Prorail Veiligheidsladder per 1 juli overgedragen aan NEN

Per 1 juli 2016 is NEN beheerder van de ‘Veiligheidsladder’. Deze veiligheidsladder legt sterk de nadruk op de veiligheidscultuur binnen een organisatie. Met NEN als beheerder wordt de Veiligheidsladder straks voor meerdere sectoren toepasbaar. ProRail heeft deze ladder ontwikkeld, maar omdat het instrument inmiddels door steeds meer bedrijven buiten de spoorsector wordt gebruikt, is ProRail niet meer de logische beheerder.

Veiligheid op het spoor heeft voor ProRail topprioriteit. Dit geldt ook voor de baanwerkers op en medewerkers langs het spoor. Voorschriften en regels moeten de veiligheid van iedereen die aan het spoor werkt, garanderen. Eén van de maatregelen die de veiligheid helpt vergroten, is de Veiligheidsladder. Met deze ladder worden leveranciers gestimuleerd om bewust veilig te werken.

Toepasbaar voor meerdere sectoren

De Veiligheidsladder wordt voor meerdere sectoren toepasbaar. NEN heeft als ambitie, om samen met de verschillende sector(en), het systeem door te blijven ontwikkelen naar een integrale veiligheidsaanpak, waarbij de Veiligheidsladder is afgestemd per sector.

John Voppen, COO van ProRail geeft aan: “Ik ben blij met NEN een partij te hebben gevonden die als nieuwe beheerder de ambitie heeft om samen met de sector(en) het systeem door te blijven ontwikkelen naar een integrale veiligheidsaanpak waarbij de Veiligheidsladder voor meerdere sectoren toepasbaar wordt. Daarmee hoop ik dat het een stimulans wordt voor andere bedrijven om continu te werken aan het verbeteren van het veiligheidsbewustzijn. Veiligheid doe je immers met z’n allen, in keten en over ketens.”

Veiligheids- en gezondheidsbewustzijn
Het doel van de Veiligheidsladder is bij te dragen aan het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn in bedrijven. Hiermee wordt het bevorderen en verbeteren van een veilige en gezonde uitvoering van de werkzaamheden gestimuleerd. De Veiligheidsladder is daarmee aanvullend op ‘systeemnormen’ zoals ISO 45001 (OHSAS) en VCA.

Piet-Hein Daverveldt, Algemeen Directeur NEN: “Het bewustzijn van je eigen bijdrage aan veiligheid is vooral een kwestie van cultuur, gedrag en houding. Het unieke van de veiligheidsladder is dat deze zich richt op het samen verbeteren van de veiligheidscultuur, zowel binnen de organisatie alsook in de gehele keten. NEN is daarom verheugd de Veiligheidsladder van Prorail in beheer te nemen en het succes ervan verder te vergroten door nieuwe organisaties en andere sectoren te laten aansluiten.”

Treden
De ladder verdeelt het veiligheidsbewustzijn en -gedrag over vijf treden. Hoe meer verantwoordelijkheid, reflectie en investeringen in veiligheid vanzelfsprekend onderdeel zijn van de organisatie, hoe hoger de score. De score wordt bepaald op basis van achttien bedrijfskarakteristieken, waaronder medewerkersbetrokkenheid, competentie, training en incidentenmelding.

Nieuwsarchief

11-04-2023

Nieuwe functionaliteit in de Webtool SCL

Een nieuw systeem voor gebruikersrollen en rechten is toegevoegd aan de SCL Webtool. U kunt hierdoor voortaan makkelijk externen toegang geven tot uw online dossier of medebeheerder maken. Meer informatie over de Webtool kunt u vinden op h...

08-02-2023

SCL Nieuwsbrief (februari 2023)

Via bijgaande link ontvangt u de laatste editie van de SCL Nieuwsbrief (februari 2023) Aanmelden Nieuwsbrief SCL ...

06-02-2023

Waarnemingen ter plaatsen

Door Dieter van Delft, waarnemer voor NEN Er wordt een bijwoning uitgevoerd bij iedere nieuw bevoegd verklaarde auditor tijdens de eerste audit en na het afgeven van de aanvullende bevoegd verklaring op trede 4/5. Na de eerste bijwoning...

03-02-2023

‘Cultuur verander je niet op een vrijdagmiddagborrel’

Auditeren voor de Safety Culture Ladder (SCL) is een aparte tak van sport. Anders dan bij systeemnormen spelen bij het auditeren van de SCL soft skills veel meer de hoofdrol. ‘Verbinding maken, daar gaat het om. Zo krijg je veel meer bov...

03-02-2023

Oproep om deel te nemen aan de enquête voor de evaluatie van de SCL producten

De komende tijd zal een evaluatie van de SCL-producten, de SCL Original, de SCL, de SCL Light en de Approved Self Assessment (SCL ASA) plaatsvinden. Deze evaluatie wordt uitgevoerd door NEN. Voor deze evaluatie wordt er een enquête uitgez...