Optimaliseren van de SCL voor kleine organisaties

NEN is een project gestart om de toepasbaarheid van de Safety Culture Ladder (SCL) voor kleine organisaties te verbeteren en de SCL laagdrempeliger te maken. Het is doel is om de implementatie van de SCL voor kleine organisaties eenvoudiger te maken.

Hierbij is gekeken naar:

  • Proportionele bewijsmiddelen vanaf trede 3 (de ASA wordt alleen geaccepteerd voor trede 2).
  • Definitie van kleine organisaties.
  • Mandagentabel voor kleine organisaties

Doel workshops
In het kader van dit project zijn er in februari en maart 2024 diverse workshops georganiseerd met vertegenwoordigers van zowel kleine organisaties die nog niet gecertificeerd zijn op de SCL als met vertegenwoordigers van kleine organisaties die wel gecertificeerd zijn op de SCL. Tijdens deze workshops is onderzocht wat de redenen zijn dat men (nog) niet kiest voor certificering, wat de redenen zijn waarom men wel gecertificeerd is en hoe kleine organisaties ondersteund kunnen worden om op een makkelijke manier met de SCL aan de slag te gaan.

Belangrijke inzichten
In totaal namen 17 vertegenwoordigers deel aan deze workshops. Er is open gesproken over de problemen waar kleine organisaties tegenaan lopen als zij met de SCL aan de gang willen gaan.

Uit de workshops kwamen verschillende aandachtspunten naar voren, zoals de behoefte aan betere communicatie over de meerwaarde van de SCL, het aanbieden van visuele informatie in plaats van tekst, het geven van handvatten over hoe te starten met de SCL, het verduidelijken van de verschillen tussen SCL en VCA en het verlagen van de auditlast voor kleine organisatie.

De werkgroep die dit project begeleidt, is nu bezig met het overzichtelijk maken van alle aangedragen onderwerpen en het uitwerken van mogelijke oplossingen. Begin mei is er een bijeenkomst georganiseerd met een Klankbordgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de Commissie van Deskundigen voor de SCL, certificerende instellingen, Kennispartners, ViA en kleine bedrijven, om de inventarisatie en oplossingen te bespreken.

Het streven is dat in de vergadering van de Commissie van Deskundigen in juni 2024 een besluit over de mogelijke oplossingen genomen wordt. Houd de website in de gaten of abonneer op de nieuwsbrief SCL.