Informeren

Documenten

Handboek & Certificatieschema SCL 2.0

Vanaf 1 januari 2024 kan er gecertificeerd worden op SCL 2.0
Er is een ruime overgangsperiode om van SCL 1.0 naar SCL 2.0 te gaan. Lees hiervoor het nieuwsbericht

Certificatieschema SCL 2.0:
Afspraken over de beoordeling van de Safety Culture Ladder 2.0

Safety Culture Ladder 2.0:
Norm

Handboek & Certificatieschema  SCL 1.0

Het Handboek Safety Culture Ladder is het document dat het kader vormt voor certificatie op de Safety Culture Ladder. Alle benodigde formele informatie over het certificatietraject is hierin opgenomen. Het kader geeft richting middels toelichtingen en omvat doelstellingen, methoden, eisen en definities.

Handboek Safety Culture Ladder 4.0

In het Certificatieschema staan de vijf laddertreden en het certificatieschema gebaseerd op de zes bedrijfsaspecten en 18 bedrijfskarakteristieken uitgelegd. Per karakteristiek worden er per mogelijke laddertrede eisen, criteria en richtlijnen bepaald voor een precieze beoordeling van een organisatie.

Certificatieschema Veiligheidsladder 4.0
Stappenplan per product
Uitleg over SAQ Compact, GAP analyse en actieplan

Interpretatiedocumenten

Interpretatie trede 5 versie 1.0   (Bericht CvB bij interpretatie)


Aanvullende beslissingen

CvD Besluit 2020-08 Besluit remote auditen van kantoorfuncties bij initiële audits
CvD Besluit 2021-01 Eisen aan taalgebruik buitenlandse audits
CvD Besluit 2021-02 Tredebeperking SCL producten
CvD Besluit 2021-03_Eisen aan leadauditoren auditoren en beoordelaars
CvD Besluit 2021-04_Overstap van SCL Light naar SCL binnen 3 maanden
CvD Besluit 2021-05 Aanpassing formulering bij certificatie van projecten
CvD Besluit 2021-06 Besluit interpretatie onaangekondigde werkbezoeken
CvD Besluit 2021-07_Besluit aanpassing § 6.4 Handboek SCL
CvD Besluit 2022-01 Besluit mbt audits in het buitenland
CvD Besluit 2022-02_Groepsinterviews
CvD Besluit 2022-03 SAQ Compact bij SCL Light
CvD Besluit 2022-04 Besluit m.b.t. Aanpassingen Handboek SCL

Voorgaande besluiten zijn reeds in de laatste versie van het handboek  opgenomen.


Digitale flyer SCL

Hier kunt u algemene informatie over SCL downloaden: digitale flyer

Vertalingen

Via de knoppen DE en EN rechtsboven op deze website vindt u de Duitse en Engelse versies.
De Franstalige versies vindt u hier:

Manuel Safety Culture Ladder 4.0

Schéma de certification 4.0