SCL Original

SCL original voor uw organisatie

Met de SCL Original kiest u voor een grondige toetsing en ontvangt u een certificaat met tredevermelding.

Het certificaat is 3 jaar geldig als u bij de tussentijdse jaarlijkse audits nog voldoet aan de eisen en u dezelfde trede behaalt. Er vindt een 100% audit plaats in jaar 1,2 en 3. 

De SCL Original is toepasbaar voor alle treden.

Een trede omlaag of omhoog

Haalt u tijdens de audit in jaar 2 of 3 niet dezelfde trede, dan is het certificaat niet meer geldig. Blijkt uit de audit dat u wel voldoet aan eisen die horen bij een lagere trede? Dan wordt een nieuw certificaat op een lagere trede afgegeven. Een andere mogelijkheid is dat u in jaar 2 of 3 een hogere trede op de ladder weet te behalen. In dat geval krijgt u een nieuw certificaat met een geldigheid van 3 jaar. Het is ook mogelijk om in jaar 2 over te stappen van SCL Original naar SCL. U krijgt dan een nieuw certificaat met een resterende looptijd van 2 jaar. Voor het volledige gedetailleerde overzicht, verwijzen wij u naar het Handboek en het Certificatieschema.
Jaar 1
Jaar 2
Jaar 3
Toepasbaar t/m trede 5
100% audit
100% audit
100% audit
SCL Original certificaat
Behoud van certificaat
Behoud van certificaat
SCL Vragenlijst (SAQ) niet verplicht
SCL Vragenlijst (SAQ) niet verplicht
SCL Vragenlijst (SAQ) niet verplicht