Franstalige auditorentraining van start

Om te kunnen voldoen aan de vraag om Franstalige auditoren op te leiden voor de Veiligheidsladder, is in samenwerking met Samurai at Work een Franstalige externe auditorentraining opgezet.

Deze 2-daagse auditorentraining wordt gegeven door een ervaren trainer van Samurai at Work. Voor dit jaar is de eerste datum al vastgelegd.

Datum: 29 en 30 oktober 2019, 9:00 – 16:30 uur
Lokatie: Van der Valk Hotel bij  Charleroi airport

Voor meer informatie en inschrijven, kunt u contact op te nemen met Samurai at Work via de volgende link:
meer informatie en inschrijving

 

 

 

 

Informatiebijeenkomst ISO 45001

ISO 45001 ‘Managementsystemen voor gezond en veilig werken’ is vorig jaar in maart 2018 gepubliceerd. Op 4 oktober 2019 is er een informatiebijeenkomst waarbij de eerste ervaringen worden gedeeld. Er wordt onder andere gekeken welke normen aanvullend op ISO 45001 nog moeten worden ontwikkeld.

De implementatie en praktijkervaring met ISO 45001 worden met de deelnemers onder elkaar gedeeld. Maar ook in combinatie met andere managementsystemen zoals ISO 9001 en ISO 14001. Voor de ontwikkeling van de bijbehorende normen is de inbreng van een nog op te richten Nederlandse normcommissie belangrijk.

U kunt zich kosteloos aanmelden voor de bijeenkomst op 4 oktober. Bij een te hoog aantal inschrijvingen, hebben de leden van de normcommissies, het Platform Industrie & Veiligheid en de Veiligheidsladder voorrang.

Aanmelding voor deze gratis bijeenkomst

Governance-Kodex Sicherheit im Baugewerbe

In Ausschreibungen und Verträgen in der Baubranche muss Sicherheitsbewusstsein als Verpflichtung angeführt werden. Das haben die Unterzeichner des niederländischen ‚Governance-Kodex Sicherheit im Baugewerbe[1] (GCVB)‘ vereinbart. Ab 2021 werden diese die sogenannte Safety Culture Ladder nutzen, um das Sicherheitsbewusstsein von Organisationen, die für sie Aufträge ausführen, messbar, transparent und vergleichbar zu machen. Um eine maximale Schärfung des Sicherheitsbewusstseins in der Prozesskette zu bewirken, müssen nicht nur die Auftragnehmer, sondern auch die Kunden zertifiziert werden.

— AUSZUG PRESSEMITTEILING —

“Ab 2021 müssen Auftragnehmer Sicherheitsbewusstsein nachweisen
Aufmerksamkeit auf Sicherheit in Ausschreibungen und Verträgen

In Ausschreibungen und Verträgen in der Baubranche muss Sicherheitsbewusstsein als Verpflichtung angeführt werden. Das haben die Unterzeichner des niederländischen ‚Governance-Kodex Sicherheit im Baugewerbe[1] (GCVB)‘ vereinbart. Ab 2021 werden diese die sogenannte Safety Culture Ladder nutzen, um das Sicherheitsbewusstsein von Organisationen, die für sie Aufträge ausführen, messbar, transparent und vergleichbar zu machen. Um eine maximale Schärfung des Sicherheitsbewusstseins in der Prozesskette zu bewirken, müssen nicht nur die Auftragnehmer, sondern auch die Kunden zertifiziert werden.

Im Baugewerbe ereignen sich noch immer schwere Unfälle. Das Verhalten von Mitarbeitern ist dabei ein entscheidender Faktor: Unzureichende Kommunikation und Koordination, wahrgenommener Arbeits- und Zeitdruck, und das Versäumnis, angemessen auf unerwartete Situationen zu reagieren, sind Hauptursachen für Unfälle. Nach Recherchen der niederländischen Aufsichtsbehörde SZW helfen ein höheres Sicherheitsbewusstsein und eine ausgeprägte Sicherheitskultur Gefahren zu entschärfen. Die Unterzeichner des GCVB sind überzeugt, dass eine Betonung des Sicherheitsbewusstseins in Ausschreibungen und Verträgen die Zahl der Unfälle auf Baustellen reduziert.”

