SCL Light

SCL light voor uw organisatie

Met de SCL Light kiest u voor een 40% audit in het eerste jaar. Dit is geen volwaardige beoordeling. U krijgt daarom geen certificaat, maar een SCL Light Statement met een trede-indicatie. 

Het Statement is 3 jaar geldig als u een goede beoordeling haalt op uw actieplan in jaar 2 en 3.

De SCL Light is toepasbaar voor de treden 1 tot en met 3.

Om de SCL vragenlijst (SAQ) te doen gebruikt u de SCL-webtool. Daarnaast moet u een GAP-analyse en actieplan (laten) maken. De Certificerende Instelling (CI) bepaalt op basis van de 40% audit of u een SCL Light Statement ontvangt.

Een trede omlaag of omhoog

Een tredeverhoging in jaar 2 of 3 wordt gezien als ‘initiële certificatie’. In dat geval wordt er een 40% audit uitgevoerd. U krijgt een nieuw statement met trede-indicatie. Deze is 3 jaar geldig.

Het is mogelijk om over te stappen van een SCL Light-statement naar een SCL-certificaat. Er vindt dan een aanvullende audit plaats van 60%. Deze moet binnen 3 maanden na de initiële audit van 40% plaatsvinden.

De omvang van een audit wordt bepaald door het type SCL-product waarvoor u de audit uitgevoerd wilt hebben en de omvang van uw organisatie(deel).

Voor het volledige gedetailleerde overzicht, verwijzen wij u naar het Certificatieschema.

Jaar 1
Jaar 2
Jaar 3
SCL light audit 40%
Check op actie plan
Check op actie plan
Toepasbaar t/m trede 3
Statement 3 jaar geldig met trede indicatie
Behoud van statement
Behoud van statement
SCL Vragenlijst (SAQ) verplicht
Beoordeling gap- analyse en actieplan

Stappenplan SCL Light

Om een SCL Light Statement te behalen, volgt u deze stappen: