Certificatie

Stappenplan

Stappenplan

De organisatie moet een aantal stappen doorlopen om in aanmerking te komen voor het Safety Culture Ladder certificaat of statement.

1. Kennisnemen

2. Zelfbeoordeling

3. Toetsing door LCI

4. Toekenning trede

5. Hercertificatie

Kennisnemen: Het bedrijf dat zich laat beoordelen neemt kennis van alle actuele en formele informatie.

Zelfbeoordeling: Via de Self Assessment Questionnaire (SAQ) doet het bedrijf een zelfbeoordeling aan de hand van een aantal vragen de veiligheidscultuur binnen het bedrijf toetsen.

Toetsing: Een Ladder Certificerende Instelling (LCI) toetst de opgave van het bedrijf en verifieert op basis van diverse interviews en waarnemingen in het bedrijf en tijdens werkbezoeken op locatie.

Toekenning trede: De LCI stelt de bereikte laddertrede vast en reikt, indien voldaan is aan de minimumeisen, het overeenkomstige Safety Culture Ladder certificaat of statement uit.

Hercertificatie: Vanaf 10 maanden tot uiterlijk 12 maanden na certificatie is een opvolgingsaudit noodzakelijk om de geldigheid van het oorspronkelijk verkregen certificaat of statement te continueren.

Detail stappenplan per SCL product (type certificaat)

In dit document vindt u een uitgebreid stappenplan per product. Hier leest u precies welke acties u moet nemen voor een SCL Original, een SCL, een SCL Light of de Approved Self Assessment.