[1] Governance Code Veiligheid in de Bouw

BAM DLP, Teil von BAM Infra Niederlande, erreicht Safety Culture Ladder-Stufe 5

BAM DLP, die Geschäftseinheit, die alle Bodensanierungsarbeiten für BAM Infra Niederlande begleitet, hat am 3. Juli als erste Organisation die fünfte Stufe der Safety Culture Ladder erreicht. BAM DLP erhielt das Zertifikat in Anwesenheit von NEN am 8. Juli von Ronald Karel, Direktor von Kiwa Niederlande B.V.

Kommer den Uil, Leiter von KAM bei BAM Infra Netherlands und verantwortlicher Manager von BAM DLP: “Wir sind besonders stolz darauf, die Safety Culture Ladder Stufe 5 erreicht zu haben. Es ist eine wunderbare Anerkennung für die harte Arbeit usnseres Teams in den letzten Jahren. Seit der Gründung der BAM DLP im Jahr 2014 ist es unsere Kernaufgabe, sicherzustellen, dass wir als BAM die Anforderungen im Bereich Sicherheit und Umwelt bei Bodenaktivitäten erfüllen. Sicherheit ist bei uns immer die Nummer 1.

BAM DLP, onderdeel van BAM Infra Nederland, behaalt Veiligheidsladder trede 5

BAM DLP, het bedrijfsonderdeel dat alle bodemsaneringswerkzaamheden voor BAM Infra Nederland begeleidt, heeft op 3 juli als eerste organisatie de 5e trede van de Veiligheidsladder behaald. BAM DLP ontving op 8 juli in bijzijn van NEN het certificaat van Ronald Karel, directeur Kiwa Nederland B.V.

Kommer den Uil, hoofd KAM van BAM Infra Nederland en verantwoordelijk manager van BAM DLP: ‘Wij zijn bijzonder trots op het behalen van de Veiligheidsladder trede 5. Het is een prachtige erkenning voor het harde werk van ons team de afgelopen jaren. Er voor zorgen dat we als BAM compliant zijn op het gebied van veiligheid en milieu bij bodemactiviteiten is al sinds de oprichting van BAM DLP in 2014 onze kerntaak. Veiligheid staat bij ons altijd op nummer 1.

Lees hier het volledige bericht (website van BAM Infra)

Einladung zum SCL-Umsetzungsworkshop

Bezugnehmend auf Ihre Teilnahme an der letztjährigen TenneT Roadshow, laden Sie die ecco Unternehmensberatung und die KIWA International Cert GmbH zu einem gemeinsamen SCL-Umsetzungsworkshop ein.

Wo und wann?

Am 01.08.2019 in Düsseldorf

Am 08.08.2019 in Nürnberg

Sie sind sich nicht sicher wie Sie das Thema Safety Culture Ladder angehen sollen?

KIWA International Cert GmbH und ecco zeigen Ihnen praxis- und umsetzungsorientiert wie Sie das Thema Safety Culture Ladder sicher in Ihr Unternehmen integrieren.

Dazu erarbeiten sie mit Ihnen anhand Ihrer individuellen Beispiele erste Lösungsansätze für die Integration der Safety Culture Ladder in Ihr Unternehmen.

Über den folgenden Link finden Sie mehr Details zum Workshop oder gelangen Sie direkt zur Anmeldung am SCL-Umsetzungsworkshop: www.ecco.de/SCL

Goverance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) zet Veiligheidsladder in om veiligheidsbewustzijn aan te tonen

Persbericht 3 juni 2019

Opdrachtnemers moeten vanaf 2021 veiligheidsbewustzijn aantonen
Aandacht voor veiligheid in aanbestedingen en contracten

Veiligheidsbewustzijn wordt als verplichting opgenomen in veel aanbestedingen en contracten in de bouw, dat hebben de ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) afgesproken. Vanaf 2021 hanteren zij de zogenoemde Veiligheidsladder om het veiligheidsbewustzijn van organisaties die opdrachten voor hen uitvoeren meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar te maken. Om het veiligheidsbewustzijn als keten te verhogen wordt er niet alleen certificering gevraagd van opdrachtnemers, ook de opdrachtgevers laten zich certificeren.

