Geslaagde bijeenkomst ‘Veiligheidsmanagement en de rol van ISO 45001 Arbomanagementsystemen’

Op 11 oktober 2017 vond de bijeenkomst ‘Veiligheidsmanagement en de rol van ISO 45001’ plaats in Blijdorp, Rotterdam. Uit de grote opkomst deze middag bleek dat veiligheid een thema is dat hoog op de agenda staat.

Interessante presentaties wisselden elkaar af. Dhr. Kwakernaak van KWA ging in op de rol van normen en certificatie bij het verbeteren van veiligheidsprestaties en de implementatie van de nieuwe norm voor Arbomanagement, ISO 45001 waarvan publicatie begin 2018 verwacht wordt. Dhr. Triemstra van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid benadrukte de rol van zelfregulering. Aan de hand van praktijksituaties werd door dhr. Thijssen van VolkerWessels een toelichting gegeven op de Veiligheidsladder en de rol die cultuur en gedrag hierbij innemen. Als laatste spreker ging dhr. Van Delft van ProRail in op het inzetten van zelfreguleringsinstrumenten voor het verbeteren van veiligheidsprestaties vanuit opdrachtgeverschap.

‘De vraag of zero accidents haalbaar is’ was onderwerp van de discussie die volgde na afloop. