Geslaagde TenneT bijeenkomsten voor leveranciers in Nederland en Duitsland

Op 24 maart, 19 en 29 mei 2017 heeft TenneT voor haar leveranciers een drietal bijeenkomsten over de Veiligheidsladder in Nederland georganiseerd. Tevens hebben in Duitsland op 23 en 24 mei 2017 bijeenkomsten plaatsgevonden voor de Duitse leveranciers. Om het veiligheidsbewustzijn te vergroten en de veiligheidscultuur te versterken, maakt TenneT gebruik van de Safety Culture Ladder (SCL). TenneT ziet het verbeteren van de veiligheidscultuur als een gezamenlijke inspanning, die plaatsvindt in de gehele supply chain, binnen de eigen organisatie maar ook voor de leveranciers van TenneT (Contractor Management).

Tijdens de bijeenkomsten werden de leveranciers geïnformeerd over de verschillende aspecten van de Veiligheidsladder (SCL) en de mogelijkheden tot certificatie. Naast SCL-certificatie stimuleert TenneT leveranciers om de vragenlijst voor zelfevaluatie (Self-Assessment Questionnaire, SAQ) in te vullen en/of om een referentie-audit (SAQ+) uit te laten voeren. Meer informatie over de pilot van TenneT vindt u op onze website.

In de komende maanden zullen meerdere informatiebijeenkomsten volgen. De eerstvolgende bijeenkomst in Nederland staat gepland voor 16 juni in Arnhem. De eerstvolgende bijeenkomsten in Duitsland staan gepland voor 22, 29 en 30 juni in Würzburg en voor 6 en 7 juli in het Ruhrgebied.

Webtool Safety Culture Ladder jetzt in drei Sprachen verfügbar

Das Webtool Safety Culture Ladder ist jetzt in folgenden Sprachen verfügbar: niederländisch, englisch und deutsch.

Das Webtool ist ein sogenannter Selbstbewertungsfragebogen (SAQ – Self Assessment Questionnaire). Anhand einer Reihe von Fragen können Sie die Sicherheitskultur innerhalb Ihres Unternehmens prüfen und dabei analysieren, wie die Sicherheit Ihrer Arbeitnehmer in die Organisation eingebettet ist.

Die Fragenliste für die Selbstbewertung (SAQ) Safety Culture Ladder ist entsprechend dem Zertifizierungskonzept der Safety Culture Ladder aufgebaut.

Holen Sie sich direkt ein Abonnement.

Erfolgreiches Training für Prüfer in Deutschland

Das erste Deutschsprachige Training für Prüfer der Safety Culture Ladder fand am 6. Und 7. April statt in Hilden, Deutschland, und wurde von den Prüfer gut angenommen. Das Training ist in Zusammenarbeit von NEN mit Dekra Acadamy und AdviSafe organisiert. Es war interessant zu sehen, wie die verschiedene Deutsche Prüfer das Gedankengut der Safety Culture Ladder umgesetzt haben denn ein wichtiges Teil des Trainings waren die praktische Übungen.

Im laufen des Jahres werden mehrere Trainingen für Prüfer in Deutschland angeboten.

Wir wünschen die neue Prüfer viel Erfolg bei der Arbeit mit der Safety Culture Ladder!

Webtool Safety Culture Ladder available in three languages

The webtool Safety Culture Ladder is from now on available in three languages: Dutch, English and German. The webtool is what is known as a SAQ (Self Assessment Questionnaire). Using a number of questions, you can test and analyse the safety culture in your company and analyse how the safety of your employees is embedded in the organization. The questionnaire for the Safety Culture Ladder self-declaration (SAQ) is drawn up in accordance with the Safety Culture Ladder certification scheme.

Subscribe here and receive your login details instantly!

 

Webtool Veiligheidsladder in drie talen beschikbaar

De webtool Veiligheidsladder is nu in drie talen beschikbaar: Nederlands, Engels en Duits. De webtool is een zogeheten SAQ (Self Assessment Questionnaire). Aan de hand van een aantal vragen kunt u de veiligheidscultuur binnen uw bedrijf toetsen en analyseren hoe de veiligheid van uw werknemers is ingebed in de organisatie. De vragenlijst voor de zelfverklaring Veiligheidsladder is opgebouwd volgens het certificeringsschema van de Veiligheidsladder.

Sluit hier een abonnement af en ontvang direct uw inloggegevens!

Successful auditor training in Germany

On 6-7 April 2017, the first open auditor training was held in Hilden, Germany. The training was organized by NEN in cooperation with Dekra Academy and AdviSafe. During this two-day training, the German auditors started to work with the principles of the Safety Culture Ladder. Through practical exercises  the auditors learned to recognize the different company aspects of the Safety Culture Ladder.

Over the coming months more trainings will be organized in Germany. Check the agenda on our website for dates and locations.

We wish the auditors success working with the Safety Culture Ladder.

Geslaagde eerste Duitstalige auditorentraining

De eerste Duitstalige auditorentraining die op 6 en 7 april in Hilden, Duitsland is georganiseerd, is door de deelnemers positief ervaren. Deze training is door NEN in samenwerking met Dekra Academy en AdviSafe georganiseerd. Het was interessant om te zien hoe de Duitse auditoren het gedachtegoed van de Veiligheidsladder aannamen en er mee aan de slag gingen. Praktijkoefeningen waren een belangrijk deel van de training.

Gedurende het jaar zullen er meerdere auditorentrainingen in Duitsland worden georganiseerd. Voor data en locaties check de agenda op onze website.

We wensen de nieuwe auditoren veel succes met het werken met de Veiligheidsladder.

 

Two-day training auditors Safety Culture Ladder October and November 2017

In October and November 2017 trainings will be organized for system auditors with little or no experience of the Safety Culture Ladder. During this 2-day training, the system auditors learn how to assess the safety culture in companies in accordance with the Safety Culture Ladder Certification Scheme.

Dates:
3-4 October 2017, Utrecht, The Netherlands
8-9 November 2017, Utrecht, The Netherlands

Programme and registration auditor training

 

Tweedaagse trainingen auditoren Veiligheidsladder oktober en november 2017

In oktober en november 2017 vinden tweedaagse trainingen plaats voor systeemauditoren (OHSAS, VCA) die nog geen ervaring hebben met het auditeren van cultuursystemen en cultuuraspecten. Deze training leert de systeemauditoren de veiligheidscultuur in bedrijven te beoordelen conform het certificatieschema Veiligheidsladder.

Data:
3 en 4 oktober 2017, Utrecht
8 en 9 november 2017, Utrecht

Programma en inschrijving

Auditor training Safety Culture Ladder June 2017

On 7 June 2017, the next training for auditors of Certification Authorities will be held in Utrecht, The Netherlands. The training is organised by NEN in cooperation with AdviSafe. During this 1-day training, the system auditors learn how to assess the safety culture in companies in accordance with the Safety Culture Ladder Certification Scheme. Experienced auditors (OHSAS, VCA) can register for this training. Adequate knowledge of the Safety Culture Ladder is necessary.

Programme and registration auditor training