Tarieven

Financiering SCL

De Safety Culture Ladder is een gezamenlijk initiatief van bedrijven en organisaties uit de markt. De SCL wordt gefinancierd door alle betrokken partijen en de kosten worden evenredig verdeeld. Deze financieringen zijn bedoeld om de Safety Culture Ladder duurzaam en kosteneffectief te houden. Zo zorgen we er gezamenlijk voor dat deze in de toekomst relevant, betaalbaar, scherp en bruikbaar blijft. De financiële bijdragen van bedrijven en organisaties dekken diverse uitgaven, zoals: 

• De helpdesk
• Beheer van het certificatieschema
• Certificaat Register
• De website
• Administratieve taken
• Doorontwikkeling en ondersteuning van initiatieven

Bekijk de tarieven die van toepassing zijn op het jaar van uw keuze:


Tarieven 2023
Tarieven 2024

Kosten en procedures Safety Culture Ladder

Wilt u uw bedrijf laten certificeren? Dat vereist een beoordeling door een erkende Certificerende Instelling (CI). Met behulp van auditdagen wordt bepaald op welke trede van de Safety Culture Ladder uw bedrijf terechtkomt en welk welk product hierbij hoort. De richtlijnen in het Certificatieschema SCL 2.0 bepalen het aantal auditdagen.