Geslaagde bijeenkomst ‘Veiligheidsmanagement en de rol van ISO 45001 Arbomanagementsystemen’

Op 11 oktober 2017 vond de bijeenkomst ‘Veiligheidsmanagement en de rol van ISO 45001’ plaats in Blijdorp, Rotterdam. Uit de grote opkomst deze middag bleek dat veiligheid een thema is dat hoog op de agenda staat.

Interessante presentaties wisselden elkaar af. Dhr. Kwakernaak van KWA ging in op de rol van normen en certificatie bij het verbeteren van veiligheidsprestaties en de implementatie van de nieuwe norm voor Arbomanagement, ISO 45001 waarvan publicatie begin 2018 verwacht wordt. Dhr. Triemstra van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid benadrukte de rol van zelfregulering. Aan de hand van praktijksituaties werd door dhr. Thijssen van VolkerWessels een toelichting gegeven op de Veiligheidsladder en de rol die cultuur en gedrag hierbij innemen. Als laatste spreker ging dhr. Van Delft van ProRail in op het inzetten van zelfreguleringsinstrumenten voor het verbeteren van veiligheidsprestaties vanuit opdrachtgeverschap.

‘De vraag of zero accidents haalbaar is’ was onderwerp van de discussie die volgde na afloop. Geconcludeerd kan worden dat veiligheid een proces is dat nooit af is, waar we iedere dag met elkaar aan moeten werken en aandacht voor moeten houden.

 

Nieuwsarchief

11-04-2023

Nieuwe functionaliteit in de Webtool SCL

Een nieuw systeem voor gebruikersrollen en rechten is toegevoegd aan de SCL Webtool. U kunt hierdoor voortaan makkelijk externen toegang geven tot uw online dossier of medebeheerder maken. Meer informatie over de Webtool kunt u vinden op h...

08-02-2023

SCL Nieuwsbrief (februari 2023)

Via bijgaande link ontvangt u de laatste editie van de SCL Nieuwsbrief (februari 2023) Aanmelden Nieuwsbrief SCL ...

06-02-2023

Waarnemingen ter plaatsen

Door Dieter van Delft, waarnemer voor NEN Er wordt een bijwoning uitgevoerd bij iedere nieuw bevoegd verklaarde auditor tijdens de eerste audit en na het afgeven van de aanvullende bevoegd verklaring op trede 4/5. Na de eerste bijwoning...

03-02-2023

‘Cultuur verander je niet op een vrijdagmiddagborrel’

Auditeren voor de Safety Culture Ladder (SCL) is een aparte tak van sport. Anders dan bij systeemnormen spelen bij het auditeren van de SCL soft skills veel meer de hoofdrol. ‘Verbinding maken, daar gaat het om. Zo krijg je veel meer bov...

03-02-2023

Oproep om deel te nemen aan de enquête voor de evaluatie van de SCL producten

De komende tijd zal een evaluatie van de SCL-producten, de SCL Original, de SCL, de SCL Light en de Approved Self Assessment (SCL ASA) plaatsvinden. Deze evaluatie wordt uitgevoerd door NEN. Voor deze evaluatie wordt er een enquête uitgez...