Webtool Veiligheidsladder in drie talen beschikbaar

De webtool Veiligheidsladder is nu in drie talen beschikbaar: Nederlands, Engels en Duits. De webtool is een zogeheten SAQ (Self Assessment Questionnaire). Aan de hand van een aantal vragen kunt u de veiligheidscultuur binnen uw bedrijf toetsen en analyseren hoe de veiligheid van uw werknemers is ingebed in de organisatie. De vragenlijst voor de zelfverklaring Veiligheidsladder is opgebouwd volgens het certificeringsschema van de Veiligheidsladder.

Sluit hier een abonnement af en ontvang direct uw inloggegevens!

Successful auditor training in Germany

On 6-7 April 2017, the first open auditor training was held in Hilden, Germany. The training was organized by NEN in cooperation with Dekra Academy and AdviSafe. During this two-day training, the German auditors started to work with the principles of the Safety Culture Ladder. Through practical exercises  the auditors learned to recognize the different company aspects of the Safety Culture Ladder.

Over the coming months more trainings will be organized in Germany. Check the agenda on our website for dates and locations.

We wish the auditors success working with the Safety Culture Ladder.

Geslaagde eerste Duitstalige auditorentraining

De eerste Duitstalige auditorentraining die op 6 en 7 april in Hilden, Duitsland is georganiseerd, is door de deelnemers positief ervaren. Deze training is door NEN in samenwerking met Dekra Academy en AdviSafe georganiseerd. Het was interessant om te zien hoe de Duitse auditoren het gedachtegoed van de Veiligheidsladder aannamen en er mee aan de slag gingen. Praktijkoefeningen waren een belangrijk deel van de training.

Gedurende het jaar zullen er meerdere auditorentrainingen in Duitsland worden georganiseerd. Voor data en locaties check de agenda op onze website.

We wensen de nieuwe auditoren veel succes met het werken met de Veiligheidsladder.

 

Two-day training auditors Safety Culture Ladder October and November 2017

In October and November 2017 trainings will be organized for system auditors with little or no experience of the Safety Culture Ladder. During this 2-day training, the system auditors learn how to assess the safety culture in companies in accordance with the Safety Culture Ladder Certification Scheme.

Dates:
3-4 October 2017, Utrecht, The Netherlands
8-9 November 2017, Utrecht, The Netherlands

Programme and registration auditor training

 

Tweedaagse trainingen auditoren Veiligheidsladder oktober en november 2017

In oktober en november 2017 vinden tweedaagse trainingen plaats voor systeemauditoren (OHSAS, VCA) die nog geen ervaring hebben met het auditeren van cultuursystemen en cultuuraspecten. Deze training leert de systeemauditoren de veiligheidscultuur in bedrijven te beoordelen conform het certificatieschema Veiligheidsladder.

Data:
3 en 4 oktober 2017, Utrecht
8 en 9 november 2017, Utrecht

Programma en inschrijving

Auditor training Safety Culture Ladder June 2017

On 7 June 2017, the next training for auditors of Certification Authorities will be held in Utrecht, The Netherlands. The training is organised by NEN in cooperation with AdviSafe. During this 1-day training, the system auditors learn how to assess the safety culture in companies in accordance with the Safety Culture Ladder Certification Scheme. Experienced auditors (OHSAS, VCA) can register for this training. Adequate knowledge of the Safety Culture Ladder is necessary.

Programme and registration auditor training

Training auditoren Veiligheidsladder juni 2017

De komende training voor auditoren van Certificerende Instellingen is op 7 juni 2017 in Utrecht. NEN organiseert deze ééndaagse auditortraining in samenwerking met AdviSafe. Deze training leert de systeemauditoren de veiligheidscultuur in bedrijven te beoordelen conform het certificatieschema Veiligheidsladder. Deze training is bedoeld voor ervaren systeemauditoren (OHSAS, VCA). Kennis van de Veiligheidsladder is noodzakelijk.

Programma en inschrijving auditoren training

TenneT suppliers meeting Safety Culture Ladder

Last Friday, March 24 2017, the first meeting to inform TenneTs’ suppliers about the different aspects of the Safety Culture Ladder and the possibilities for certification was organized.  Presentations were given by companies who are already certified on the Safety Culture Ladder. AdviSafe was also present to explain the system of the Safety Culture Ladder to the participants. At the information market, suppliers were offered the opportunity to get in touch with Ladder Certification Authorities, consultancies and NEN.

By implementing the Safety Culture Ladder,  TenneT is dedicated to improving the safety culture awareness throughout it’s entire chain.

Over the coming months more meetings will be organized, to which TenneT will invite its suppliers to participate. The next meeting is due to be held on Friday March 31 2017 at TenneT in Arnhem. In addition to the meetings in The Netherlands, meetings for TenneTs’ German suppliers will be organized in Germany in the coming months as well.

Informatiebijeenkomsten Veiligheidsladder voor leveranciers van TenneT

Afgelopen vrijdag, 24 maart 2017, heeft TenneT voor haar leveranciers de eerste bijeenkomst over de Veiligheidsladder georganiseerd. Aanwezigen werden geïnformeerd over de verschillende aspecten van de Veiligheidsladder en de mogelijkheden tot certificatie.  Presentaties werden gegeven door bedrijven die al gecertificeerd zijn volgens de Veiligheidsladder en AdviSafe was aanwezig om het systeem van de Veiligheidsladder toe te lichten. Op de kennismarkt konden leveranciers in gesprek komen met de diverse Ladder Certificerende Instellingen, adviesbureaus en NEN.

Door het implementeren van de Veiligheidsladder wil TenneT de veiligheidscultuur in de keten vergroten en daarmee incidenten voorkomen.

In de komende maanden zullen meer informatiebijeenkomsten volgen, waar leveranciers van TenneT voor worden uitgenodigd. De eerstvolgende bijeenkomst zal plaatsvinden op 31 maart 2017 bij TenneT in Arnhem. Naast de bijeenkomsten in Nederland zullen er voor Duitse leveranciers in Duitsland informatiebijeenkomsten worden georganiseerd.

Artikel ‘Naar een veilige bedrijfscultuur met de Veiligheidsladder’

Interview met Hanneke de Vries, directeur en eigenaar van het Nederlands Certificatie Instituut (NCI) en het Europees Examen Instituut (EEI), en Ruud Sweering, senior adviseur Veiligheid bij GVB over hun ervaring met de Veiligheidsladder (NENMagazine 1-2017).