Certificatieafdracht

Tarieven

De Safety Culture Ladder is een initiatief uit de markt. Het principe van de Safety Culture Ladder is dat alle betrokken bedrijven en organisaties de ladder gezamenlijk financieren en naar rato bijdragen in de kosten van de ladder. Daaruit worden alle kosten betaald waaronder de helpdesk, het beheer van het certificatieschema, het certificatenregister, de website, de administratie, de doorontwikkeling en de begeleiding van initiatieven. Hiermee dient het gebruik van de Veiligheidsladder voldoende inkomsten te genereren om de ladder ook in de toekomst doelmatig, betaalbaar, scherp en toepasbaar te houden.

Certificatieafdracht

Het certificeren tegen de Safety Culture Ladder gebeurt door middel van een beoordeling door een bevoegde Certificerende Instelling (CI). Het aantal auditdagen wordt vastgesteld op basis van de specificaties in het Handboek Safety Culture Ladder. Naast de auditdagen, wordt per (jaarlijkse) audit een certificatieafdracht in rekening gebracht (zowel voor de initiële certificatie als voor de jaarlijkse her-certificatie). De tarieven worden jaarlijks vastgesteld voor het daaropvolgende jaar. In 2020 bedraagt de minimale certificaatafdracht per organisatie € 510. Vanaf 10 mandagen wordt per vijftal mandagen de certificaatafdracht met € 510 verhoogd. Deze certificatieafdracht wordt jaarlijks verrekend via de CI.