Geslaagde bijeenkomst ‘Veiligheidsmanagement en de rol van ISO 45001 Arbomanagementsystemen’

Op 11 oktober 2017 vond de bijeenkomst ‘Veiligheidsmanagement en de rol van ISO 45001’ plaats in Blijdorp, Rotterdam. Uit de grote opkomst deze middag bleek dat veiligheid een thema is dat hoog op de agenda staat.

Interessante presentaties wisselden elkaar af. Dhr. Kwakernaak van KWA ging in op de rol van normen en certificatie bij het verbeteren van veiligheidsprestaties en de implementatie van de nieuwe norm voor Arbomanagement, ISO 45001 waarvan publicatie begin 2018 verwacht wordt. Dhr. Triemstra van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid benadrukte de rol van zelfregulering. Aan de hand van praktijksituaties werd door dhr. Thijssen van VolkerWessels een toelichting gegeven op de Veiligheidsladder en de rol die cultuur en gedrag hierbij innemen. Als laatste spreker ging dhr. Van Delft van ProRail in op het inzetten van zelfreguleringsinstrumenten voor het verbeteren van veiligheidsprestaties vanuit opdrachtgeverschap.

‘De vraag of zero accidents haalbaar is’ was onderwerp van de discussie die volgde na afloop. Geconcludeerd kan worden dat veiligheid een proces is dat nooit af is, waar we iedere dag met elkaar aan moeten werken en aandacht voor moeten houden.

 

Nieuwsarchief

13-04-2022

Steeds meer aandacht voor veiligheid: 1000e organisatie ontvangt SCL Certificaat

Op 10 maart 2022 is het Safety Culture Ladder (SCL) certificaat uitgegeven aan de 1000e organisatie die zich op de SCL heeft laten kwalificeren. Een Safety Culture Ladder certificaat brengt het veiligheidsbewustzijn van medewerkers en leid...

05-01-2022

Sinds 1 januari 2022 – Rijksvastgoedbedrijf eist meer aandacht voor veiligheid

Grote overheidsopdrachtgevers als het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), ProRail en Rijkswaterstaat eisen vanaf 1 januari dat opdrachtnemers werk maken van een nieuwe veiligheidscultuur. Zo willen zij bouwongelukken voorkomen. 'Wij moeten de hand...

02-11-2021

SCL Webtool is live

Verhoogde gebruiksvriendelijkheid in Webtool SCLTeam SCL heeft gewerkt aan een verbeterde, gebruiksvriendelijkere versie van de Webtool SCL. De Webtool is 1 november 2021 succesvol geïmplementeerd. In de release notes staan alle verbeteri...

20-10-2021

Invoering en handhaving ViA

De werkgroep Veiligheid in Aanbestedingen (ViA) van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) heeft overlegd met vertegenwoordigers van certificerende instellingen (CI-en). Door de enorme vraag vanuit de bouwsector is alle capacite...

19-10-2021

Verbeterde versie Webtool Safety Culture Ladder live op 1 novemberDe laatste tijd is door het SCL team hard gewerkt aan een verbeterde, gebruiksvriendelijkere versie van de Webtool SCL. Op maandag 1 november 2021 wordt de tool geïmplement...