SCL 2016 versus SCL 2.0

De SCL voor alle sectoren

Oorspronkelijk werd de Safety Culture Ladder (SCL), toen nog de Veiligheidsladder, bedacht door ProRail. Inmiddels hebben veel meer sectoren interesse in de SCL. Daarom hebben we deze toepasselijk gemaakt voor een breder publiek. Sinds september 2023 is SCL 2.0 beschikbaar en vanaf 1 januari 2024 zijn audits op SCL 2.0 toegestaan. 

Wat is er gewijzigd?

1. De manier van beoordelen

 • De puntentelling is vervangen door een beoordeling met kleuren: groen, oranje en rood. Groen is voldoende, oranje is nog niet voldoende, maar goed op weg en rood is onvoldoende. Zo ziet u gemakkelijk en overzichtelijk waar u goed op scoort en waar kansen voor verbetering liggen. De SCL is daarmee meer gericht op groei.
 • Het aspect gedrag weegt zwaarder dan het aspect randvoorwaardelijk. Daarom is dit aspect veel explicieter beschreven dan in de SCL 2016. Dankzij de beschrijvingen bij elke trede kan de auditor beter de beoordeling op gedrag uitvoeren.

2. Veiligheid en gezondheid (V&G) uitgebreider toegelicht

Om te verduidelijken wat er onder V&G valt is het begrip uitgebreider toegelicht in de SCL 2.0. V&G is breder dan alleen arbo-veiligheid. Het gaat ook over psychosociale arbeidsbelasting, psychosociale veiligheid, welzijn en integriteit. Maar denk ook aan andere veiligheidsvormen. Cybersecurity, constructieve veiligheid, machineveiligheid of brandveiligheid mogen zeker niet vergeten worden. V&G moet worden geïnterpreteerd als integrale veiligheid en gezondheid. Dit heeft betrekking op de eigen medewerkers en gebruikers, maar ook op de omgeving.

3. Betere rapportage

Rapportages worden opgesteld op basis van de beoordeling van vijf thema’s (zie hoofdstuk 5 van het Normdocument). Hierbij wordt beschreven wat de sterke punten zijn en wat beter kan. Daarna volgt per thema een eindconclusie. Dit geeft de organisatie inzicht in hoe stevig ze op een bepaalde trede staat en waar mogelijkheden tot verbetering zijn.

4. Inhoudelijke wijzigingen

 • Termen die verwezen naar het spoor (ProRail) zijn weggehaald.
 • SCL 2.0 is beknopter dan de oorspronkelijke SCL 2016: dubbele informatie is weggehaald.
 • Trede 1 is aan de beschrijvingen toegevoegd.
 • De beschrijvingen per trede zijn oplopend.
 • Meer focus op het waarom en op het gewenste resultaat in plaats van op de vorm waarin iets moet plaatsvinden.
 • Meer focus op houding, gedrag en interactie in plaats van op werkwijzen, methoden of systematieken.
 • De eisen die meer systeemgericht zijn en technische of vakspecifieke verwijzingen, zijn weggehaald.
 • Betere uitwerking van de beschrijvingen bij treden 4 en 5 in plaats van een apart interpretatiedocument.
 • SCL 2016 hanteert een handboek en SCL 2.0 heeft een certificatieschema

Overgangstermijn

Heeft u het SCL-certificaat of het SCL-statement in 2023 of eerder behaald? Geen zorgen, het certificaat of statement blijft voorlopig geldig. We stappen geleidelijk over van SCL 2016 naar SCL 2.0 en hanteren hiervoor een overgangstermijn. In 2024 kunt u zich laten (her-)certificeren op basis van zowel SCL 2016 als SCL 2.0. Vanaf 1 januari 2025 is dit alleen nog mogelijk op basis van SCL 2.0. Vanaf 1 januari 2028 gelden alleen nog certificaten die zijn afgegeven op basis van SCL 2.0 (of latere edities).