprekende onderwerpen, dit keer toegespitst op gedragsbeïnvloeding en observatie van gedrag.

Tijdens deze bijeenkomst staat het volgende op het programma:

 • Inleiding van de gastheer TenneT door Gineke van Dijk, Associate Director Corporate Safety and Security en hun ‘road to safety’,
 • Frans Geijlvoet, sr beleidsmedewerker CSS, presenteert TenneT ervaring betreffende psychosociale veiligheid
 • Apenmanagement, ingeleid door Patrick van Veen, gedragsbioloog
 • VL in de praktijk, gepresenteerd door Henk Bijsterbosch, DNV GL

De bijeenkomst is interessant voor zowel bedrijven die plannen hebben om de VL te implementeren, als ook voor bedrijven die bezig zijn met de implementatie ervan als bedrijven die willen consolideren of willen doorgroeien naar een hogere trede. Hierbij is de omvang van bedrijven en/of het type werkzaamheden niet bepalend voor het deelnemen aan deze bijeenkomsten.

Wanneer
Donderdag 10 oktober 2019, 13:00 – 16:00

Waar:
TenneT TSO, Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem

Kosten:
€ 75,00 per persoon. Voor 2 personen van hetzelfde bedrijf € 125,00.

U kunt zich aanmelden via de website  van Come Together