Omschrijving treden SCL

Ontdek de treden van SCL: iedere trede staat voor een ontwikkelingsfase waarin een bedrijf zich bevindt.

Trede 1: Pathologisch

Veiligheid speelt nauwelijks een rol 

Een organisatie of team met een pathologische cultuur heeft veiligheid nauwelijks in beeld. De organisatie erkent het nut van preventieve veiligheidsmaatregelen niet. “Bij ons gaat het goed, dus we verspillen geen tijd of geld aan preventie”, is een veelvoorkomende houding. Veiligheid is meer bijzaak dan hoofdzaak en er zijn weinig investeringen voor het verbeteren van veiligheidsgedrag.

Trede 2: Reactief

Aandacht voor veiligheid is ad hoc en van korte duur 

In een reactieve cultuur komt de organisatie pas in actie na incidenten. De acties zijn vaak ad hoc en gericht op de korte termijn. Is een incident opgelost, dan zakt de aandacht voor veiligheid weer weg. Leidinggevenden wijzen medewerkers wel op regels en procedures, maar doen niets wanneer ze zich daar niet aan houden. Er is weinig structurele aandacht voor veiligheid: alleen als er een incident plaats heeft gevonden.

Trede 3: Berekenend

De focus ligt op systemen, maar niet op implementatie op de werkvloer 

In een berekenende cultuur is er vooral aandacht voor veiligheidsmanagementsystemen en overzichten om risico’s te beheersen en incidenten te voorkomen. Er is veel nadruk op het verzamelen van informatie en data. Doordat het op papier goed is geregeld, denkt de organisatie veilig te werken. Maar het zijn vooral de managers die betrokken zijn bij de veiligheid en het naleven van wetten en regels, en niet zozeer de medewerkers. (Bijna) ongevallen en onveilige situaties worden daarom niet altijd gemeld. Aanpassingen zijn vooral gericht op het opstellen of aanscherpen van regels en procedures.

Trede 4: Proactief

Bedrijfsbreed bewustzijn voor veiligheid 

In een proactieve cultuur ligt de focus op houding en gedrag, het vergroten van veiligheidsbewustzijn en het managen van onverwachte gebeurtenissen. Iedereen in het bedrijf is alert en dagelijks bezig met het voorkomen van onveilige situaties. Medewerkers zijn goed geïnformeerd en zien bewust veilig werken als een gedeelde verantwoordelijkheid. Het is vanzelfsprekend dat iedereen elkaar helpt herinneren aan de afspraken die zijn gemaakt, zowel intern als extern. Het management faciliteert en stimuleert actieve betrokkenheid van de medewerkers. Treden er toch incidenten op, dan worden die gebruikt om van te leren en herhaling te voorkomen.

Trede 5: Vooruitstrevend

Aandacht voor veiligheid is vanzelfsprekend in alle bedrijfsprocessen 

Veiligheid krijgt in de dagelijkse praktijk dezelfde prioriteit en aandacht als geld, tijd en kwaliteit.

Er ligt er een sterke focus op continue verbetering, leren van (on)gewenste gebeurtenissen, aanpassingsvermogen en situationeel handelen. Deze houding is volkomen vanzelfsprekend en zit in alle lagen en processen van de organisatie. Van planning, ontwerp, besluitvorming, uitvoering, monitoring, reflectie tot leren. Als het om veiligheid gaat is er geen onderscheid tussen leidinggevenden en medewerkers. Het management weet wat er aan de hand is, omdat medewerkers zich volkomen veilig voelen om deze informatie te delen.