FAQ


Hieronder vindt u antwoorden op een aantal veel gestelde vragen. Neem gerust contact met ons op indien u het antwoord op uw vraag niet heeft kunnen vinden.

 1. Wat is de Safety Culture Ladder (SCL)?
  De SCL is een ladder bestaande uit vijf niveaus, treden genoemd, opklimmend van 1 naar 5. Elk cultuurniveau geeft de ontwikkelingsfase aan waarin het bedrijf zich bevindt op het gebied van veiligheid. Per trede is gedefinieerd waar een bedrijf aan moet voldoen (de eis), welke criteria hierbij horen (de norm), hoe die criteria gewaardeerd worden (de scores) en waar onafhankelijke auditoren op letten (de auditorrichtlijn). De plaats van een bedrijf op de Veiligheidsladder wordt bepaald door de hoogste trede waarop het bedrijf nog aan de eisen voldoet.
 2. Hoe werkt de Safety Culture Ladder (SCL)?
  De SCL is een concrete uitwerking van het streven naar een helder en toegankelijk instrumentarium voor het in kaart brengen en het vergroten van het veiligheidsbewustzijn als kwaliteitsaspect binnen een organisatie. De SCL kan tevens worden gebruikt als inkoopinstrument en bij aanbestedingen in de vorm van een minimumeis of als gunningscriterium. Het uitgangspunt is dat inspanningen voor het naar een hogere trede brengen van het veiligheidsgedrag worden beloond.
 3. Voor wie is de SCL bedoeld?
  De SCL is zo ontworpen dat deze toepasbaar is voor alle type bedrijven. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers of leveranciers. De SCL biedt voldoende ruimte om de toepassing ervan per sector ‘op maat’ te maken door eisen en criteria te interpreteren in de geest van de bedrijfssector resp. het type bedrijf dat beoordeeld wordt. De SCL is zodanig generiek dat alle type bedrijven zich kunnen herkennen in de beschrijvingen van eisen, criteria en richtlijnen.

  Certificatieschema en handboek
 4. Wat is de relatie tussen het Certificatieschema en het Handboek Safety Culture Ladder?
  Het Certificatieschema Safety Culture Ladder is het kader voor certificering conform de SCL. Alle benodigde informatie over de eisen, criteria, auditorrichtlijnen en waarderingen (scores) is daarin opgenomen. Algemene informatie over de SCL is opgenomen in een apart Handboek. Het Certificatieschema en Handboek zijn gepubliceerd op de website.
 5. Welke versie van het Certificatieschema moet ik aanhouden?
  De laatste versie van het Certificatieschema is versie 4.0. Er zijn geen technische/inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van versie 3.0. Audits per 1 juli 2016 zijn op basis van het certificatieschema 4.0.
 6. Welke versie van het Handboek moet ik aanhouden?
  De laatste versie van het Handboek is versie 4.0.

  Certificatieproces
 7. Hoe kan ik me laten certificeren volgens de SCL?
  De verschillende stappen die u dient te doorlopen om gecertificeerd te worden volgens de SCL worden uitgelegd in het algemene stappenplan. Daarnaast hebben we een detail stappenplan beschikbaar per SCL product (type certificaat).

  Certificerende Instelling

 8. Wat doet een Certificerende Instelling (CI)?
  De term CI betreft certificerende instellingen die door NEN bevoegd zijn verklaard om als onafhankelijke partij een beoordeling van de Safety Culture Ladder te doen en op basis daarvan een certificaat of statement uit te reiken.
 9. Welke partijen zijn bevoegd om een bedrijf te certificeren?
  Alleen CI’s (Certificerende Instellingen) die een licentieovereenkomst hebben gesloten met NEN mogen deze beoordelingen uitvoeren. Hiermee wordt geborgd dat de CI’s voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn gesteld door de schemabeheerder (NEN). De lijst met certificerende instellingen vindt u hier.
 10. Ik wil als Certificerende Instelling gaan auditen op de Safety Culture Ladder.
  De criteria om als Certificerende Instelling te gaan auditen op de SCL zijn opgenomen in het Handboek Safety Culture Ladder, hoofdstuk 6: Eisen mbt certificatie-audits. Indien u hiervoor in aanmerking wilt komen, kunt u contact opnemen met NEN, via info@safetycultureladder.com.

