Webtool SCL

Bij de Veiligheidsladder is door NEN een Webtool SCL ontwikkeld. Met deze webtool kunnen bedrijven op een gemakkelijke manier tot een zelfverklaring komen. De webtool is een zogeheten SAQ (Self Assessment Questionnaire). Door het beantwoorden van vragen kunt u een indicatie krijgen op welke trede van de ladder uw bedrijf uitkomt. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn is in de organisatie, hoe hoger de score is op de Veiligheidsladder. Het resultaat van de SAQ kunt u gebruiken om een plan van aanpak op te stellen voor uw organisatie of een start te maken met het certificatietraject voor de Veiligheidsladder. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met een Ladder Certificerende Instelling.

Proefabonnement betaversie (testversie) Webtool
Tot de lancering van de definitieve versie kunt u een gratis proefabonnement afsluiten. Dit proefabonnement verloopt automatisch bij lancering van de definitieve versie.

Definitieve versie
In januari 2017 is de definitieve versie van de webtool beschikbaar. Deze versie komt in drie talen (Nederlands, Engels en Duits) en bevat uitgebreide analysemogelijkheden en een exportfunctie voor de zelfverklaring.

Voor meer informatie en het nemen van een (gratis) proefabonnement: webtoolscl.nl

Eerste bijeenkomst Commissie van Deskundigen (CvD)

Op maandag 5 december 2016 vond bij NEN in Delft de eerste bijeenkomst plaats van de nieuwe Commissie van Deskundigen (CvD) van de Veiligheidsladder.
De CvD is als operationeel beheerder van de Veiligheidsladder primair verantwoordelijk voor het up-to-date houden van het certificeringsschema. Ook functioneert deze als aanspreekpunt voor de Ladder Certificerende Instellingen ten aanzien van interpretatievraagstukken en andere kwesties. In de CvD zijn deskundigen van/namens opdrachtgevers en opdrachtnemers afgevaardigd.

Onderschrift foto:
Commissie van Deskundigen Veiligheidsladder (v.l.n.r.):
Marc Dröge (GasUnie), Audry van der Sande (KIWA), Arno de Graaf (Movares), Kommer den Uil (BAM), Ad Huijbregts (TenneT), Dieter van Delft (ProRail), Daan Thijssen (VolkerWessels), Hanneke de Vries (NCI), Harmen Willemse (NEN). Niet op de foto: Michel Jungschläger (Alliander), Marina Maroulakis (NEN).

Veiligheidsladder Auditor trainingen

In januari 2017 organiseert NEN in samenwerking met Advisafe één en tweedaagse auditor trainingen. Deze training leert de systeemauditoren de veiligheidscultuur in bedrijven te beoordelen conform het certificatieschema Veiligheidsladder.

Programma ééndaagse auditor training
Programma tweedaagse auditor training

Introductieseminars Veiligheidsladder

Wilt u via een seminar kennismaken met de Veiligheidsladder?

Op 29 november organiseert NCI samen met Adviseurs 3.0 een gratis seminar in Soest. Op 28 november en op 16, 17 en 24 januari worden door Advisafe introductiebijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten krijgt u informatie en inzicht in het doel, de werking en de voordelen van de veiligheidsladder voor uw organisatie.

Programma en data seminar NCI
Programma en data seminars Advisafe

 

Eerste bijeenkomst College van Belanghebbenden (CvB)

Op woensdag 26 oktober 2016 vond bij NEN in Delft de eerste bijeenkomst plaats van het nieuwe College van Belanghebbenden (CvB) van de Veiligheidsladder. De leden van het CvB hebben naar elkaar uitgesproken om toe te zien op het beheer en ontwikkeling van de Veiligheidsladder en om actief bij te dragen aan een verdere uitrol van de Veiligheidsladder naar andere sectoren in Nederland. De Veiligheidsladder heeft zich in de spoorsector bewezen als het instrument om het veiligheidsniveau in de gehele keten te verhogen. Door het gebruik van de Veiligheidsladder is inzicht in het veiligheidsbewustzijn en de veiligheidscultuur hoog op de agenda komen te staan. Binnen de keten is een dialoog over veiligheid ontstaan die organisatie-overstijgend is.

Onderschrift foto:
College van Belanghebbenden van de Veiligheidsladder (v.l.n.r.):
Harold Pauwels (NEN), Elso Free (ProRail), Oscar van Aagten (TenneT), Johan van den Elzen (voorzitter CvB), Adriaan den Herder (GasUnie), Frank Guldenmond (TUDelft), Cor Luijten (Gemeente Rotterdam)