Ecco neemt beheer SCL Duitsland over van NEN

Het beheer van de Safety Culture Ladder in Duitsland is overgedragen aan Ecco Ecology and Communication. Dit betekent dat Ecco voortaan verantwoordelijk is voor de organisatie en begeleiding van overleggen en de jaarlijkse auditorendag. Vooralsnog blijven de kantoorbezoeken bij de certificerende instellingen en het bijwonen van de auditoren vanuit Nederland georganiseerd.

De overdracht is het gevolg van het vertrek Jeannette Hofman – Züter, die deze taken in het verleden vanuit Nederland uitvoerde. Omdat ook in Duitsland audits tegen de SCL plaatsvinden, is het van belang dat vanuit Duitsland de relevante stakeholders inbreng hebben. Ecco is hiervoor de perfecte partner.

Jeroen Haesenbos van NEN fungert als linking pin tussen Duitsland en Nederland. Haesenbos: ‘Sinds oktober ben ik onderdeel van het SCL-team bij NEN. Als linking pin tussen Duitsland en Nederland zal ik regelmatig contact houden met ECCO zodat de Duitse tak en Nederlandse tak van de SCL goed in verbinding blijven. En dat de overdracht van de overleggen goed verloopt. Met de ondersteuning van Mariska van Axel blijf ik betrokken bij de organisatie van de bijwoningen en de bevoegdverklaringen. Ik kijk ernaar uit om deze werkzaamheden goed te laten verlopen!’