Over NEN

Veiligheid in alle sectoren

De Safety Culture Ladder is een initiatief vanuit de markt. Samen zorgen we voor een verbetering van de veiligheidscultuur. We streven naar veiligheid in alle sectoren. NEN, Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut, heeft als doel om kwaliteitsbeoordeling te standaardiseren. Zo heeft het keurmerk van de Safety Culture ladder altijd dezelfde waarde.

NEN fungeert als onafhankelijk platform om certificatieschema’s te ontwikkelen en beheren. NEN certificeert zelf niet, maar faciliteert de totstandkoming hiervan. Zo is een effectief beheer verzekerd. Dit zorgt ervoor dat normen en certificatieschema’s in de praktijk kunnen worden toegepast voor certificatie-audits. 

De Safety Culture Ladder draagt bij aan de bevordering van veiligheid. Veilig werken moet de standaard zijn. Het komt terug in houding, gedrag en werkcultuur. Met elkaar blijven we ons inzetten voor een veiligere wereld.