Documenten

Documenten Safety Culture Ladder 2.0

Norm Safety Culture Ladder 2.0

In de norm Safety Culture Ladder 2.0 staan de eisen opgenomen waartegen de beoordeling plaatsvindt.

Certificatieschema SCL 2.0

Het certificatieschema bevat de afspraken waaraan certificerende instellingen zich moeten houden bij de beoordeling van de Safety Culture Ladder (SCL). 

Toelichting Safety Culture Ladder 2.0 (SCL 2.0)

De toelichting SCL 2.0 bevat informatie over waarom een nieuwe editie van de SCL nodig is, hoe deze is opgebouwd en wat de mogelijke interpretatie ervan is. 

Documenten Safety Culture Ladder 2016

Certificatieschema SCL 2016

Het certificatieschema SCL 2016 bevat alle benodigde formele informatie over de eisen, criteria, auditorrichtlijnen en waarderingen (scores).

Handboek SCL 2016

Het Handboek Safety Culture Ladder is het document dat het kader vormt voor certificatie op de Safety Culture Ladder. Alle benodigde formele informatie over het certificatietraject is hierin opgenomen. Het kader geeft richting door middel van toelichtingen en omvat doelstellingen, methoden, eisen en definities. Het handboek hoort bij de versie Safety Culture Ladder 2016