ProRail

Veilig en gezond werken aan, op of voor het spoor.

De meerwaarde van een SCL-certificering

Met SCL als instrument wil ProRail anderen stimuleren bewust veilig en gezond te werken. Doet u mee met een aanbesteding? Met een SCL-certificaat laat u zien hoe veiligheid en gezondheid binnen uw bedrijf zijn georganiseerd. Lees hier meer over op de website van ProRail.

Veilig werken in de spoorsector

Alle medewerkers in de spoorsector moeten veilig en gezond kunnen werken aan, op of voor het spoor. ProRail stimuleert dat en heeft als doel om een spoorwegsysteem te creëren waarin ongevallen worden geminimaliseerd. Veilig en gezond werken is topprioriteit voor ProRail. Daarom worden strenge voorschriften en regels gehanteerd. Spoorwegwerkzaamheden veilig en gezond uitvoeren gaat echter verder dan dat: veiligheidsbewustzijn moet terugkomen in houding en gedrag. 

Gunningsvoordeel in aanbestedingen met SCL

Met een simpel certificatiesysteem laat de SCL zien hoe veiligheidsbewust een bedrijf is. Dit is van grote waarde voor een inschrijvende partij bij een aanbesteding. Hoe groter het veiligheidsbewustzijn, hoe groter de kans dat u een aanbesteding wint.