Zo borgen we gezamenlijk de kwaliteit van SCL certificatie

Het belang van harmonisatie

De Safety Culture Ladder wijkt in veel opzichten af van standaard systeemaudits. Bij SCL audits wordt cultuur en gedrag ge-audit en dit vraagt van auditoren een hele andere benadering en andere manier van inventariseren dan bij audits voor bijvoorbeeld VCA of ISO45001. Het is belangrijk dat elk bedrijf op een zelfde wijze wordt ge-audit, waarbij bij SCL in plaats van checklijsten juist observaties en interviews centraal staan. Het certificatieschema biedt de “rode draad” zodat elk bedrijf op dezelfde punten wordt beoordeeld en er zo een eerlijk beeld kan worden gevormd. Het vermogen van auditoren om cultuur te kunnen beoordelen is daarom erg belangrijk voor een succesvolle audit.

Wat doet NEN aan harmonisatie?

Vanuit NEN wordt hier in geïnvesteerd door de auditoren bij elkaar te brengen en de wijze van auditen te harmoniseren. Zo vindt er 4 keer per jaar een harmonisatie overleg plaats waarin elke certificerende instelling vertegenwoordigd moet zijn. Afspraak is dat hetgeen besproken in een harmonisatie overleg door de vertegenwoordiger van de CI wordt teruggekoppeld aan de andere auditoren, werkzaam voor de CI. Zo is een aantal vraagstukken van vorige jaren middels het Harmonisatieoverleg reeds behandeld.

Daarnaast is er de jaarlijkse Auditorendag bij NEN. De dag staat in het teken van kennisdeling en harmonisatie, waarbij in workshops diverse onderwerpen aan bod komen. Er is jaarlijks een flinke toename van auditoren, welke de toenemende belangstelling voor veiligheidsbewustzijn vanuit de markt weerspiegelt. Een positief signaal! Maar dit vraagt ook om continue aandacht voor harmonisatie zodat audits zoveel mogelijk uniform worden uitgevoerd en van hoge kwaliteit blijven.