  Geldigheid certificaten

 11. Wat gebeurt er met een certificaat bij overname van een bedrijf?
  Het is aan de Certificerende Instelling om te beoordelen of er met een gerechtvaardigd vertrouwen kan worden gezegd dat het certificaat of statement kan worden overgenomen. Dit zal per situatie verschillen en is ter beoordeling aan de Certificerende Instelling.
 12. Hoe lang is een certificaat of statement geldig?
  Een afgegeven certificaat of statement heeft een geldigheidsduur van 3 jaar. Er is echter wel elk jaar (jaar 2 en 3) een tussentijdse audit nodig om te bevestigen dat het certificaat of statement geldig mag blijven.

  SCL Webtool en Trainingen

 13. Wat is de SCL Webtool en wanneer is deze beschikbaar?
  Bij de Safety Culture Ladder is een SCL Webtool ontwikkeld. Met deze webtool kunnen bedrijven op een gemakkelijke manier tot een zelfverklaring komen. De webtool is een zogeheten SAQ (Self Assessment Questionnaire). Door het beantwoorden van vragen kunt u een indicatie krijgen op welke trede van de ladder uw bedrijf uitkomt. U kunt voor 30 dagen een gratis proefabonnement afsluiten via de website webtoolscl.nl.
 14. Is er een training voor auditoren die werken met de Safety Culture Ladder?
  NEN organiseert diverse auditor trainingen. Omdat de SCL een hele andere benadering en beoordelingsmethode vraagt dan reguliere systeemaudits, leert deze training auditoren de veiligheidscultuur in bedrijven te beoordelen conform het certificatieschema Safety Culture Ladder. Voor data zie ‘trainingen‘ op de website.
 15. Is er een training voor bedrijven die zich willen laten certificeren op de SCL?
  Er worden trainingen georganiseerd voor bedrijven die zich willen laten certificeren op de SCL. Naast deze tweedaagse trainingen worden er ook korte introductie-trainingen voor bedrijven georganiseerd. Voor data bekijk de pagina ‘trainingen‘.

  Relatie met andere normen
 16. Wat is de relatie met ISO 45001 – Arbomanagementsystemen?
  De Safety Culture Ladder is geen (nieuwe) standaard voor het beoordelen van een V&G-managementsysteem, maar een norm om houding en gedrag op het gebied van veiligheid en gezondheid in een bedrijf objectief te meten. De SCL is daarmee aanvullend op ‘systeemnormen’ als ISO en VCA/VCU/VCO en vigerende wet- en regelgeving als Arbowet en sectorrichtlijnen.

  Nieuws en andere ontwikkelingen
 17. Hoe blijf ik op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en nieuws rondom de Safety Culture Ladder?
  Op de website worden geregeld onder het kopje ‘Nieuws‘ nieuwsberichten geplaatst over de SCL. Tevens kunt u lid worden van de LinkedIN groep Veiligheidsladder. Ook in de NEN Arbeid&Veiligheidmail verschijnen geregeld nieuwsberichten over de SCL.

  Vragen
 18. Waar kan ik terecht met vragen over de Safety Culture Ladder?
  Vindt u bij de FAQs geen antwoord op uw vraag? Neem dan voor inhoudelijke vragen over de Safety Culture Ladder gerust contact op met NEN via de mail info@safetycultureladder.com of  telefonisch van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur via +31 (0)15 2 690 462.

  Voor vragen over de werking van de SCL Webtool kunt u terecht bij de klantenservice van NEN via de mail klantenservice@nen.nl of van telefonisch maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur via +31 (0)15 2 690 391.

  Om aan een certificatie traject te beginnen, kunt ook direct in contact treden met één van de certificerende instellingen.