Werken met de SCL: hoe pak je dat aan?

Werkgevers zijn verplicht te zorgen voor veilige werkomstandigheden. De Safety Culture Ladder kan daar een bijdrage aan leveren. Maar hoe pak je de implementatie daarvan aan? Hoe bevorder je (veiligheids)bewustzijn, betrokkenheid en de juiste houding en gedrag? Ron van Vuuren van Eneco legt het uit.

De Safety Culture Ladder is een veiligheidscultuur. Het schema richt zich op integrale veiligheid en gezondheid, dus je kunt het toepassen op alle veiligheidsvraagstukken zoals psychosociale veiligheid, fysieke veiligheid maar ook cybersecurity. Het schema richt zich primair op houding en gedrag en neemt ook een aantal meer organisatorische zaken mee, die randvoorwaardelijk zijn voor een goede veiligheidscultuur.’

Bewustzijn

Ron van Vuuren is bij Eneco verantwoordelijk voor de invoering van de SCL, waar het bedrijf sinds vier jaar mee werkt. Het zorgen voor bewustzijn binnen de organisatie is een belangrijk startpunt als je met de SCL wilt gaan werken. ‘Het is goed als je personeel actief bezig is met casussen uit de praktijk en dilemma’s bespreekt. Dus neem zaken die op de werkvloer spelen als uitgangspunt voor een gesprek over veiligheid. Maar er zijn ook al games op de markt die meer spelenderwijs het gesprek over veiligheid op gang brengen en we gebruiken bij Eneco ook podcasts over veiligheidsonderwerpen om het personeel er meer bij te betrekken.’

Betrokkenheid van management

De SCL staat of valt met betrokkenheid van het management. Als er in die laag geen urgentie wordt gevoeld dan gaat het niet werken. De SCL wordt weliswaar niet top down ingevoerd maar het begint wel met de steun van het management. Zo kan het gedachtegoed langzaam door alle lagen van de organisatie sijpelen. Wees niet bang om iets verkeerd te doen; de SCL is een weg, geen punt op de kaart.

Training en opleiding

In de SCL staat geen catalogus van maatregelen die samen zorgen voor een veilige werkplek. Dat maakt dat het verzorgen van de juiste trainingen extra aandacht behoeft. ‘Kijk als organisatie waar je behoefte aan hebt, wat je wilt verbeteren en zoek daar de juiste training bij. NEN verzorgt trainingen Safety Culture Ladder die bij allerlei aspecten van de SCL passen. Op de website van NEN vindt je allerlei trainingen voor de ‘Safety Culture Ladder’. Ook volgens Van Vuuren zijn trainingen op SCL-gebied echt maatwerk. ‘Het ligt ook helemaal aan de sector waarin je actief bent welke training het beste bij je past. Kijk daar goed naar en maak zo de juiste keuze.’

Ron van Vuuren directeur HSSEQ bij Eneco