In de bouw gebeuren nog steeds ernstige ongevallen. Het gedrag van werknemers is daarbij ook een bepalende faalfactor. Gebrekkige communicatie en afstemming; gevoelde werk- en tijdsdruk; en niet adequaat reageren op onverwachte situaties zijn allemaal belangrijke oorzaken van ongelukken. Volgens onderzoek van de Inspectie SZW, hebben een hoger veiligheidsbewustzijn en een sterke veiligheidscultuur juist op deze elementen een positief effect. De ondertekenaars van de GCVB zijn ervan overtuigd dat veiligheidsbewustzijn in aanbestedingen en contracten leidt tot minder ongevallen op de bouwplaats.

Lees hier het volledige persbericht.

Voor meer informatie, zie ook de website GCVB

NCI reikt 100ste Veiligheidsladder certificaat uit aan Smart Install B.V.

Nieuwsbericht van NCI:

Met trots melden wij dat NCI – Hét Nederlands Certificatie Instituut, gevestigd in Oostvoorne, haar 100ste Veiligheidsladder certificaat op 17 juni 2019 heeft mogen uitreiken aan Smart Install B.V., gevestigd in Capelle aan den IJssel.

De Veiligheidsladder is een certificeerbare norm met als doel de onveilige situaties bij organisaties terug te dringen.

NCI is vanaf dag één nauw betrokken geweest bij de Veiligheidsladder. In tegenstelling tot andere schema’s vindt bij de Veiligheidsladder de audit niet plaats op basis van documentbeoordelingen, maar door het gesprek aan te gaan met betrokkenen. Door medewerkers van alle lagen binnen de organisatie te interviewen en projecten te bezoeken toetst NCI het veiligheidsbewustzijn binnen de organisatie aan de hand van deze resultaten. “Wij staan volledig achter de manier van auditen, wij zijn dan ook enorm trots dat we vandaag al het 100ste certificaat mogen uitreiken!” zegt Hanneke de Vries, directrice van NCI.

Lees hier het volledige nieuwsbericht

SCL Veiligheidsdag op 3 juli

U kunt zich nog inschrijven voor onze SCL Veiligheidsdag op 3 juli!

Na een succesvolle eerste Veiligheidsdag in november 2018, organiseert NEN opnieuw een bijeenkomst over de Veiligheidsladder. Op 3 juli vindt de tweede SCL Veiligheidsdag plaats in De Bilt.

Vragen die deze dag onder andere worden beantwoord, zijn:
Heeft de Veiligheidsladder toegevoegde waarde t.o.v. andere systemen?
Hoe heeft de Veiligheidsladder andere organisaties geholpen om te werken aan een veilige cultuur?
Hoe ziet een audit eruit door een Certificerende Instelling?
Hoe maak je de stap van trede 3 naar trede 4?

De gehele dag is er een informatiemarkt waar u meer informatie kunt vinden. Ladder Certificerende instellingen, erkende kennispartners en het team van de Veiligheidsladder van NEN staan klaar om met u in gesprek te gaan en uw vragen te beantwoorden.

Voor wie is deze dag bedoeld?
NEN organiseert deze dag voor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid of kwaliteit binnen hun organisatie.

Praktische informatie
Datum en tijden: 3 juli 2019, 09.45 – 17.00
Locatie: SWECO, De Holle Bilt 22, 3732 HM De Bilt

Kosten deelname: € 150,-

Voor meer informatie en registratie, zie:  evenement SCL Veiligheidsdag

Veiligheidsontbijt Onderschrijvers GCVB, 21 mei 2019

Op dinsdagochtend 21 mei jl. organiseerde de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) een speciaal ontbijt voor organisaties die de Governance Code hebben onderschreven. De bijeenkomst vond plaats op het hoofdkantoor van Strukton in Utrecht. Meer dan 70 vertegenwoordigers van Onderschrijvers namen deel aan het Veiligheidsontbijt.

Henk van Vulpen (Rijksvastgoedbedrijf), Kommer den Uil (BAM) en Kaat van der Haar (NEN-lid) introduceerden het initiatief van de GCVB om samen met branchepartijen per 2021 veiligheidsbewustzijn mee te laten wegen in aanbesteding of het contract. Hiervoor wordt de NEN Veiligheidsladder® ingezet. Het initiatief werd positief ontvangen. Opmerkingen en suggesties uit de sessies worden meegenomen bij de definitieve lancering van ViA.

Lees hier het volledige bericht (website GCVB – Goverance Code Veiligheid in de Bouw)