Artikel over Veiligheidsladder in de praktijk

“Bewustwording kweken is het allerbelangrijkste”

24-04-2018 De Veiligheidsladder stimuleert het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen. In allerlei sectoren wordt inmiddels met de systematiek gewerkt. Veelal tot grote tevredenheid, zo zegt ook een vertegenwoordiger van een elektrotechnisch bedrijf. “De communicatie is veel beter geworden.”

De Veiligheidsladder is een beoordelingsmethode om het veiligheidsbewustzijn en het bewust veilig handelen in bedrijven te meten en continu te verbeteren. Bedrijven kunnen zich laten certificeren om het Veilig Bewust Certificaat te behalen. Hoe groter het veiligheidsbewustzijn in een organisatie is, des te hoger de score op de vijf treden van de veiligheidsladder.

Onveiligheid terugdringen
De Veiligheidsladder is opgezet om het aantal onveilige situaties terug te dringen, met als gevolg een vermindering van het aantal incidenten. De Veiligheidsladder is daarmee een aanvulling op ‘systeemnormen’ zoals ISO 45001 (OHSAS) en VCA. Het systeem is zo ontworpen dat het toepasbaar is voor alle typen organisaties. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers of leveranciers. De Veiligheidsladder biedt voldoende ruimte om de toepassing ervan per sector ‘op maat’ te maken door eisen en criteria te interpreteren in de geest van de bedrijfssectoren en het type bedrijf dat beoordeeld wordt.

Hoe werkt het?
De Veiligheidsladder kent vijf treden. De laddertreden geven de ontwikkelingsfase aan waarin een bedrijf zich op het gebied van veiligheidsbewustzijn bevindt. De treden vormen een schaal van een afwachtende, pathologische cultuur op trede 1 tot een zeer vooruitstrevende branche- en ketengerichte houding op trede 5.

5) Vooruitstrevend. Veiligheid is volledig geïntegreerd in alle bedrijfsprocessen.

4) Proactief. Veiligheid heeft een hoge prioriteit en wordt continu verbeterd.

3) Berekenend. Veiligheidsregels worden belangrijk gevonden.

2) Reactief. Verandergedrag is ad-hoc en van korte duur.

1) Pathologisch. ‘Wat niet weet, wat niet deert.‘

Voordelen
Het werken met de Veiligheidsladder heeft voor bedrijven verschillende voordelen:

  • Terugdringen van onveilige situaties met minder incidenten tot gevolg;
  • Maakt bewust veilig werken bij organisaties aantoonbaar;
  • Houding en gedrag als uitgangspunt;
  • Het is een sector-overkoepelend instrument;
  • Integrale benadering van veiligheid

Certificatie
Voor veiligheidsladder certificatie toetst een Ladder Certificerende Instelling (LCI) de uitkomsten van de self-assessment van het bedrijf en verifieert op basis van diverse interviews en waarnemingen in het bedrijf en tijdens werkbezoeken op locatie. De LCI stelt de bereikte laddertrede vast en reikt, indien voldaan is aan de minimumeisen, het overeenkomstige Veilig Bewust Certificaat uit.

De praktijk
De Veiligheidsladder heeft als doel het aantal onveilige situaties terug te dringen. En het werkt, zo zegt een vertegenwoordiger van een elektrotechnisch bedrijf dat onlangs de derde trede van de Ladder bereikte en daarvoor een certificaat ontving. “Ons bedrijf is aannemer op het gebied van kabelnetwerken, zowel op het gebied van hoogspanning als stedelijke netten. Op voorschrift van een opdrachtgever zijn we gaan werken met de Veiligheidsladder. Toen we er eenmaal mee aan de slag gingen, raakten we zelf ook al snel overtuigd van het grote nut van dit instrument. Het aantal meldingen van onveilige situaties groeit en de LTIF-waarde (Lost Time Injury Frequency) daalt waarschijnlijk.

Dat betekent dat we in de praktijk minder tijd kwijt zijn aan de gevolgen van stil liggend werk in relatie tot productieve uren. Maar het grootste voordeel is de meer open geworden communicatie en sfeer op het gebied van veiligheid onder de werknemers. Mensen doen eerder hun mond open en voelen zich daar niet opgelaten over of angstig voor. Want meldingen worden niet bestraft, maar uitsluitend gebruikt voor het leerproces. We krijgen dus een steeds beter beeld van wat er speelt. “Dat melden gaat steeds vaker goed, maar het blijft vooral in de praktijk soms een lastig verhaal. “Als je boven in een mast zit en je hebt niets bij je om iets te melden, moet je dus wachten tot je weer beneden bent. Vaak worden zaken dan vergeten of men denkt ‘laat maar zitten’. Ik begrijp dat wel, maar dat zou dus beter kunnen. Het gaat om het kweken van bewustwording in alle lagen van het bedrijf. Die bewustwording van (on)veiligheid is dan ook voor mij de belangrijkste reden dat ik andere bedrijven adviseer om ook met de Veiligheidsladder te gaan werken. Iedereen profiteert ervan.”

Nieuwsarchief

13-04-2022

Steeds meer aandacht voor veiligheid: 1000e organisatie ontvangt SCL Certificaat

Op 10 maart 2022 is het Safety Culture Ladder (SCL) certificaat uitgegeven aan de 1000e organisatie die zich op de SCL heeft laten kwalificeren. Een Safety Culture Ladder certificaat brengt het veiligheidsbewustzijn van medewerkers en leid...

05-01-2022

Sinds 1 januari 2022 – Rijksvastgoedbedrijf eist meer aandacht voor veiligheid

Grote overheidsopdrachtgevers als het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), ProRail en Rijkswaterstaat eisen vanaf 1 januari dat opdrachtnemers werk maken van een nieuwe veiligheidscultuur. Zo willen zij bouwongelukken voorkomen. 'Wij moeten de hand...

02-11-2021

SCL Webtool is live

Verhoogde gebruiksvriendelijkheid in Webtool SCLTeam SCL heeft gewerkt aan een verbeterde, gebruiksvriendelijkere versie van de Webtool SCL. De Webtool is 1 november 2021 succesvol geïmplementeerd. In de release notes staan alle verbeteri...

20-10-2021

Invoering en handhaving ViA

De werkgroep Veiligheid in Aanbestedingen (ViA) van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) heeft overlegd met vertegenwoordigers van certificerende instellingen (CI-en). Door de enorme vraag vanuit de bouwsector is alle capacite...

19-10-2021

Verbeterde versie Webtool Safety Culture Ladder live op 1 novemberDe laatste tijd is door het SCL team hard gewerkt aan een verbeterde, gebruiksvriendelijkere versie van de Webtool SCL. Op maandag 1 november 2021 wordt de tool geïmplement...