Commissie van Deskundigen (CvD)

De Commissie van Deskundigen is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van de Safety Cultureladder.  De CvD houdt primair het certificeringsschema actueel en dient als aanspreekpunt voor de organisaties die certificeringen uitvoeren. Deze rol omvat het beantwoorden van vragen over de interpretatie van de norm en andere relevante kwesties. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende belanghebbenden. Denk aan opdrachtgevers, opdrachtnemers, wetenschappers, aanbesteders, certificerende instellingen en maatschappelijke organisaties. Het College wordt geleid door een onafhankelijke voorzitter op bestuursniveau. NEN biedt ondersteuning en advies aan de CvD bij het beheer en de ontwikkeling van de Safety Culture Ladder.

Mevr. A.D. Vijselaar | Onafhankelijk voorzitter

Dhr. O.C. van Aagten | lid | Netwerkbedrijven Energiesector

Dhr. D. van Delft | lid |  Railsector

Dhr. J. di Giovanni | lid | Techniek Nederland

Dhr. A.N. de Graaff | lid | NLingenieurs

Dhr. F.W. Guldenmund | lid | TU Delft

Mevr. E. Koolman | lid | Certificerende Instellingen

Mevr. D.J. Snoeijer | lid | GCvB/ViA

Dhr. H. Wentink | lid | Bouwend Nederland

Mevr. H. de Vries | lid | Certificerende Instellingen

Dhr. R. van Vuuren | lid | Productie -en leveringsbedrijven Energiesector

Mevr. K. van der Haar | lid | NEN

Dhr. R. van der Aa | secretaris | NEN