‘Nieuwe’ producten en benamingen Safety Culture Ladder

De Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder) introduceert “nieuwe” producten en productnamen. Deze producten golden voorheen alleen als onderdeel van de zogenaamde ‘TenneT pilot’ en binnen de Governance Code Veiligheid in de Bouw, maar worden nu breed beschikbaar gesteld.  Partijen kunnen vanaf 1 maart kiezen voor een volledige certificatie of een ander SCL product.

Achtergrond

Aanvankelijk was er slechts één SCL product: het  SCL certificaat, waarbij elk jaar een volledige (100%) audit moet worden uitgevoerd. Op verzoek van TenneT is in 2016 een pilot gestart om met afgeleide varianten te werken. Deze afgeleide SCL varianten werden alleen door TenneT erkend en gebruikt door eigen toeleveranciers. Ook binnen de Governance Code Bouw is afgesproken deze producten te gebruiken.

De Commissie van Deskundigen (CvD) heeft recent besloten de producten uit het pilotverband te halen en voor iedereen beschikbaar te stellen.

De producten

De SCL blijft de SCL, oftewel: er is niets veranderd aan de inhoudelijke eisen. Er wordt wel onderscheid gemaakt in het toetsingsregime:

  1. Bij een SCL Original wordt ieder jaar een 100% audit uitgevoerd.
  2. Bij een SCL wordt in het eerste jaar een 100% audit uitgevoerd en in jaar 2 en jaar 3 een vervolgaudit van 40%.
  3. Bij de SCL Light start men met een audit van 40% in het eerste jaar. In jaar 2 en jaar 3 vindt een check op het actieplan plaats.
  4. De Approved Self Assessment is een zelfevaluatie uitgevoerd door de organisatie zelf. De certificerende instelling controleert enkel of dit procesmatig op de afgesproken manier is uitgevoerd.

SCL Original en SCL geven, mits de organisatie de audit met goed gevolg heeft afgesloten, recht op een certificaat: een SCL Original certificaat of een SCL certificaat. Hierop wordt de behaalde trede vermeld.

SCL Light geeft geen recht op een certificaat maar op een statement. Op dit statement wordt een ‘trede indicatie’ vermeld.

Bij de Approved Self Assessment wordt geen statement afgegeven en dus ook geen trede indicatie. De LCI geeft enkel een bewijs af dat de zelfevaluatie naar behoren is uitgevoerd.

Meer informatie over de productnamen en het toetsingsregime, staan toegelicht in het CvD besluit.

De producten zijn per 1 maart 2020 beschikbaar. In de komende maanden worden alle documenten waar de SCL producten in genoemd worden, aangepast.

De wijziging vraagt ook om nieuwe templates voor de diverse certificaten, dan wel statements. Deze zullen zo spoedig mogelijk, en uiterlijk 1 april, beschikbaar zijn voor certificerende instellingen. 

Aanpassingen in het register

Het register van certificaathouders op de website wordt aangepast. De nieuwe productnamen zullen worden toegevoegd. De certificaten en verklaringen (huidige SAQ+ overzicht) worden tevens in één register geplaatst. Zodra dit voltooid is wordt dit zichtbaar op de website. Certificerende instellingen en projectpartners worden apart geïnformeerd over de wijzigingen.

De Approved Self Assessment

Voor één van de nieuwe producten, de Approved Self Assessment, wordt een nieuwe SAQ webtool gelanceerd. Deze komt binnenkort online beschikbaar. Deze verkorte SAQ moet gebruikt worden voor de Approved Self Assessment. Zie voor extra toelichting het CvD besluit.

Nieuwsarchief

13-04-2022

Steeds meer aandacht voor veiligheid: 1000e organisatie ontvangt SCL Certificaat

Op 10 maart 2022 is het Safety Culture Ladder (SCL) certificaat uitgegeven aan de 1000e organisatie die zich op de SCL heeft laten kwalificeren. Een Safety Culture Ladder certificaat brengt het veiligheidsbewustzijn van medewerkers en leid...

05-01-2022

Sinds 1 januari 2022 – Rijksvastgoedbedrijf eist meer aandacht voor veiligheid

Grote overheidsopdrachtgevers als het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), ProRail en Rijkswaterstaat eisen vanaf 1 januari dat opdrachtnemers werk maken van een nieuwe veiligheidscultuur. Zo willen zij bouwongelukken voorkomen. 'Wij moeten de hand...

02-11-2021

SCL Webtool is live

Verhoogde gebruiksvriendelijkheid in Webtool SCLTeam SCL heeft gewerkt aan een verbeterde, gebruiksvriendelijkere versie van de Webtool SCL. De Webtool is 1 november 2021 succesvol geïmplementeerd. In de release notes staan alle verbeteri...

20-10-2021

Invoering en handhaving ViA

De werkgroep Veiligheid in Aanbestedingen (ViA) van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) heeft overlegd met vertegenwoordigers van certificerende instellingen (CI-en). Door de enorme vraag vanuit de bouwsector is alle capacite...

19-10-2021

Verbeterde versie Webtool Safety Culture Ladder live op 1 novemberDe laatste tijd is door het SCL team hard gewerkt aan een verbeterde, gebruiksvriendelijkere versie van de Webtool SCL. Op maandag 1 november 2021 wordt de tool geïmplement...