Veilig werken in de Bouw met de Safety Culture Ladder

In verband met het Coronavirus is besloten het evenement te verzetten naar najaar 2020

27-02-2020 Bereid u voor, verplicht vanaf 2021! Om het aantal ongelukken in de bouw terug te dringen wordt het veiligheidsbewustzijn als verplichting opgenomen in veel aanbestedingen en contracten in de bouw. Dat hebben verschillende opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw afgesproken door het ondertekenen van de Governance Code Veiligheid in de Bouw. Vanaf 2021 hanteren zij de zogenoemde Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder) om het veiligheidsbewustzijn van organisaties die opdrachten voor hen uitvoeren meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar te maken.

Om het veiligheidsbewustzijn als keten te verhogen wordt er niet alleen certificering gevraagd van opdrachtnemers, ook de opdrachtgevers laten zich certificeren.


Wat is de Safety Culture Ladder?

Onderdeel van Governance Code Veiligheid in de Bouw is dat het gebruik van de Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder) verplicht wordt vanaf 2021. Met de Safety Culture Ladder kunnen organisaties meetbaar maken wat het niveau van veiligheidsbewustzijn is binnen hun organisatie. En nog belangrijker, hiermee kunnen zij het aantal ongevallen door onveilig en ongezond gedrag van medewerkers terugdringen binnen hun organisatie.

De Safety Culture Ladder is dus een instrument dat inzicht geeft in de veiligheidscultuur van de organisatie en de houding en het gedrag van medewerkers ten aanzien van veiligheid meet. Met certificatie tegen de Safety Culture Ladder maakt een organisatie voor anderen aantoonbaar hoe bewust een organisatie omgaat met veiligheid.

Wie zijn de ondertekenaars?

De ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw zijn o.a. BAM, Dura Vermeer, Heijmans, VolkerWessels, Strukton, Ballast Nedam, Rijkswaterstaat en Rijksvastgoedbedrijf.

Informatiemiddag 19 mei – Save the date – verzet naar najaar 2020 in verband met Coronavirus

Om de bouwsector te helpen om te gaan werken met de Safety Culture Ladder organiseert NEN, als schemabeheerder van de Safety Culture Ladder, een praktijkmiddag om handvatten te geven om met de Safety Culture Ladder aan de slag te gaan.

Tijdens deze middag komt een aantal toonaangevende sprekers aan het woord en worden workshops gegeven. Deze workshops helpen startende organisaties om de stap naar certificatie te zetten en geven ervaren organisaties handvatten om de stap naar een hogere trede op de Safety Culture Ladder te maken. Bovendien is er een informatiemarkt waarop certificerende instellingen en officiële kennispartners van de Safety Culture Ladder aanwezig zijn. Deze partijen staan klaar om al uw praktische vragen te beantwoorden.

Datum en tijden: 19 mei 2020 van 12.00 uur tot 17.00 uur (geannuleerd)
Locatie: Kanaal 30 in Utrecht
Kosten deelname: € 150,- (excl. btw.)
Voor wie: voor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid of kwaliteit binnen de bouwsector.

Aanmelden

Aanmelden kan vanaf 10 maart via NEN.nl.

Het internationale succes van veiligheidsbewustzijn

Jeannette Hofman-Züter is de nieuwe projectmanager voor de Safety Culture Ladder, het certificatieschema voor het toetsen van veiligheidscultuur bij bedrijven. In een kennismakingsinterview in Industrie & Veiligheid praat ze over veiligheid in bepaalde sectoren en over de sterke groei van de Safety Culture Ladder (SCL).

Lees hier het volledige interview.

Veiligheidsladder auditortraining en introductietraining

Voor 2020 zijn de volgende Veiligheidsladder trainingen ingepland:

NEN Veiligheidsladder Introductietraining (ochtend)
5 februari 2020, Utrecht
23 september 2020, Utrecht

De training is bedoeld voor systeemauditoren, die audits op de Veiligheidsladder willen gaan uitvoeren. Zij volgen deze training als voorbereiding op de 2-daagse auditorentraining. Ook interne auditoren en andere geïnteresseerden die binnen het bedrijf verantwoordelijk zijn en hun bedrijf willen laten certificeren en/of meer willen weten over de Veiligheidsladder kunnen aan deze training deelnemen.

Voor meer informatie en registratie, zie NEN-trainingen

NEN Veiligheidsladder Auditor training (2-dagen)
13 + 20 november 2019, Utrecht (vol)
18 + 25 maart 2020, Utrecht
27 mei en 3 juni 2020, Utrecht

De tweedaagse training is bedoeld voor systeem auditoren (OHSAS, VCA). Zij hebben basiskennis van de Veiligheidsladder maar geen ervaring met het auditeren van cultuur en met de cultuuraspecten die daarmee samenhangen, en voor de auditoren die binnen het bedrijf verantwoordelijk zijn voor de certificatie volgens de Veiligheidsladder.

