KWA als kennispartner van NEN, waarom?

KWA Bedrijfsadviseurs is dé partner voor productiebedrijven en instellingen in Nederland. De gedreven en deskundige adviseurs brengen helderheid in de steeds complexere regelgeving. Wij helpen u met: in compliance komen en blijven, realiseren van (technische) projecten, CO2-reductiestrategie en -implementatie en het veiliger maken van de werkomgeving, via het uitdragen van het gedachtegoed van de SCL.

Het delen van kennis zit ieder van ons in de genen, waarbij het helpen van klanten voorop staat. Daarom kiezen wij ervoor om kennispartner te zijn van de NEN. Naast onderlinge kennisuitwisseling zien wij een belangrijke rol als klankbord en het aanleveren van ideeën voor het College van Belanghebbenden (CvB) en de Commissie van Deskundigen (CvD) rondom de ontwikkeling van SCL 2.0.

Impact op onze klanten: veilig gedrag bevorderen 
De beschrijving van de huidige SCL komt vaak systeemgericht over, maar juist cultuur, houding en gedrag zijn de componenten die ervoor zorgen dat de ladder op een ‘natuurlijke manier’ wordt beklommen in een organisatie. Dat betekent geen verplichtingen afwerken met een checklist, maar betrokkenen zelf laten inzien dat ze veilig willen werken om veilig gedrag te bevorderen. Door onze praktische kennis van verschillende branches fungeren wij eerder als partner dan externe adviseur. Gezamenlijk worden doelstellingen en praktische acties in gang gezet om veilig gedrag te bevorderen bij individuen, teams en de gehele eigen organisatie. Dit heeft impact op onze klanten. 

Rol kennispartner

In onze rol als kennispartner leveren wij een actieve bijdrage met als doel het instrument SCL te laten werken aan het verbeteren en optimaliseren van de veiligheidscultuur (veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen). De methodiek van de Safety Culture Ladder zet KWA in als instrument om te werken aan een veiligheidscultuur.

Een bedrijf krijgt alleen draagvlak om de methodiek van de SCL te gebruiken, als het instrument positief bijdraagt in de ontwikkeling van een veiligheidscultuur. Onze ervaringen met het instrument delen wij met de NEN. Hierdoor is de afgelopen jaren een bijdrage geleverd aan de verdere ontwikkeling van het instrument, zowel op inhoud als toepasbaarheid.

Blijven participeren als kennispartner

Vanuit NEN wordt hard gewerkt aan een versie SCL 2.0. Wij volgen dan ook de ontwikkelingen en leveren input met als doel een kwalitatief instrument wat verschillende branches en sectoren praktisch kunnen gebruiken. Alleen dan is de SCL in te zetten als instrument voor een cultuurverandering. KWA blijft actief participeren bij de NEN als kennispartner en klankbord.

Linda Gentner (KWA Bedrijfsadviseurs B.V.)
Erik Krops (KWA Bedrijfsadviseurs B.V.)

Nieuwsarchief

11-04-2023

Nieuwe functionaliteit in de Webtool SCL

Een nieuw systeem voor gebruikersrollen en rechten is toegevoegd aan de SCL Webtool. U kunt hierdoor voortaan makkelijk externen toegang geven tot uw online dossier of medebeheerder maken. Meer informatie over de Webtool kunt u vinden op h...

08-02-2023

SCL Nieuwsbrief (februari 2023)

Via bijgaande link ontvangt u de laatste editie van de SCL Nieuwsbrief (februari 2023) Aanmelden Nieuwsbrief SCL ...

06-02-2023

Waarnemingen ter plaatsen

Door Dieter van Delft, waarnemer voor NEN Er wordt een bijwoning uitgevoerd bij iedere nieuw bevoegd verklaarde auditor tijdens de eerste audit en na het afgeven van de aanvullende bevoegd verklaring op trede 4/5. Na de eerste bijwoning...

03-02-2023

‘Cultuur verander je niet op een vrijdagmiddagborrel’

Auditeren voor de Safety Culture Ladder (SCL) is een aparte tak van sport. Anders dan bij systeemnormen spelen bij het auditeren van de SCL soft skills veel meer de hoofdrol. ‘Verbinding maken, daar gaat het om. Zo krijg je veel meer bov...

03-02-2023

Oproep om deel te nemen aan de enquête voor de evaluatie van de SCL producten

De komende tijd zal een evaluatie van de SCL-producten, de SCL Original, de SCL, de SCL Light en de Approved Self Assessment (SCL ASA) plaatsvinden. Deze evaluatie wordt uitgevoerd door NEN. Voor deze evaluatie wordt er een enquête uitgez...