Hoe maken we iedereen in de bouw bewust veilig? Artikel in Aannemervak, 27 mei 2019

We willen de veiligheidscultuur in de bouw veranderen. Een VCA-checklist, een V&G-plan, het keuren van materieel – allemaal belangrijk om te doen, maar alleen hiermee gaat het niet lukken. Dit zijn namelijk allemaal technische acties die je kunt afvinken. Een cultuurverandering houdt in dat we er als aannemers continu mee bezig zijn; dat veiligheid tussen de oren zit. Een onderdeel van het werk is.

Daarvoor hebben we andere normen nodig. Andere motivaties. Meer intrinsieke motivatie vooral ook. De overheid – meer specifiek de Rijksvastgoeddienst – probeert die motivatie aan te jagen via de Veiligheidsladder: een beoordelingsmethode om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen in bedrijven te meten.

Lees hier het volledige artikel.

GUTcert door NEN bevoegd verklaard om tegen de Veiligheidsladder te certificeren

Deze week is de licentieovereenkomst getekend tussen GUT Certifizierungsgesellschaft für Managementsysteme mbH Umweltgutachter (GUTcert) en NEN waarin is vastgelegd dat GUTcert certificaten mag afgeven op basis van het Certificatieschema Veiligheidsladder.

Lees hier het volledige persbericht ‘GUTcert zertifiziert ab sofort SCL-Standard’

GUTcert zertifiziert ab sofort SCL-Standard

Mit „Safety Culture Ladder“ Sicherheitskultur in Unternehmen etablieren

GUT Certifizierungsgesellschaft für Managementsysteme mbH Umweltgutachter (GUTcert) erweitert ihr Angebot ab sofort um den Zertifizierungsstandard Safety Culture Ladder (SCL). Ganz aktuell wurde jetzt ein Kooperationsvertrag zwischen der GUTcert GmbH und dem niederländischen Institut für Normung (NEN) unterzeichnet. 2015 übernahm NEN die Verwaltung des Zertifizierungsprogramms Safety Culture Ladder und öffnete es für Unternehmen aller Branchen.

Übertragungsnetzbetreiber erwarten von ihren Auftragnehmern zunehmend, dass sie sicher arbeiten. Hier setzt Safety Culture Ladder an, die die kontinuierliche und nachhaltige Verbesserung des Bewusstseins für Arbeitssicherheit und somit die sichere Arbeitsweise im Unternehmen fördert. Der niederländisch-deutsche Übertragungsnetzbetreiber Tennet hat sich dazu entschieden SCL bei Ausschreibungen als Auswahlkriterium anzuwenden. Seit November 2018 verpflichten sich Auftragnehmer von TenneT mit Annahme eines Auftrages, innerhalb von 18 Monaten eine Zertifizierung nach SCL nachzuweisen.

Lesen Sie hier den vollständigen Artikel ‘GUTcert zertifiziert ab sofort SCL-Standard’

 

SCL Veiligheidsdag op 3 juli 2019

Na een succesvolle eerste Veiligheidsdag in november 2018, organiseert NEN opnieuw een bijeenkomst over de Veiligheidsladder. Op 3 juli vindt de tweede SCL Veiligheidsdag plaats in De Bilt.

Vragen die deze dag onder andere worden beantwoord, zijn:
Heeft de Veiligheidsladder toegevoegde waarde t.o.v. andere systemen?
Hoe heeft de Veiligheidsladder andere organisaties geholpen om te werken aan een veilige cultuur?
Hoe ziet een audit eruit door een Certificerende Instelling?
Hoe maak je de stap van trede 3 naar trede 4?

De gehele dag is er een informatiemarkt waar u meer informatie kunt vinden. Ladder Certificerende instellingen, erkende kennispartners en het team van de Veiligheidsladder van NEN staan klaar om met u in gesprek te gaan en uw vragen te beantwoorden.

Voor wie is deze dag bedoeld?
NEN organiseert deze dag voor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid of kwaliteit binnen hun organisatie.

Praktische informatie
Datum en tijden: 3 juli 2019, 09.45 – 17.00
Locatie: SWECO, De Holle Bilt 22, 3732 HM De Bilt

Kosten deelname: € 150,-

Voor meer informatie en registratie, zie:  evenement SCL Veiligheidsdag

Pilot project TenneT – lessons learned implementatie Safety Culture Ladder

TenneT heeft bij de start van het implementatieproject van de Safety Culture Ladder besloten om samen met een 4-tal contractors een pilot project door te voeren.

De doelstelling was om implementatie ervaringen en oplossingen met elkaar te delen en om als ambassadeur ook andere contractors te ondersteunen bij het invoeren van een verbeterde veiligheidscultuur. Begin 2018 waren alle vijf organisaties gecertificeerd en een aantal belangrijke lessons learned zijn op video vastgelegd.

