Steeds meer aandacht voor veiligheid: 1000e organisatie ontvangt SCL Certificaat

Op 10 maart 2022 is het Safety Culture Ladder (SCL) certificaat uitgegeven aan de 1000e organisatie die zich op de SCL heeft laten kwalificeren. Een Safety Culture Ladder certificaat brengt het veiligheidsbewustzijn van medewerkers en leidinggevenden in kaart. Cultuur is een lastig te “meten” concept. Toch geeft het auditproces voor de Safety Culture Ladder inzicht in de veiligheidscultuur van een organisatie en maakt het duidelijk wat er te verbeteren valt.

Het doel van SCL is om houding en gedrag in alle lagen van een organisatie te toetsen als het gaat om veiligheid en gezondheid. De beoordelingsmethode om het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen in bedrijven te meten, bestaat uit 5 laddertreden. Kortgezegd betekent het behalen van laddertrede 1 dat het bedrijf zeer reactief handelt. Er wordt pas iets gedaan als er een ongeluk of iets ernstigs is gebeurd. Het behalen van laddertrede 5 betekent dat er in het bedrijf en met de hele branche proactief wordt samengewerkt om veiliger en gezonder te werken.

1000e organisatie

Het certificaat werd door Normec Certification uitgereikt aan Aannemings- en Transportbedrijf Roel van der Stoel B.V. Ter gelegenheid van deze uitreiking was er bij Normec Certification een feestelijk moment ingelast. Jeannette Hofman-Züter, projectleider van de Safety Culture Ladder bij NEN, bracht taart en overhandigde een boeket bloemen aan Arjen Werkmeester, commercieel directeur van Normec Certification.

De Safety Culture Ladder is ooit bedacht door ProRail. Toen steeds meer andere bedrijven belangstelling kregen voor de systematiek, zocht ProRail naar een onafhankelijke organisatie om de Safety Culture Ladder te beheren zodat meerdere bedrijven er gebruik van konden maken. Dat werd NEN. Sinds de overdracht aan NEN zijn er inmiddels 1000bedrijven die zich op de SCL hebben laten kwalificeren, waarbij de grootste groei plaatsvond in 2021: van 300 naar 1000 organisaties. Deze groei is te danken aan de omarming van de SCL door de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB). Vanaf 1 januari 2022 nemen opdrachtgevers die de GCVB hebben ondertekend, veiligheidsbewustzijn als verplichting op in aanbestedingen en contracten. Deze gezamenlijke afspraak heet: Veiligheid in Aanbesteding (ViA). Zo zullen duizenden bedrijven in de bouwsector veiliger gaan werken door zich te richten op veiligheidscultuur en gedrag.

Er zijn verschillende type SCL producten, die verschillen in auditzwaarte. De SCL wordt tot nu toe veel gebruikt in de energie-, offshore- en bouwsector in Europa en steeds meer landen buiten Europa.

Sinds 1 januari 2022 – Rijksvastgoedbedrijf eist meer aandacht voor veiligheid

Grote overheidsopdrachtgevers als het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), ProRail en Rijkswaterstaat eisen vanaf 1 januari dat opdrachtnemers werk maken van een nieuwe veiligheidscultuur. Zo willen zij bouwongelukken voorkomen. ‘Wij moeten de hand in eigen boezem steken’, stelt Annemieke Bantema van de gemeente Amsterdam.

Lees het hele artikel op de website van de RVB.

SCL Webtool is live

Verhoogde gebruiksvriendelijkheid in Webtool SCL

Team SCL heeft gewerkt aan een verbeterde, gebruiksvriendelijkere versie van de Webtool SCL. De Webtool is 1 november 2021 succesvol geïmplementeerd. In de release notes staan alle verbeteringen benoemd die doorgevoerd zijn.

Dit zijn onder meer:

 • U kunt als beheerder nu ook vóóraf de vragenlijst inzien. Daarnaast kunt u bij iedere vraag een toelichting invullen die uw respondenten zien bij het beantwoorden.
 • De weergave van de resultaten is verbeterd, visueel én ook met toelichtende teksten waarom een bepaalde trede wel of niet is behaald.

Heeft u de verbeteringen al gezien? Ga naar de Webtool Safety Culture Ladder

Migratie van gegevens

Bij de migratie zijn al uw gegevens bewaard gebleven.

 1. Uw account en die van de respondenten zijn overgezet naar de nieuwe omgeving. Uw inloggegevens blijven gelijk.
 2. De openstaande en afgeronde vragenlijsten van de huidige vragenlijst versies zijn overgezet in de nieuwe vragenlijst module.


De huidige vragenlijst versies zijn:

 • SAQ Compact: vanaf 1 mei 2021
 • SAQ Extended: vanaf 1 oktober 2019

Let op, vragenlijsten van voor deze periodes zijn toegevoegd aan uw account Online dossier als Excel en PDF document.