Voorkennis op basis van de Veiligheidsladder Introductietraining of zelfstudie is vereist.

Voor meer informatie en registratie, zie NEN-trainingen

Belgie – Veiligheidsladder Auditor training (2 dagen)
NL talig – kantoren Samurai Antwerpen: 10+11 februari 2020
FR talig – kantoren Vandeputte Jumet: 17+18 februari 2020
Voor meer informatie en registratie, NL training Samuraiatwork
Voor meer informatie en registratie, FR training Samuraiatwork

Bijeenkomst kennisnetwerk Come Together

Het kennisnetwerk Come together is een platform van (potentiele) gebruikers van de Veiligheidsladder (VL) met als doel om kennis en ervaringen met elkaar te delen. Regelmatig organiseert het platform daarvoor netwerkbijeenkomsten. Na een 1e bijeenkomst in Rotterdam bij Van Oord dit voorjaar zal een tweede bijeenkomst plaatsvinden op 10 oktober 2019. Gastheer deze keer is TenneT TSO te Arnhem. Ook nu weer met aansprekende onderwerpen, dit keer toegespitst op gedragsbeïnvloeding en observatie van gedrag.

Tijdens deze bijeenkomst staat het volgende op het programma:

  • Inleiding van de gastheer TenneT door Gineke van Dijk, Associate Director Corporate Safety and Security en hun ‘road to safety’,
  • Frans Geijlvoet, sr beleidsmedewerker CSS, presenteert TenneT ervaring betreffende psychosociale veiligheid
  • Apenmanagement, ingeleid door Patrick van Veen, gedragsbioloog
  • VL in de praktijk, gepresenteerd door Henk Bijsterbosch, DNV GL

De bijeenkomst is interessant voor zowel bedrijven die plannen hebben om de VL te implementeren, als ook voor bedrijven die bezig zijn met de implementatie ervan als bedrijven die willen consolideren of willen doorgroeien naar een hogere trede. Hierbij is de omvang van bedrijven en/of het type werkzaamheden niet bepalend voor het deelnemen aan deze bijeenkomsten.

Wanneer
Donderdag 10 oktober 2019, 13:00 – 16:00

Waar:
TenneT TSO, Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem

Kosten:
€ 75,00 per persoon. Voor 2 personen van hetzelfde bedrijf € 125,00.

U kunt zich aanmelden via de website  van Come Together

Franstalige auditorentraining van start

Om te kunnen voldoen aan de vraag om Franstalige auditoren op te leiden voor de Veiligheidsladder, is in samenwerking met Samurai at Work een Franstalige externe auditorentraining opgezet.

Deze 2-daagse auditorentraining wordt gegeven door een ervaren trainer van Samurai at Work. Voor dit jaar is de eerste datum al vastgelegd.

Datum: 29 en 30 oktober 2019, 9:00 – 16:30 uur
Lokatie: Van der Valk Hotel bij  Charleroi airport

Voor meer informatie en inschrijven, kunt u contact op te nemen met Samurai at Work via de volgende link:
meer informatie en inschrijving

 

 

 

 

Informatiebijeenkomst ISO 45001

ISO 45001 ‘Managementsystemen voor gezond en veilig werken’ is vorig jaar in maart 2018 gepubliceerd. Op 4 oktober 2019 is er een informatiebijeenkomst waarbij de eerste ervaringen worden gedeeld. Er wordt onder andere gekeken welke normen aanvullend op ISO 45001 nog moeten worden ontwikkeld.

De implementatie en praktijkervaring met ISO 45001 worden met de deelnemers onder elkaar gedeeld. Maar ook in combinatie met andere managementsystemen zoals ISO 9001 en ISO 14001. Voor de ontwikkeling van de bijbehorende normen is de inbreng van een nog op te richten Nederlandse normcommissie belangrijk.

U kunt zich kosteloos aanmelden voor de bijeenkomst op 4 oktober. Bij een te hoog aantal inschrijvingen, hebben de leden van de normcommissies, het Platform Industrie & Veiligheid en de Veiligheidsladder voorrang.

Aanmelding voor deze gratis bijeenkomst

Governance-Kodex Sicherheit im Baugewerbe

In Ausschreibungen und Verträgen in der Baubranche muss Sicherheitsbewusstsein als Verpflichtung angeführt werden. Das haben die Unterzeichner des niederländischen ‚Governance-Kodex Sicherheit im Baugewerbe[1] (GCVB)‘ vereinbart. Ab 2021 werden diese die sogenannte Safety Culture Ladder nutzen, um das Sicherheitsbewusstsein von Organisationen, die für sie Aufträge ausführen, messbar, transparent und vergleichbar zu machen. Um eine maximale Schärfung des Sicherheitsbewusstseins in der Prozesskette zu bewirken, müssen nicht nur die Auftragnehmer, sondern auch die Kunden zertifiziert werden.