Zie bijgaande link om de video te kunnen bekijken: https://youtu.be/gm51_CZHNBU

 

 

 

Klankbordbijeenkomst Duurzame Leverancier in het teken van Veiligheidsladder

De Duurzame Leverancier is het platform voor organisaties die veilig en verantwoord willen ondernemen. De Duurzame Leverancier ondersteunt bedrijven, opdrachtgevers en leveranciers bij hun uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, milieu en veiligheid. Het uitgangspunt is het delen van kennis en informatie, voor en door deelnemers, groot en klein. Dit gebeurt onder andere door het organiseren van klankbordbijeenkomsten en het stimuleren van keteninitiatieven.

Op 12 maart  stond de klankbordbijeenkomst in het teken van de veiligheidsladder. Harmen Willemse, Projectleider Veiligheidsladder bij NEN gaf een presentatie getiteld ‘Veiligheidsladder, elke trede een sport – op weg naar trede 5’. Hij gaf daarin een toelichting op de veiligheidsladder en de ontwikkeling naar de openstelling van trede 5. Het tweede deel werd verzorgd door Marina van Beekveld van Van Beekveld Organisatieadvies samen met Harmen Willemse. Zij hielden een interactieve sessie: Veiligheidsladder, kruip in de huid van de auditor! Aan de hand van praktijkvoorbeelden ontstond het gesprek over welk gedrag we verwachten op iedere trede. Het juiste antwoord bestaat misschien niet, maar hoe zien wij als partijen het gewenste veiligheidsgedrag bij elkaar? Het leverde interessante gesprekken op en een verdieping op wat we van elkaar willen verwachten op het gebied van veiligheid, maar ook de ingewikkeldheden die daar bij horen. Wie spreekt wie aan en hoe doe je dat dan? Aan het einde werd een oproep gedaan om goede praktijkvoorbeelden met elkaar uit te wisselen. Daar is gehoor aan gegeven en deze worden binnenkort op de website van de Duurzame Leverancier geplaatst,  http://www.duurzameleverancier.nl/

 

 

Veiligheidscultuur certificeren, helpt dat ongevallen voorkomen?

Iedere organisatie wil het aantal ongevallen op de werkvloer beperken. Helpt certificatie tegen de Veiligheidsladder bij het verminderen van het aantal ongevallen? Tijdens een workshop op het NVVK-congres van 14 maart jl. gingen Filip Janssens van Samurai at Work en Kaat van der Haar van NEN in op deze én andere vragen.

Wat is veiligheid?

Deze vraag werd voorgelegd aan de deelnemers van de workshop en al snel kwamen er antwoorden zoals ‘risico’s in beeld hebben en van daaruit werken’, ‘het opvolgen van procedures’, ‘het werken aan systeemveiligheid’. Eén voor één belangrijke thema’s als het gaat over het verbeteren van veiligheid!

Elke organisatie een eigen profiel

Filip licht toe dat iedereen denkt vanuit zijn eigen denkvoorkeur. Uit het hersenonderzoek van Roger Sperry en Paul MacLean bleek dat de hersenen vier verschillende structuren hebben. Hierop is het 4D model van Ned Hermann gebaseerd (zie bovenstaand model). Hij onderscheidde de volgende profielen: het technische, het organisatorische, het gedrag en de integratie.

Vaak scoren bedrijven heel goed op een bepaald profiel, maar blijven andere profielen wat achter. Dit wordt bevestigd tijdens een groepsopdracht. Filip zet de deelnemers aan het werk om te onderzoeken welk profiel het beste bij hun organisatie past. Twintig organisaties vertonen het technische of organisatorische profiel met de focus op doelstellingen en systemen. Op de vraag in welk profiel de deelnemers van de organisatie zich verder willen ontwikkelen, geeft men aan dat zij willen verschuiven naar een rode of gele organisatie, oftewel meer gericht op mensen. Van aandacht naar procedures en systemen naar meer aandacht voor de cultuur van een organisatie.

 Profielbewust en nu?

Als je je bewust bent van je bedrijfsprofiel, kun je de aandacht verleggen naar andere thema’s, zodat je ook op de andere profielen beter scoort. Doelstellingen worden makkelijker gehaald als er een inspirerende visie en lange termijn denken is. Daarnaast worden procedures en instructies beter gevolgd als werknemers intrinsiek gemotiveerd zijn deze te volgen.

Wat kun je met de Veiligheidsladder?

Kaat vertelt vanuit haar eigen ervaring dat, alle goed ingerichte systemen ten spijt, mensen vaak toch geneigd zijn om een short cut te nemen en hierdoor onveilig te werken. Dit is precies waarvoor de Veiligheidsladder ontwikkeld is. Niet om goede systemen zoals ISO 45001 te vervangen, die blijven immers nodig, maar om de focus meer te leggen op de houding en gedrag van medewerkers.

De Veiligheidsladder bevat eisen voor veiligheidsbewustzijn en het intrinsiek bewust veilig handelen. Deze eisen zijn gerelateerd aan een bepaalde trede. Hoe hoger de trede, hoe hoger het niveau van veiligheidsbewustzijn en hoe groter de verantwoordelijkheid van medewerkers. Het gebruik van de Veiligheidsladder maakt voor organisaties inzichtelijk op welke trede zij zich bevinden. Dit brengt de discussie op gang en geeft houvast om de cultuur te verbeteren.

