Openbaar Commentaar SCL 2.0

In de afgelopen maanden hebben wij hard gewerkt aan de 2.0 versie van de Safety Culture Ladder. Deze herziening is vooral bedoeld om de SCL gebruiksvriendelijker te maken. Daarbij hebben we nu al veel commentaar verzameld van onder andere certificerende instellingen. Nu vragen we jou om commentaar.

Wat zijn dan de grootste veranderingen?

Vernieuwde SCL

Hieronder staan de vijf thema’s benoemd. Deze thema’s zijn verder uitgewerkt. Klik op een thema om de pdf-file te kunnen lezen.

Via deze link is het mogelijk om een voorbeeldrapportage in te zien.

Commentaar geven

Heb je na het lezen van één of meer thema’s commentaar of vragen? Vul dan, via onderstaande knop, het vragenformulier in. In de vragenlijst vragen we je zo veel mogelijk specifiek commentaar te geven. Je persoonlijke gegevens gebruiken we alleen om met jou contact op te nemen als wij vragen hebben. Zie hier voor de privacyverklaring van NEN.

Geef commentaar ->