Veiligheid in Aanbestedingen Bouw

(ViA)

ViA – Veiligheid in Aanbestedingen Bouw

Om de veiligheid in de bouw naar een hoger niveau te brengen, hebben ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw gezamenlijk afspraken gemaakt. Namelijk, om in aanbestedingen of contracten een bepaald niveau van veiligheidsbewustzijn verplicht te stellen. Deze afspraak noemen we “Veiligheid in Aanbestedingen (ViA)”. Daarom is, als maatregel om Veiligheid in Aanbestedingen (ViA) in de bouw te stimuleren, besloten de NEN Safety Culture Ladder (ook wel Veiligheidsladder genoemd in Nederland) in te zetten als instrument.

Wat is “veiligheidsbewustzijn”?

Veiligheidsbewustzijn is een samenvattende term voor het geheel aan houding en gedrag binnen een organisatie ten aanzien van veiligheid. Ook wel veiligheidscultuur genoemd. Denk daarbij onder meer aan in hoeverre werknemers elkaar durven aan te spreken op onveilig handelen en in hoeverre veiligheid aandacht krijgt in alle lagen van een organisatie, van bouwplaats tot aan directie.

Voor wie is ViA van toepassing?

Als u op alle onderstaande punten “ja” kunt antwoorden:

– Als u, uw opdrachtgevers of de hoofdopdrachtgevers ondertekenaars zijn van de Governance Code Bouw (ViA is namelijk in de complete opdrachtgeverslijn van toepassing)
– Als uw bedrijf 5 of meer medewerkers heeft
– Als de contractwaarde tenminste € 100.000 bedraagt

Ook opdrachtgevers zelf kunnen zich in het kader van ViA vrijwillig laten kwalificeren.

In de Handreiking Veiligheid in Aanbestedingen vindt u in Bijlage 3 het schema ‘Hoe te voldoen aan de eisen vanuit ViA’.

Veelgestelde vragen

In dit document vindt u veel gestelde vragen over de SAQ Compact, GAP analyse en het opstellen van een actieplan.

Op deze pagina van ViA vindt u bij “Meer informatie” een pdf met veelgestelde vragen rondom ViA.

Waar te beginnen?

Voor organisaties en bedrijven die willen voldoen aan ViA

–> Lees de Handreiking Veiligheid in Aanbestedingen en bestudeer het schema in Bijlage 3 ‘Hoe te voldoen aan de eisen vanuit ViA’

Wilt u weten welke vorm van kwalificatie van u wordt verwacht?
ViA vraagt afhankelijk van de risicoindicatie een bepaalde vorm van kwalificatie.
–> Zie de risicotabel (kans versus impact) in de Handreiking op deze pagina.

Wilt u inzicht in de auditvereiste en geldigheidsduur per kwalificatievorm?
–> Zie de overzichtstabel SCL producten en bijbehorende auditvorm (PDF).

Voor organisaties en bedrijven die bij aanbestedingen en inkoop ViA toepassen

–> Zie de Handreiking Veiligheid in Aanbestedingen.
Meer informatie is ook terug te vinden op de website Governance Code Veiligheid in de Bouw.

Voor certificerende instellingen

Wilt u inzicht in de auditvereiste en geldigheidsduur per kwalificatievorm?
–> Zie het overzicht van producten overzicht van producten en bijbehorende auditvorm (PDF)
Ter toelichting: de producten zijn identiek aan de Pilot TenneT.

Certificeert u de Safety Culture Ladder nog niet, maar wilt u dit gaan aanbieden?
–> Neem dan contact met ons op en lees ter voorbereiding het Handboek Safety Culture Ladder en aanvullende besluiten.

Pers

U kunt contact met de schemabeheerder van de Safety Culture Ladder (NEN) via info@safetycultureladder.com

Neem contact op met de GCVB via haar eigen website.