Kort door de bocht zou je kunnen zeggen dat de ladder organisaties helpt om beter te scoren op de profielen ‘Veiligheidsgedrag’ en ‘Veiligheidsintegratie’.

Certificeren tegen de Veiligheidsladder

Een onafhankelijke toetsende instantie (certificerende instelling) beoordeelt op welke trede van de ladder een organisatie zich bevindt en kent op basis hiervan een certificaat voor een bepaalde trede toe. Dit gebeurt tijdens een beoordeling waarbij niet naar procedures wordt gevraagd of niet naar het systeem op zich gekeken wordt. Organisaties hoeven dus van tevoren geen ‘papierwinkel op te tuigen’. Er wordt wel gekeken naar hoe medewerkers echt omgaan met veiligheid en wat hun houding en risicobewustzijn is. Hier horen bezoeken van de werklocaties en observaties op de werklocaties bij. 

Helpt certificatie tegen de Veiligheidsladder ongevallen voorkomen?

Deze vraag was het thema van de workshop en wordt op het einde besproken. Iedereen is het er over eens: ‘Wat een lastige vraag! En hoe kun je dit meten?’

Een aantal organisaties met een certificaat op de Veiligheidsladder vertelt: ‘Indien werknemers echt gemotiveerd en risicobewust zijn, tonen zij meer verantwoordelijkheid voor hun eigen veiligheid en die van hun collega’s. Als dit wordt ondersteund door het management en wordt beleefd binnen de hele keten, kunnen ongevallen worden voorkomen. Hiervoor is (certificatie tegen) de Veiligheidsladder een prima instrument.’

Meer informatie over de Veiligheidsladder?

Voor vragen over de Veiligheidsladder kunt u bellen of mailen met: Projectteam Veiligheidsladder, Telefoon: 015 26 90 180, info@veiligheidsladder.org

Voor vragen naar aanleiding van deze workshop kunt u contact opnemen met Samurai at Work info@samuraiatwork.com

Artikel ‘Veiligheid bereik je door verandering in houding en gedrag’ (Dakenraad, februari 2019)

Interview met Harmen Willemse

Er vallen de laatste jaren steeds meer doden in de bouw. Natuurlijk, de werkdruk is na de crisis huizenhoog. Maar is dat een excuus om bijvoorbeeld niet gezekerd op een dak te staan? ‘Tijd om houding en gedrag van werknemers onder de loep te nemen’, aldus de overheid. Een instrument als de Veiligheidsladder kan daarbij goede diensten bewijzen. Een certificatiesysteem dat steeds vaker een rol speelt bij het binnenhalen van aanbestedingen. Bovendien past de Veiligheidsladder in de ontwikkelingen rond Governance Code Veiligheid in de Bouw.

Lees hier het volledige artikel (Dakenraad, februari 2019)

Artikel über das Safety Culture Ladder audit bei Firma Cteam Consulting & Anlagenbau

Wenn Christian Stolberg zu seinem Arbeitsplatz will, heißt es erst einmal Klettern. 60 Meter hoch steigt er auf einem Gittermast aus Stahl. Nach jedem Schritt muss er sein Sicherungsseil neu einhaken. Erst dann geht’s weiter. Die Stromleitung, an der er zu tun hat, ist natürlich abgeschaltet. Doch dass auf der anderen Seite, zehn Meter neben ihm, 380.000 Volt durch die Leitungen knistern, bleibt ihm nicht verborgen. Das Brummen der höchsten Spannung, die in deutschen Stromnetzen anliegt, ist deutlich zu hören, die Vibrationen kann er spüren.

Hintergrund des Audits ist die fünfstufige Safety Culture Ladder (SCL), ein zertifizierbarer Standard für die Sicherheitskultur in Unternehmen. Einer der vier deutschen Übertragungsnetzbetreiber, TenneT, nutzt die SCL als Maßnahme, um bei sich und den Auftragnehmern wie Cteam das Sicherheitsbewusstsein zu erhöhen und letztlich die höchste Sicherheitseinstufung zu erreichen. Die beiden DEKRA Sicherheitsexperten unterstützen die Firma dabei, die Strukturen zu optimieren und ebenfalls im Ranking voranzukommen.

Lesen Sie den vollständigen Artikel hier
(CTeam in Dekra Solutions Magazin, 01-2019)

Eerste bijeenkomst kennisnetwerk Come Together


Op donderdag 11 april (van 13:00-16:00 uur) zal de eerste bijeenkomst van het kennisnetwerk Come Together worden gehouden in Rotterdam. De initiatiefnemers behoren tot de “Veiligheidsladder Community”. Tijdens de bijeenkomsten zullen ervaringen worden gedeeld die betrekking hebben op veiligheid en in het bijzonder de Veiligheidsladder.

Iedereen is welkom, de voornaamste doelgroepen zijn de verschillende gebruikers van de Veiligheidsladder. Zowel bedrijven die zich bezighouden met de implementatie, in stand houden als ook het groeien naar hogere laddertreden.

Klik hier voor meer informatie en aanmelding