Voor wie

De SCL draagt bij aan het terugdringen van het aantal onveilige en ongezonde situaties op de werkvloer.

De SCL is voor alle sectoren

De Safety Culture Ladder is zo ontworpen dat het in alle sectoren toepasbaar is. Het draagt bij aan het terugdringen van het aantal onveilige en ongezonde situaties op de werkvloer. Dit resulteert in minder incidenten, verzuim en schades. Een veilige werkomgeving is voor ieder bedrijf belangrijk, in welke sector dan ook. 

Benieuwd naar de ervaringen van BAM, ProRail en Eneco?

Veilig werken is samenwerken

Veilig werken bestaat niet alleen uit het naleven van de veiligheidsregels. De basis van een veilige werkomgeving heeft alles te maken met houding, gedrag en cultuur. De Safety Culture Ladder motiveert bedrijven en hun leveranciers om veilig en gezond te werken. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers of leveranciers. Veilig werken is samenwerken. De SCL verdeelt het veiligheidsbewustzijn en -gedrag over vijf laddertreden. Hoe groter de verantwoordelijkheid, reflectie en investeringen in veiligheid en gezondheid, hoe hoger de score.