TenneT

Toepassing door Netbeheerder

TenneT

Samenwerken met TenneT en de Safety Culture Ladder

TenneT verwacht van de contractpartners dat ze vergelijkbare ambities en overtuigingen koesteren op het vlak van veiligheid als TenneT. Focus op houding en gedrag zal uiteindelijk leiden tot een verbeterde veiligheidsprestatie. TenneT biedt haar contractors de mogelijkheid om zich van de branchegenoten te onderscheiden. De verbeteringen worden o.a. gestimuleerd door de implementatie en toepassing van de Safety Culture Ladder.

TenneT verbindt zich ertoe om de veiligheidscultuur in organisaties te bevorderen en om SCL te promoten als een objectief instrument voor het meten van de veiligheidscultuur in de energie- en infrastructuursector en indien mogelijk ook buiten deze sectoren.

Veiligheidsexperts van TenneT hebben het risicopotentieel van de activiteiten van contractors, die voor TenneT werken, vastgesteld. Op basis van deze classificering en rekening houdend met de omvang van de omzet heeft TenneT een selectie gemaakt welke contractors in aanmerking komen voor een certificering van één van de SCL producten: SCL, SCL Light en Approved Self Assessment. Een SCL Original certificaat wordt door Tennet niet gespecificeerd, maar wel geaccepteerd. Over het algemeen worden de (uitvoerende) activiteiten die in hoogspanning stations, aan bovengrondse lijnen en/of in offshore worden uitgevoerd, als high risk beschouwd. Bovendien worden ook al die activiteiten die een grote impact hebben op de veiligheid van de uit te voeren taken, bijvoorbeeld engineering, als high risk beschouwd. Technische onderzoeks- en/of toezichthoudende diensten, logistiek en gebouwenbeheer worden beschouwd als activiteiten met medium risk. Zie voor meer informatie de TenneT guideline.

TenneT guideline

De informatie van de SCL is te vinden op verschillende websites, zoals die van NEN, TenneT, certificatie instituten, etc. Om het overzichtelijk te maken heeft TenneT besloten de relevante informatie vanuit de verschillende kennisbronnen samen te vatten in een guideline. Deze guideline geeft direct inzicht de SCL standaard, de relevante marktpartijen en de toepassing en verwachtingen van TenneT.

Nederlands:
https://www.tennet.eu/nl/bedrijf/safety-bij-tennet/safety-culture-ladder/

English:
https://www.tennet.eu/company/safety-at-tennet/safety-culture-ladder/