Hercertificatie

Verlengen van geldigheid en nieuwe ladderbeoordeling

Hercertificatie

De hercertificatie wordt uitgevoerd door de certificerende instellingen.

Vanaf 10 maanden tot uiterlijk 12 maanden na certificatie is een opvolgingsaudit noodzakelijk om de geldigheid van het oorspronkelijk verkregen certificaat of statement te continueren. Bij veronderstelde stijging op de Safety Culture Ladder is een bedrijf vrij om een nieuwe ladderbeoordeling aan te vragen bij een CI. Dit kan niet eerder dan ½ jaar na het verkrijgen van het certificaat of statement.