Certificatie

Stappenplan

Hoe certificeren

Op basis van de actuele informatie doet het bedrijf een zelfbeoordeling via een Webtool  aan de hand van het certificatieschema van de Safety Culture Ladder. Een Ladder Certificerende Instelling (LCI) toetst de opgave van het bedrijf en verifieert op basis van diverse interviews en waarnemingen in het bedrijf en tijdens werkbezoeken op locatie. De LCI stelt de bereikte laddertrede vast en reikt, indien voldaan is aan de minimumeisen, het overeenkomstige Veilig Bewust Certificaat uit.

 1. Kennisnemen & kies type verificatie

Lees hier het handboek en andere belangrijke informatie

2. Zelfbeoordeling

Doe de self assessment questionnaire (SAQ)

3. Toetsing door LCI

Neem contact op met een certificerende instelling

4. Toekenning trede

U wordt opgenomen in het register

5. Hercertificatie

Lees hoe u ieder jaar uw certifcaat verlengt (of behoudt)