Safety Culture Ladder is verder aangescherpt en beter toepasbaar

De nieuwe versie van de Safety Culture Ladder (SCL), die op 1 september verschijnt, is op verschillende punten verbeterd. Het instrument, dat de veiligheidscultuur binnen bedrijven wil bevorderen, beschrijft in de nieuwe versie beter wat de verschillende treden inhouden. Ook staat het resultaat meer centraal in plaats van de manier waarop dat resultaat moet worden behaald. Bovendien is de leesbaarheid verbeterd.

Werkgevers kunnen met de SCL de veiligheidscultuur binnen hun organisatie bevorderen. Het instrument heeft vijf treden die ieder het niveau aangeven waarop een bedrijf ingedeeld kan worden als het om veilig werken gaat. Al bijna 2.000 bedrijven maken er gebruik van. De SCL is zo ontwikkeld dat deze toepasbaar is voor alle sectoren en voor alle typen bedrijven.

Beknopter, meer tredes en oplopende beschrijvingen

In SCL 2.0, zoals de nieuwe versie wordt genoemd, zijn verschillende aanpassingen doorgevoerd. De nieuwe versie is beknopter dan de eerste editie omdat veel dubbelingen zijn weggehaald. Een andere wijziging is dat trede 1 is toegevoegd, hoewel de formulering wat negatief kan overkomen. Dat heeft te maken met het ongewenste karakter van het gedrag op die trede. Veilig werken begint pas bij trede 2, maar om het volledige groeiproces te laten zien is het volgens NEN nodig om ook trede 1 op te nemen. De derde belangrijke wijziging is dat er nu oplopende beschrijvingen over de treden zijn. Hierdoor zijn de verschillen tussen de treden per onderwerp duidelijker. Ook geeft het inzicht aan organisaties over hoe zij kunnen groeien naar een volgende trede.

Helderder en resultaatgericht

Door de praktische indeling van de nieuwe thema’s kan de gebruiker beter zien wat er speelt per onderwerp. Waar bij de vorige editie meer verticaal werd gekeken en de focus op een specifieke trede lag, kijkt NEN voor de beoordeling nu meer horizontaal per subthema, en naar de verschillen tussen de treden. Ook richt de nieuwe tekst zich meer op wat een bedrijf wil bereiken en waarom. De nadruk ligt dus niet meer op bijvoorbeeld de vorm waarin iets moet plaatsvinden, maar op het gewenste resultaat. Tot slot richten de beschrijvingen zich meer op houding, gedrag en interactie in plaats van op bijvoorbeeld werkwijzen, methoden of systematieken.

Norm en certificatieschema

Om ervoor te zorgen dat de terminologie van de documenten overeenkomt met de internationale afspraken hierover, heet het handboek voortaan ‘certificatieschema’ en heet het certificatieschema ‘norm SCL 2.0’. Tijdens de overgangstermijn, blijven ook de documenten van de vorige versie van de SCL beschikbaar. Deze documenten behouden hun benamingen.

Overgangstermijn

Voor de nieuwe versie van de SCL geldt een overgangstermijn. In 2024 kan nog op beide versies worden gecertificeerd, vanaf 2025 is alleen nog (her)certificatie mogelijk op de 2.0-versie. Hierover leest u meer in het persbericht over de herziening. SAQ en Franstalige versie

Op 1 september worden de Nederlandse, Engelse en Duitse versie gepubliceerd. In oktober komt er ook een Franstalige versie. Per 1 december komt de nieuwe SAQ (Self Assessment Questionnaire) beschikbaar, waarmee bedrijven zelf kunnen kijken waar ze staan op de ladder.

Trainingen

NEN geeft trainingen zodat bedrijven zich kunnen voorbereiden op audits voor de SCL. Organisaties raken op deze manier vertrouwd met de verschillende aspecten van de Safety Culture Ladder. Het volgen van trainingen geeft meer inzicht en houvast voor zulke audits.  Meer informatie hierover vindt u hier.

Dankwoord

Er is de afgelopen vier jaar door verschillende experts gewerkt aan de vernieuwing. NEN, en iedereen die bij de SCL betrokken is geweest, danken vooral Hans Aarns (Aboma Certification B.V.), Taco Buissant des Amorie (Tasqq), Arno de Graaff (Movares Nederland B.V. en lid Commissie van Deskundigen SCL), Gerd Jan Frijters (Kader B.V.), Robert Taen (Apollo 13),  Frank Thoonen (Stedin), en Marina van Beekveld (Van Beekveld Organisatieadvies) voor hun deelname aan deze expertgroep.

Meer informatie

Meer informatie over de Safety Culture Ladder vindt u op de website van NEN, www.nen.nl en op www.safetycultureladder.com.