(Lead)auditoren

(Lead)auditoren en beoordelaars zijn betrokken bij een certificatie. Ze zijn aangesloten bij een CI die door NEN is bevoegd.

Betrokkenen certificatie

De betrokkenen bij een certificatie, worden onderverdeeld in twee groepen:

1. (Lead)auditoren

Verantwoordelijk voor het uitvoeren van de certificatieaudit, de beoordeling van de resultaten, de audit verslaglegging, de aanbeveling tot certificatie én het jaarlijks her-beoordelen van de certificatie.

2. Beoordelaars

Nemen beslissingen over het toekennen en handhaven van certificaten.

De gekwalificeerde (lead)auditor en beoordelaar zijn werkzaam voor een Certificerende Instelling (CI) die door NEN bevoegd is verklaard. Het is mogelijk dat de auditor en beoordelaar van buiten de organisatie worden ingehuurd. Ze moeten altijd aan kunnen tonen dat ze gekwalificeerd zijn om audits uit te voeren volgens de Safety Culture Ladder.

Meer over de kwalificatie-eisen voor CI’s, beoordelaars en (lead)auditoren vindt u in het Certificatieschema SCL.