SCL

SCL voor uw organisatie

Met de SCL kiest u voor een 100% audit in het eerste jaar. In het tweede en derde jaar krijgt u een 40% audit. U ontvangt een certificaat met tredevermelding. 

Het certificaat is 3 jaar geldig als u bij de tussentijdse audits nog voldoet aan de eisen en u dezelfde trede behaalt. 

De SCL is toepasbaar voor treden 1 tot en met 4.

Een trede omlaag of omhoog

In jaar 2 en 3 vindt er een tussentijdse 40% audit plaats. Misschien voldoet u dan niet meer aan de eisen van de beoordeling. Er moet dan binnen 3 maanden een 100% audit plaatsvinden. Dat betekent dat de resterende 60% van de audit wordt uitgevoerd.

Voldoet u niet meer aan de eisen, dan is het certificaat niet meer geldig. U kunt wel een nieuw certificaat op een lagere trede krijgen, als u voldoet aan de eisen van deze trede. 

Wilt u in jaar 2 of 3 een trede omhoog op de ladder? Dan moet er in dat jaar een 100% audit plaatsvinden. Voldoet u aan de eisen, dan wordt er een nieuw certificaat op de hogere trede afgegeven met een geldigheid van drie jaar.

De omvang van een audit wordt bepaald door het type SCL-product waarvoor u de audit uitgevoerd wilt hebben en de omvang van uw organisatie(deel). 

Voor het volledige gedetailleerde overzicht, verwijzen wij u naar het Certificatieschema.

Jaar 1
Jaar 2
Jaar 3
SCL toepasbaar t/m trede 4
100% audit
Vervolg audit 40%
Vervolg audit 40%
SCL certificaat 3 jaar geldig met trede vermelding
Behoud van certificaat
Behoud van certificaat
SCL Vragenlijst (SAQ) niet verplicht
SCL Vragenlijst (SAQ) niet verplicht
SCL Vragenlijst (SAQ) niet verplicht