Voor wie?

Voor wie

ProRail heeft de ladder ontwikkeld, maar omdat het instrument inmiddels door steeds meer bedrijven buiten de spoorsector wordt gebruikt, was ProRail niet langer de logische beheerder. Met de overdracht naar NEN heeft het systeem de ruimte gekregen om te verbreden naar andere sectoren en bedrijven binnen en buiten Nederland.

Generiek concept

De Safety Culture Ladder is zo ontwikkeld dat het kernconcept generiek toepasbaar is. De Safety Culture Ladder biedt daarnaast voldoende ruimte om de uitwerking/toepassing ervan per sector ‘op maat’ te maken door eisen en criteria te interpreteren in de geest van de bedrijfssector respectievelijk het type bedrijf dat beoordeeld wordt.

Veiligheid in aanbestedingen (Governance Code Veiligheid in de Bouw)

Vanaf 1 januari 2021 nemen opdrachtgevers die de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) hebben ondertekend, veiligheidsbewustzijn als verplichting op in aanbestedingen of contracten (ViA).

Lees meer

ProRail – De Railsector

ProRail gaat voor een spoor zonder ongevallen. Dat betekent dat ook mensen die aan, op of voor het spoor werken zoveel mogelijk beschermd worden.

Lees meer

TenneT

TenneT heeft in 2016 besloten de Safety Culture Ladder toe te gaan passen in de samenwerking met haar leveranciers, als instrument om de veiligheidscultuur in de keten te verbeteren.

Lees meer