Over NEN

Over NEN

Het doel van NEN is harmonisatie van kwaliteitsbeoordeling, zodat kwaliteit van processen, diensten, producten en personen in de verschillende sectoren op dezelfde manier beoordeeld wordt. Optimale transparantie van kwaliteit kan bereikt worden door certificatie. NEN ontwikkelt daar samen met de belanghebbende partijen de normen en certificatieschema’s voor.

NEN certificeert zelf niet, maar fungeert als onafhankelijk platform om certificatieschema’s op te zetten en te beheren.NEN faciliteert de ontwikkeling van certificatieschema’s en draagt zorg voor het beheer ervan zodra het gereed is en wordt toegepast in de praktijk voor het uitvoeren van certificatie-audits.