— AUSZUG PRESSEMITTEILING —

“Ab 2021 müssen Auftragnehmer Sicherheitsbewusstsein nachweisen
Aufmerksamkeit auf Sicherheit in Ausschreibungen und Verträgen

In Ausschreibungen und Verträgen in der Baubranche muss Sicherheitsbewusstsein als Verpflichtung angeführt werden. Das haben die Unterzeichner des niederländischen ‚Governance-Kodex Sicherheit im Baugewerbe[1] (GCVB)‘ vereinbart. Ab 2021 werden diese die sogenannte Safety Culture Ladder nutzen, um das Sicherheitsbewusstsein von Organisationen, die für sie Aufträge ausführen, messbar, transparent und vergleichbar zu machen. Um eine maximale Schärfung des Sicherheitsbewusstseins in der Prozesskette zu bewirken, müssen nicht nur die Auftragnehmer, sondern auch die Kunden zertifiziert werden.

Im Baugewerbe ereignen sich noch immer schwere Unfälle. Das Verhalten von Mitarbeitern ist dabei ein entscheidender Faktor: Unzureichende Kommunikation und Koordination, wahrgenommener Arbeits- und Zeitdruck, und das Versäumnis, angemessen auf unerwartete Situationen zu reagieren, sind Hauptursachen für Unfälle. Nach Recherchen der niederländischen Aufsichtsbehörde SZW helfen ein höheres Sicherheitsbewusstsein und eine ausgeprägte Sicherheitskultur Gefahren zu entschärfen. Die Unterzeichner des GCVB sind überzeugt, dass eine Betonung des Sicherheitsbewusstseins in Ausschreibungen und Verträgen die Zahl der Unfälle auf Baustellen reduziert.”

[1] Governance Code Veiligheid in de Bouw

BAM DLP, Teil von BAM Infra Niederlande, erreicht Safety Culture Ladder-Stufe 5

BAM DLP, die Geschäftseinheit, die alle Bodensanierungsarbeiten für BAM Infra Niederlande begleitet, hat am 3. Juli als erste Organisation die fünfte Stufe der Safety Culture Ladder erreicht. BAM DLP erhielt das Zertifikat in Anwesenheit von NEN am 8. Juli von Ronald Karel, Direktor von Kiwa Niederlande B.V.

Kommer den Uil, Leiter von KAM bei BAM Infra Netherlands und verantwortlicher Manager von BAM DLP: “Wir sind besonders stolz darauf, die Safety Culture Ladder Stufe 5 erreicht zu haben. Es ist eine wunderbare Anerkennung für die harte Arbeit usnseres Teams in den letzten Jahren. Seit der Gründung der BAM DLP im Jahr 2014 ist es unsere Kernaufgabe, sicherzustellen, dass wir als BAM die Anforderungen im Bereich Sicherheit und Umwelt bei Bodenaktivitäten erfüllen. Sicherheit ist bei uns immer die Nummer 1.

BAM DLP, onderdeel van BAM Infra Nederland, behaalt Veiligheidsladder trede 5

BAM DLP, het bedrijfsonderdeel dat alle bodemsaneringswerkzaamheden voor BAM Infra Nederland begeleidt, heeft op 3 juli als eerste organisatie de 5e trede van de Veiligheidsladder behaald. BAM DLP ontving op 8 juli in bijzijn van NEN het certificaat van Ronald Karel, directeur Kiwa Nederland B.V.

Kommer den Uil, hoofd KAM van BAM Infra Nederland en verantwoordelijk manager van BAM DLP: ‘Wij zijn bijzonder trots op het behalen van de Veiligheidsladder trede 5. Het is een prachtige erkenning voor het harde werk van ons team de afgelopen jaren. Er voor zorgen dat we als BAM compliant zijn op het gebied van veiligheid en milieu bij bodemactiviteiten is al sinds de oprichting van BAM DLP in 2014 onze kerntaak. Veiligheid staat bij ons altijd op nummer 1.

Lees hier het volledige bericht (website van BAM Infra)

Einladung zum SCL-Umsetzungsworkshop

Bezugnehmend auf Ihre Teilnahme an der letztjährigen TenneT Roadshow, laden Sie die ecco Unternehmensberatung und die KIWA International Cert GmbH zu einem gemeinsamen SCL-Umsetzungsworkshop ein.

Wo und wann?

Am 01.08.2019 in Düsseldorf

Am 08.08.2019 in Nürnberg

Sie sind sich nicht sicher wie Sie das Thema Safety Culture Ladder angehen sollen?

KIWA International Cert GmbH und ecco zeigen Ihnen praxis- und umsetzungsorientiert wie Sie das Thema Safety Culture Ladder sicher in Ihr Unternehmen integrieren.

Dazu erarbeiten sie mit Ihnen anhand Ihrer individuellen Beispiele erste Lösungsansätze für die Integration der Safety Culture Ladder in Ihr Unternehmen.

Über den folgenden Link finden Sie mehr Details zum Workshop oder gelangen Sie direkt zur Anmeldung am SCL-Umsetzungsworkshop: www.ecco.de/SCL