Wat is de veiligheidsladder?

De Safety Culture Ladder

De Safety Culture Ladder stimuleert het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig en gezond handelen. Het doel is het terugdringen van het aantal onveilige en ongezonde situaties met minder incidenten (verzuim, schades) tot gevolg.

Een essentiële factor is het bewustzijn in alle lagen van de organisatie van de eigen bijdrage aan de veiligheid en gezondheid. Dat heeft alles te maken met houding, gedrag en cultuur. Is er een setting gecreëerd waarbij mensen zich durven te uiten mocht er sprake zijn van een minder veilige of ongezonde situatie? Wordt er over veiligheid gesproken en worden de medewerkers gehoord?

Het hanteren van de Safety Culture Ladder heeft een brede functie. Het biedt kaders voor veilig en gezond werken aan alle partijen die in de diverse branches werkzaam zijn. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers of leveranciers. Veiligheid doe je met z’n allen, in de hele keten.

De Safety Culture Ladder verdeelt het veiligheidsbewustzijn en -gedrag over 5 laddertreden. Hoe meer verantwoordelijkheid, reflectie en investeringen in veiligheid en gezondheid, hoe hoger de score. De score wordt bepaald op basis van verschillende bedrijfskarakteristieken die dienen als beoordelingscriteria.

Safety Culture Ladder producten

Sinds 1 maart 2020 zijn er meerdere SCL varianten beschikbaar. De enige producten waarbij een certificaat wordt afgegeven zijn het SCL Original product (jaarlijkse volledige audits) en het SCL product (alleen in jaar 1 een volledige audit). Een organisatie of diens opdrachtgever (indien dit wordt vereist) bepaalt welk SCL product van toepassing is.

certificaat jaar 1 jaar 2 jaar 3
SCL Original certificaat100% audit100% audit100% audit
SCL certificaat100% auditvervolgaudit 40%vervolgaudit 40%
niet-certificaat
SCL Light statement40% auditcheck op actieplancheck op actieplan
Approved Self Assessmentself assessmentcheck op actieplancheck op actieplan

Welk product is voor u van toepassing? Lees hier meer over de producten.