Heeft u vragen, bel dan naar de afdeling Klantenservice 015 2 690 391 of mail naar klantenservice@nen.nl.

Met vriendelijke groet, Team SCL

Invoering en handhaving ViA

De werkgroep Veiligheid in Aanbestedingen (ViA) van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) heeft overlegd met vertegenwoordigers van certificerende instellingen (CI-en). Door de enorme vraag vanuit de bouwsector is alle capaciteit voor het uitvoeren van audits en toetsen dit najaar al bezet en begint ook het eerste kwartaal van 2022 vol te lopen.

Afspraken ontbreken van bewijsmateriaal

In de Richtlijn handhaving en invoering staat dat het inzetten van sancties onder meer afhankelijk is van de mate waarin het ontbreken van een bewijsmiddel[1] toerekenbaar is en welke inspanning is gedaan om aan de eisen te voldoen.

Wij willen graag verduidelijken wat dit in de praktijk betekent:

Heeft u op 1 januari 2022 niet het vereiste bewijsmiddel? Dan zal een ondertekende offerte van een Certificerende Instelling met een afspraakbevestiging voor een audit/toets worden geaccepteerd, daarbij dient u ook aan te tonen dat u vóór die datum alvast een self-assessment hebt gedaan.

De werkgroep ViA en de CI-en onderhouden nauw contact over de capaciteit. Zodra er weer voldoende ruimte is zullen alleen de geldige bewijsmiddelen geaccepteerd worden. Het is dus van belang zo snel mogelijk, door middel van de Handreiking ViA/risicomatrix, te bekijken welk bewijsmiddel voor u van toepassing is en hiervoor een uitvraag te doen bij een Certificerende Instelling (overzicht CI-en).

[1]Afhankelijk van de contractwaarde en de impact: een SCL Certificaat, een SCL Light Statement of SCL Approved Self Assessment.


Verbeterde versie Webtool Safety Culture Ladder live op 1 november

De laatste tijd is door het SCL team hard gewerkt aan een verbeterde, gebruiksvriendelijkere versie van de Webtool SCL. Op maandag 1 november 2021 wordt de tool geïmplementeerd en zal daarom 24 uur niet beschikbaar zijn. Excuus voor dit ongemak.

In de nieuwe webtool kunt u als beheerder nu ook vóóraf de vragenlijst inzien. Daarnaast kunt u bij iedere vraag een toelichting invullen die uw respondenten te zien krijgen bij het beantwoorden.

De weergave van de resultaten is verbeterd zowel visueel als ook de toelichtende teksten waarom u een bepaalde trede wel of niet behaald heeft.

Migratie van gegevens

Bij de migratie zullen al uw gegevens behouden blijven. Namelijk,

 1. Uw account en die van de respondenten zijn overgezet naar de nieuwe omgeving. Uw inloggegevens blijven gelijk.
 2. De openstaande en afgeronde vragenlijsten van de huidige vragenlijst versies zijn overgezet in de nieuwe vragenlijst module.

De huidige vragenlijst versies zijn:
• SAQ Compact: vanaf 1 mei 2021
• SAQ Extended: vanaf 1 oktober 2019

Let op, vragenlijsten van voor deze periodes zijn toegevoegd aan uw account Online dossier in de vorm van een Excel en PDF document.

Mocht u vragen hebben, bel ons dan gerust op 015 2 690 391 of mail naar klantenservice@nen.nl. U ontvangt van ons een bericht wanneer de nieuwe Webtool SCL bereikbaar is.

Met vriendelijke groet,
Team SCL 

Aanpassingen SCL Webtool

Via de SCL Webtool biedt NEN diverse instrumenten aan die certificatie op de SCL ondersteunen.

In de webtool vindt men bijvoorbeeld de vragenlijsten die bij bepaalde SCL producten gebruikt moeten worden als eerste zelfinventarisatie: de SAQ Compact en de SAQ Extended.

Ook het Online Dossier is onderdeel van de SCL Webtool. Hiermee kan een organisatie documenten uploaden en anderen (waaronder bijv. certificerende instellingen) inzicht geven in de SAQ resultaten.

Om de SCL Webtool gebruiksvriendelijker te maken, is hij  onlangs op een aantal punten aangepast:

 • SAQ Compact
  • Vragenlijst is herschreven naar eenvoudiger taalgebruik, om hem nog geschikter te maken voor alle type werknemers in een organisatie. Diverse stellingen zijn ingekort en vereenvoudigd.
  • Toelichting is toegevoegd voor niet-uitvoerende organisaties. Dit is bedoeld om architecten-, ingenieurs- en adviesbureaus te helpen de vragen te vertalen naar hun eigen situatie.
  • Enkele vragen hebben een algemene toelichting gekregen om de vraag makkelijker te kunnen interpreteren.
 • Diverse webpagina’s zijn vernieuwd en overzichtelijker gemaakt. O.a. zijn tips voor de beheerders opgenomen over hoe zij de vragenlijsten op een goede manier kunnen inzetten binnen het bedrijf.
 • Gratis PDF ’s van de vragenlijsten zijn ter beschikking voor organisaties die een abonnement (geen proefabonnement) hebben afgesloten, bedoeld voor intern gebruik en overleg.

