FAQ

Hieronder vindt u antwoorden op een aantal veel gestelde vragen. Neem gerust contact met ons op als u het antwoord op uw vraag niet heeft kunnen vinden.

Algemene vragen

De Safety Culture Ladder (SCL) is een instrument om het bewustzijn voor veilig en gezond werken binnen de eigen organisatie te vergroten. De ladder is ook geschikt als kwaliteitsaspect bij het inkopen van werken, diensten en leveringen. De SCL is ontwikkeld voor alle typen organisaties, in zowel de profit-, non-profit-, dienstverlenings- als industriesector en in zowel grote als kleinere ondernemingen.
De SCL is ontwikkeld voor alle typen organisaties, in zowel de profit-, non-profit-, dienstverlenings- als industriesector en in zowel grote als kleinere ondernemingen.
SCL 2016 is de versie die in 2016 is uitgekomen. De hernieuwde versie is de SCL 2.0, waartegen bedrijven zich vanaf 1 januari 2024 kunnen (her-)certificeren.

Na een aantal jaar in de markt in gebruik te zijn, is gebleken dat de SCL toe is aan een herziening. De redenen hiervoor zijn:

  • Steeds meer gebruikers herkenden de toegepaste termen (over het spoor) niet meer. Deze termen zijn in de nieuwe ladder weggehaald, zodat het model voor iedere sector bruikbaar is.
  • Gebruikers vonden dat er veel herhalingen in de beschrijvingen zaten.
  • Gebruikers gaven aan dat ze graag oplopende beschrijvingen over de treden wilden. Dit is een houvast bij een groei naar een volgende trede.
  • Er was behoefte om nieuwe afspraken te maken over de beoordeling. In de oude ladder kon een organisatie ervoor kiezen om bepaalde onderwerpen (‘bedrijfskarakteristieken’) extra aandacht te geven, om daarmee toch aan het aantal punten te komen dat nodig is voor een goede beoordeling. Bij de nieuwe ladder is dit niet meer mogelijk. Omdat er geen gebruik meer wordt gemaakt van ‘punten’, heeft de ladder een minder berekenend karakter. Daarmee is deze meer gericht op het ondersteunen van groei.
  • Gebruikers van de eerdere editie van de SCL gaven aan een betere uitwerking voor de hogere treden te willen.

De SCL geeft een duidelijkere beschrijving van de treden. Bovendien is herhaling van informatie weggehaald en is de manier van beoordelen eenvoudiger weergegeven. Benieuwd wat er nog meer veranderd is? Dat staat uitgelegd op deze pagina.

Vanaf 1 januari 2024 kunnen audits worden uitgevoerd op basis van SCL 2.0 in overeenstemming met de afspraken in het certificatieschema. Het jaar 2024 geldt als een overgangsjaar waarbij (her)certificatie kan plaatsvinden op basis van SCL 2.0 en op SCL 2016. Vanaf 1 januari 2025 kan (her)certificatie enkel plaatsvinden op SCL 2.0. Vervolgaudits kunnen nog wel op grond van SCL 2016 worden uitgevoerd. Als gedurende de looptijd van het certificaat wordt overgestapt op SCL 2.0, moet er een initiële audit worden uitgevoerd op SCL 2.0. Vanaf 1 januari 2028 zijn alleen nog certificaten geldig die zijn afgegeven op basis van SCL 2.0 (of latere edities).

SCL 2.0 norm en certificatieschema

De norm is het kader voor certificering conform de SCL 2.0. In het certificatieschema staan de afspraken over de beoordeling van de SCL 2.0 opgenomen. De norm en het certificatieschema zijn gepubliceerd op deze pagina.

Certificatieproces

Om gecertificeerd te worden volgens de SCL moet u een aantal stappen doorlopen. Deze worden uitgelegd in het algemene stappenplan. Daarnaast hebben we een detail stappenplan beschikbaar per SCL-product (type certificaat).

Certificerende Instelling

De term CI betreft certificerende instellingen die door NEN bevoegd zijn verklaard om als onafhankelijke partij een beoordeling van de Safety Culture Ladder te doen en op basis daarvan een certificaat of statement uit te reiken.

