‘Nieuwe’ producten en benamingen Safety Culture Ladder

De Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder) introduceert “nieuwe” producten en productnamen. Deze producten golden voorheen alleen als onderdeel van de zogenaamde ‘TenneT pilot’ en binnen de Governance Code Veiligheid in de Bouw, maar worden nu breed beschikbaar gesteld.  Partijen kunnen vanaf 1 maart kiezen voor een volledige certificatie of een ander SCL product.

Achtergrond

Aanvankelijk was er slechts één SCL product: het  SCL certificaat, waarbij elk jaar een volledige (100%) audit moet worden uitgevoerd. Op verzoek van TenneT is in 2016 een pilot gestart om met afgeleide varianten te werken. Deze afgeleide SCL varianten werden alleen door TenneT erkend en gebruikt door eigen toeleveranciers. Ook binnen de Governance Code Bouw is afgesproken deze producten te gebruiken.

De Commissie van Deskundigen (CvD) heeft recent besloten de producten uit het pilotverband te halen en voor iedereen beschikbaar te stellen.

De producten

De SCL blijft de SCL, oftewel: er is niets veranderd aan de inhoudelijke eisen. Er wordt wel onderscheid gemaakt in het toetsingsregime:

  1. Bij een SCL Original wordt ieder jaar een 100% audit uitgevoerd.
  2. Bij een SCL wordt in het eerste jaar een 100% audit uitgevoerd en in jaar 2 en jaar 3 een vervolgaudit van 40%.
  3. Bij de SCL Light start men met een audit van 40% in het eerste jaar. In jaar 2 en jaar 3 vindt een check op het actieplan plaats.
  4. De Approved Self Assessment is een zelfevaluatie uitgevoerd door de organisatie zelf. De certificerende instelling controleert enkel of dit procesmatig op de afgesproken manier is uitgevoerd.

SCL Original en SCL geven, mits de organisatie de audit met goed gevolg heeft afgesloten, recht op een certificaat: een SCL Original certificaat of een SCL certificaat. Hierop wordt de behaalde trede vermeld.

SCL Light geeft geen recht op een certificaat maar op een statement. Op dit statement wordt een ‘trede indicatie’ vermeld.

Bij de Approved Self Assessment wordt geen statement afgegeven en dus ook geen trede indicatie. De LCI geeft enkel een bewijs af dat de zelfevaluatie naar behoren is uitgevoerd.

Meer informatie over de productnamen en het toetsingsregime, staan toegelicht in het CvD besluit.

De producten zijn per 1 maart 2020 beschikbaar. In de komende maanden worden alle documenten waar de SCL producten in genoemd worden, aangepast.

De wijziging vraagt ook om nieuwe templates voor de diverse certificaten, dan wel statements. Deze zullen zo spoedig mogelijk, en uiterlijk 1 april, beschikbaar zijn voor certificerende instellingen. 

Aanpassingen in het register

Het register van certificaathouders op de website wordt aangepast. De nieuwe productnamen zullen worden toegevoegd. De certificaten en verklaringen (huidige SAQ+ overzicht) worden tevens in één register geplaatst. Zodra dit voltooid is wordt dit zichtbaar op de website. Certificerende instellingen en projectpartners worden apart geïnformeerd over de wijzigingen.

De Approved Self Assessment

Voor één van de nieuwe producten, de Approved Self Assessment, wordt een nieuwe SAQ webtool gelanceerd. Deze komt binnenkort online beschikbaar. Deze verkorte SAQ moet gebruikt worden voor de Approved Self Assessment. Zie voor extra toelichting het CvD besluit.

Nieuwsarchief

08-02-2023

SCL Nieuwsbrief (februari 2023)

Via bijgaande link ontvangt u de laatste editie van de SCL Nieuwsbrief (februari 2023) Aanmelden Nieuwsbrief SCL ...

06-02-2023

Waarnemingen ter plaatsen

Door Dieter van Delft, waarnemer voor NEN Er wordt een bijwoning uitgevoerd bij iedere nieuw bevoegd verklaarde auditor tijdens de eerste audit en na het afgeven van de aanvullende bevoegd verklaring op trede 4/5. Na de eerste bijwoning...

03-02-2023

‘Cultuur verander je niet op een vrijdagmiddagborrel’

Auditeren voor de Safety Culture Ladder (SCL) is een aparte tak van sport. Anders dan bij systeemnormen spelen bij het auditeren van de SCL soft skills veel meer de hoofdrol. ‘Verbinding maken, daar gaat het om. Zo krijg je veel meer bov...

03-02-2023

Oproep om deel te nemen aan de enquête voor de evaluatie van de SCL producten

De komende tijd zal een evaluatie van de SCL-producten, de SCL Original, de SCL, de SCL Light en de Approved Self Assessment (SCL ASA) plaatsvinden. Deze evaluatie wordt uitgevoerd door NEN. Voor deze evaluatie wordt er een enquête uitgez...

03-02-2023

KWA als kennispartner van NEN, waarom?

KWA Bedrijfsadviseurs is dé partner voor productiebedrijven en instellingen in Nederland. De gedreven en deskundige adviseurs brengen helderheid in de steeds complexere regelgeving. Wij helpen u met: in compliance komen en blijven, realis...