Voor meer informatie over de webtool, ga naar https://webtoolscl.nl/nl

Informatiebijeenkomst SCL in het kader van ViA of de GCVB

Vragen over de SCL in het kader van ViA of de Governance Code Veiligheid in de Bouw?

Voor organisaties die aan de slag willen met de SCL of vragen hebben over ViA organiseert NEN informatiebijeenkomsten.

Tijdens deze informatiebijeenkomsten zijn zowel NEN, een certificerende instelling als iemand vanuit de werkgroep ViA aanwezig. We houden deze bijeenkomsten bewust klein. Zo kunnen al uw vragen over certificatie op de SCL en ViA beantwoord worden.

Er wordt deelnemers de gelegenheid geboden om contactgegevens met elkaar uit te wisselen. Op deze manier kunnen ook op een later moment ervaringen met elkaar gedeeld worden.

De bijeenkomsten vinden online plaats op:

 • Datum 1:   8 april van 14.00u-15.00u
 • Datum 2:   28 april van 13.00u-14.00u
 • Datum 3: 17 mei van 13.00u-14.00u

Meer informatie en aanmelden

Verdiepende workshops SCL

In verband met de vraag naar extra informatie  heeft NEN Introductie workshops’ opgezet.  Deze workshops bieden verdieping in de materie van de SCL. Er wordt o.a. ingegaan op de inhoud van het schema en de beoordelingssystematiek. Bedoeld voor veiligheidskundigen, KAM-medewerkers en overig personeel die de SCL binnen de organisatie gaan begeleiden.  Aanmelden

LET OP: Dit betreft algemene workshops. De workshops specifiek voor ViA /GCVB staan hier.

Aanvullende COVID-19 maatregelen per 29 oktober 2020

In maart 2020 heeft NEN extra uitzonderingsmaatregelen gecommuniceerd over hoe om te gaan met vertraging en belemmering bij audits vanwege COVID-19 maatregelen. Inmiddels duurt de COVID-19 situatie langer dan gehoopt en is het goed om duidelijkheid te geven hoe NEN hiermee omgaat m.b.t. geldigheid van certificaten en statements. De COVID-19 uitzonderingsmaatregelen blijven voorlopig van kracht totdat de maatschappelijke situatie is veranderd en NEN opheffing van de uitzonderingsmaatregelen communiceert.

De volledige beschrijving van maatregelen zijn vertaald vanuit het beleid van IAF. Aanvullende maatregelen, voor SCL specifiek, zijn opgenomen in het document. Om te helpen deze maatregelen te interpreteren, geven we hier enkele voorbeelden:

 • Moet er nu een opvolgingsaudit plaatsvinden, maar kan de audit op locatie niet plaatsvinden, dan mag voltooiing van de opvolgingsaudit éénmalig tot maximaal 6 maanden worden uitgesteld. Let op: is er al uitstel van 6 maanden genoten voor deze opvolgingsaudit, dan wordt er géén extra uitstel meer verleend.
 • Indien een opvolgingsaudit 6 maanden is uitgesteld, moet de volgende opvolgingsaudit binnen een jaar na die datum plaatsvinden.
 • Moet er nu een hercertificatie plaatsvinden (dwz. de 3 jarige cyclus loopt ten eind), dan moet de hercertificatie tot maximaal 12 maanden na verloopdatum zijn voltooid, maar zodra de belemmerende maatregelen zijn opgeheven moet de audit binnen 3 maanden na die opheffing zijn voltooid (dit alles binnen 12 maanden dus).
 • Lukt het uitvoeren van de audit in beide situaties (opvolging- of hercertificatieaudit) niet, dan wordt het certificaat ingetrokken of de scope wordt aangepast (alleen hetgeen in de scope benoemen wat wél volledig geaudit is). Hierna moet dan een initiële audit plaatsvinden indien met de scope wil aanpassen.
 • Remote audits zijn toegestaan tijdens ‘opvolgingsaudits’ en bij ‘hercertificatie’, nu ook bij trede verhogingen en scope uitbreidingen. Dit betreft enkel het interviewen van “kantoorfuncties” zoals management, HR, calculatie etc. Remote audits zijn in geen enkel geval toegestaan bij initiële audits en projectbezoeken.
 • Bij remote audits, moeten tijdens de audit de 2 auditoren met elkaar onderling kunnen communiceren. Indien zij door COVID-19-maatregelen niet fysiek bij elkaar in één ruimte kunnen zitten, is als alternatief een videocall toegestaan.

Voor het volledige overzicht aan maatregelen verwijzen we naar het aangepaste beleidsdocument. Deze is beschikbaar in het Nederlands, Duits, Engels en Frans.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via info@safetycultureladder.com