Alleen CI’s (Certificerende Instellingen) die een licentieovereenkomst hebben gesloten met NEN mogen deze beoordelingen uitvoeren. Hiermee wordt geborgd dat de CI’s voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn gesteld door de schemabeheerder (NEN). De lijst met certificerende instellingen vindt u hier.

De criteria om als Certificerende Instelling te gaan auditen op de SCL zijn opgenomen in het certificatieschema SCL 2.0. Indien u hiervoor in aanmerking wilt komen, kunt u contact opnemen met NEN, via info@safetycultureladder.com.

Geldigheid certificaten

Een afgegeven certificaat of statement heeft een geldigheidsduur van 3 jaar. Er is echter wel elk jaar (jaar 2 en 3) een tussentijdse audit nodig om te bevestigen dat het certificaat of statement zijn geldigheid behoudt.

SCL-webtool en -trainingen

Met de tool kan je een zelfstandige nulmeting doen of een certificatietraject beginnen. De kan en klare vragenlijst kan worden ingevuld door medewerkers in alle lagen van de organisatie. De resultaten laten zien op welke thema’s er verbeterd kan worden, of waar het juist al goed gaat. Voor meer informatie gaat u naar de webtool.

NEN organiseert diverse trainingen voor auditors, waaronder trainingen voor interne auditoren. Omdat de SCL een hele andere benadering en beoordelingsmethode vraagt dan reguliere systeemaudits, leert deze training (interne) auditoren de veiligheidscultuur in bedrijven te beoordelen conform de norm SCL 2.0. Voor datums zie ‘trainingen‘ op de website.

Er worden trainingen georganiseerd voor bedrijven die zich willen laten certificeren op de SCL. Voor datums, bekijk de pagina ‘trainingen‘.

Relatie met andere normen

De NEN-ISO 45001 en VCA, VCU en VCO zijn van toepassing op alle typen organisaties. Deze normen richten zich op de beheersing en continue verbetering van de kwaliteit en veiligheid binnen de organisatie via KAM-managementsystemen (kwaliteit, arbo en milieu). De laatste jaren wordt steeds duidelijker dat naast de beschikbaarheid van de juiste middelen en systemen de menselijke factor van groot belang is, met name voor de veilige uitvoering in de praktijk. Daardoor komt er meer aandacht voor de ‘zachte’ kant van het KAM-managementsysteem, zoals impliciet veilig en gezond werken. 

De SCL is geen (nieuwe) norm voor het beoordelen van een V&G-managementsysteem, maar een norm om houding en gedrag op het gebied van veiligheid en gezondheid (V&G) in een bedrijf objectief te meten. Het doel van de SCL is om bij te dragen aan het veiligheids- en gezondheidsbewustzijn in bedrijven en langs die weg een veilige en gezonde uitvoering van werkzaamheden te bevorderen en verbetering op dit vlak te stimuleren. De SCL is daarmee aanvullend op hoe een organisatie haar processen heeft ingeregeld, al dan niet via ‘systeemnormen’ als NEN-ISO 45001 en de VCA/VCU/VCO en vigerende wet- en regelgeving, zoals de Arbowet en sectorrichtlijnen.

Nieuws en andere ontwikkelingen

Op de website worden geregeld berichten over de SCL geplaatst onder het kopje ‘Nieuws‘. U kunt zich ook inschrijven voor de SCL nieuwsbrief. Deze komt regelmatig uit met berichten over de SCL of daaraan gerelateerd.

Nog vragen?

Vindt u bij de FAQs geen antwoord op uw vraag? Stuur uw vraag dan via het contactformulier. Deze vindt u hier.

Voor vragen over de werking van de SCL Webtool kunt u terecht bij de klantenservice van NEN via de mail klantenservice@nen.nl of telefonisch van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur via +31 (0)15 2 690 391.

Om aan een certificatietraject te beginnen, kunt u ook direct contact opnemen met één van de certificerende instellingen.