Certificatie

Stappenplan

Stappenplan

De organisatie moet een aantal stappen doorlopen om in aanmerking te komen voor het Safety Culture Ladder certificaat of statement.

1. Kennisnemen en type certificatie kiezen

Het bedrijf dat zich laat beoordelen neemt kennis van alle actuele en formele informatie. Dit betekent: bekijk het handboek en bekijk het schema om te begrijpen wat de SCL is en wat een audit (en voorbereiding erop) inhoudt. Ga naar de documenten.

Kies het SCL product waar u mee aan de slag wilt gaan, de auditvorm verschilt namelijk per product. Van een lichte zelfevaluatie, tot aan een grondige toetsing en dus betekenisvoller certificaat.

2. Zelfbeoordeling

Via de Self Assessment Questionnaire (SAQ) doet het bedrijf een zelfbeoordeling aan de hand van een aantal vragen de veiligheidscultuur binnen het bedrijf toetsen. Gebruik hiervoor de webtool.

3. Toetsing door CI

Een Certificerende Instelling (CI) toetst de opgave van het bedrijf en verifieert dit op basis van diverse interviews en waarnemingen in het bedrijf tijdens werkbezoeken op locatie. Kies een certificerende instelling.

4. Certificatie of statement

De CI stelt de bereikte laddertrede vast en reikt, indien voldaan is aan de minimumeisen, het overeenkomstige Safety Culture Ladder certificaat of statement uit. Deze komt tevens in het online register.

5. Hercertificatie

Vanaf 10 maanden tot uiterlijk 12 maanden na certificatie is een opvolgingsaudit noodzakelijk om de geldigheid van het oorspronkelijk verkregen certificaat of statement te continueren.

Detail stappenplan per SCL product (type certificaat)

Bij sommige producten wordt een GAP analyse en actieplan van u verwacht. In dit document vindt u een uitgebreid stappenplan per product. Hier leest u precies welke acties u moet nemen voor een SCL Original, een SCL, een SCL Light of de Approved Self Assessment.