Eerste certificaten ISO 45001 uitgereikt tijdens congres ‘De impact van de nieuwe ISO 45001’

Gisteren zijn de eerste certificaten tegen de nieuwe ISO 45001 uitgereikt tijdens het congres ‘De impact van de nieuwe ISO 45001’. ISO 45001:2018 stelt eisen aan een managementsysteem voor gezond en veilig werken. Dit heeft alles te maken met een gezonde veiligheidscultuur en daarom stond niet alleen de norm centraal, maar ook de praktijk van gezond en veilig werken, het verbeteren van veiligheidsprestaties en veiligheidscultuur.

Het congres startte met een bijdrage vanuit het Ministerie van SZW over gezond en veilig werken en het belang van ISO 45001. Daarna werd de norm inhoudelijk besproken, net als de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van OHSAS 18001. In de middag was er aandacht voor certificering en de relatie met VCA en de Veiligheidsladder. De Veiligheidsladder is gericht op houding, gedrag en cultuur en is daarmee een aanvulling op ‘systeemnormen’ zoals ISO 45001 en VCA.

UItreiking certificaten

Het eerste bedrijf dat tegen ISO 45001 is gecertificeerd is Lidl. Henk de Gooijer, Regional Manager F&B van DNV GL reikte het certificaat uit aan Harm van Oorschot, directeur Centrale Diensten, Sophie Jaspers, directeur HR en Fred Tiebesl, manager HSE/ Arbeitsschutz van Lidl Nederland GmbH.

Het tweede bedrijf dat tegen ISO 45001 is gecertificeerd is Voorbij Funderingstechniek. Jan Klapwijk reikte namens KIWA het certificaat uit aan Rick Riggelink, Camille Cleonise,,Bastiaan de Vries en Linda Hoek.

Beide certificaten zijn uitgereikt onder toeziend oog van Rik van Terwisga, algemeen directeur NEN.

Rik van Terwisga, algemeen directeur NEN: ‘ISO 45001 is een belangrijke toevoeging aan de groep van ISO-normen voor managementsystemen. Gezond en veilig werken is een aandachtspunt voor alle typen bedrijven en organisaties en in het belang van medewerkers op alle niveaus ongeacht het soort werkzaamheden dat ze verrichten.

Het mooie van ISO 45001 is dat iedere organisatie het systeem op maat kan inrichten en toepassen zodat het past bij de context en specifieke aspecten van gezond en veilig werken van de eigen organisatie. De potentie van ISO 45001 is dan ook groot en sluit naadloos aan bij de missie van NEN om bij te dragen aan standards for a better world.’

Introductiecongres ‘De impact van de nieuwe ISO 45001’

Op 12 maart is ISO 45001 ‘Gezond en veilig werken’ gepubliceerd. De nieuwe ISO 45001:2018 sluit aan op de High Level Structure (HLS) voor managementsysteemnormen. De HLS maakt het onder andere mogelijk om systemen makkelijker te integreren en audits op het gebied van diverse managementsysteemnormen, zoals ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement en ISO 14001 voor milieumanagement, te combineren.

In 2013 is besloten om OHSAS 18001 ‘Arbomanagementsystemen – Eisen’ te herzien en als ISO 45001 ‘Managementsystemen voor gezond en veilig werken – Eisen met richtlijnen voor gebruik’ te publiceren. Hiermee is ook de afkorting ‘G&VW’ als vervanging van ‘arbo’ in de norm geïntroduceerd.

Nieuwsarchief

13-04-2022

Steeds meer aandacht voor veiligheid: 1000e organisatie ontvangt SCL Certificaat

Op 10 maart 2022 is het Safety Culture Ladder (SCL) certificaat uitgegeven aan de 1000e organisatie die zich op de SCL heeft laten kwalificeren. Een Safety Culture Ladder certificaat brengt het veiligheidsbewustzijn van medewerkers en leid...

05-01-2022

Sinds 1 januari 2022 – Rijksvastgoedbedrijf eist meer aandacht voor veiligheid

Grote overheidsopdrachtgevers als het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), ProRail en Rijkswaterstaat eisen vanaf 1 januari dat opdrachtnemers werk maken van een nieuwe veiligheidscultuur. Zo willen zij bouwongelukken voorkomen. 'Wij moeten de hand...

02-11-2021

SCL Webtool is live

Verhoogde gebruiksvriendelijkheid in Webtool SCLTeam SCL heeft gewerkt aan een verbeterde, gebruiksvriendelijkere versie van de Webtool SCL. De Webtool is 1 november 2021 succesvol geïmplementeerd. In de release notes staan alle verbeteri...

20-10-2021

Invoering en handhaving ViA

De werkgroep Veiligheid in Aanbestedingen (ViA) van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) heeft overlegd met vertegenwoordigers van certificerende instellingen (CI-en). Door de enorme vraag vanuit de bouwsector is alle capacite...

19-10-2021

Verbeterde versie Webtool Safety Culture Ladder live op 1 novemberDe laatste tijd is door het SCL team hard gewerkt aan een verbeterde, gebruiksvriendelijkere versie van de Webtool SCL. Op maandag 1 november 2021 wordt de tool geïmplement...