Een eerlijk gesprek is de basis voor een audit

Net zoals bij veel andere certificatieschema’s speelt ook bij de Safety Culture Ladder (SCL) het auditproces een grote rol. Hoe ga je te werk als je een audit wilt laten uitvoeren? Waar vind je informatie en hoe bereid je je voor?

De SCL is een instrument dat kan helpen om de veiligheidscultuur binnen een organisatie te bevorderen. De norm bestaat uit vijf treden en inmiddels maken al meer dan 2.000 bedrijven er gebruik van. Het biedt kaders voor veilig werken aan alle partijen die in de diverse branches werkzaam zijn. De SCL maakt geen onderscheid  tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers of leveranciers. Iedereen in de keten is verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid. De SCL is zo ontwikkeld dat deze toepasbaar is voor alle sectoren en voor alle typen bedrijven.

Auditproces

NEN certificeert niet maar stelt het certificatieschema ter beschikking en is verantwoordelijk voor het onderhouden van het instrument. Het certificeren wordt uitgevoerd door een certificerende instelling die een licentie met NEN heeft afgesloten. Op een audit op de SCL hoeft u zich niet voor te bereiden. Reden hiervoor is dat u geen systemen op orde moet brengen en geen documenten moet overhandigen. De auditoren beoordelen door middel van een open en gelijkwaardig gesprek op welke trede van de SCL uw bedrijf zich bevindt.

Als u zich toch wilt voorbereiden kunt u dit doen door de SCL-norm en de toelichting door te lezen. Om een beeld te krijgen op welke trede uw bedrijf zich bevindt, kunt u een zelfevaluatie uitvoeren. Dit kan met behulp van de SAQ (Self Assessment Questionaire). De uitkomsten geven door middel van een GAP analyse inzicht in wat u moet doen om een stap verder te komen. Ook handig is dat er een format voor een actieplan opgenomen is, dit biedt houvast om een stap verder op de ladder te komen. Na het uitvoeren van een zelfevaluatie kunt u een certificerende instelling benaderen. Bekijk de certificerende instellingen die een audit op de SCL mogen uitvoeren. De certificerende instelling bespreekt met u hoeveel auditdagen er nodig zijn en informeert u over hoe de audit uitgevoerd wordt.

Gebruik de SCL-audit om inzicht te krijgen

Ron van Vuuren van Eneco: ‘Je kunt ook als bedrijf aangeven voor welke trede je een audit wilt. Bij Eneco werken we sinds vier jaar met de SCL en zetten we vanaf het begin al hoog in. Gelukkig gaat dat bij ons goed, maar mocht je bij voorbeeld na de audit nog niet klaar blijken te zijn voor trede vier, dan kun je wel trede drie halen. Je begint dus niet telkens helemaal opnieuw.’

Een uitdaging bij een audit is vaak de ervaring die mensen op de werkvloer in de praktijk zien en de beleving van het veiligheidsniveau bij het hogere management in de organisatie. Soms ligt dat ver uit elkaar. De directie denkt dan trede drie te kunnen halen terwijl de veiligheidsdeskundigen daar een ander beeld bij hebben. Het is dan verstandig om een gesprek te voeren, want commitment van het management is essentieel voor het slagen van de SCL. Uitgaan van een realistisch beeld is ook belangrijk. Eerlijk zijn over de stand van zaken, alleen zo verbetert u de juiste dingen binnen uw organisatie. Het is altijd mogelijk een interne audit uit te voeren, zegt Van Vuuren. ‘Door met elkaar het gesprek aan te gaan zijn we het beste voorbereid op een externe audit. Je moet er lerend in zitten.’

Lees meer over het auditproces en de certificerende instellingen.

Wat levert een SCL-audit op?

Na de audit krijgt u een uitgebreide rapportage van de certificerende instelling. In deze rapportage geven de auditoren weer wat zij waargenomen hebben. Wat zijn de sterke punten van de organisatie op het gebied van veiligheidscultuur en waar liggen mogelijkheden voor verbetering? Door deze rapportage krijgt de organisatie een beeld van haar positie binnen een trede, en daarmee van het groeipotentieel.

Indien een 100% audit uitgevoerd is, krijgt de organisatie een eindoordeel en wordt een trede toegekend. Bij een 40% audit krijgt u een indicatie van een trede.