Kennispartners

Kennispartners

Samen zorgen voor bewust veilig werken

Kennispartners van de Safety Culture Ladder (SCL) zijn actief betrokken bij het verbeteren van de veiligheidscultuur in organisaties. Vanuit hun kennis en ervaring dragen zij actief bij aan het verder ontwikkelen en uitdragen van het gedachtegoed van de Safety Culture Ladder.
Zij hanteren in hun begeleidings- en adviestrajecten een gedegen aanpak en zijn goed bekend met het handboek en certificatieschema van de SCL. Ook organisaties die de SCL toepassen op de eigen organisatie kunnen aansluiten als Kennispartner, om vanuit die kennis en ervaring bij te dragen aan de SCL.

Kennispartners zijn niet alleen gericht op kennisuitwisseling onderling, maar zij fungeren ook als klankbord en bron van ideeën voor het College van Belanghebbenden (CvB) en de Commissie van Deskundigen (CvD) met betrekking tot het beheer en verdere ontwikkeling van het SCL systeem.

Kennispartners voldoen aan de Criteria voor Kennispartners en hebben zich gecommitteerd aan de Gedragscode.

De volgende organisaties zijn momenteel aangesloten als Kennispartner. Door op de naam van een Kennispartner te klikken opent een document met het statement van de betreffende Kennispartner over de bijdrage aan het gedachtegoed van de SCL.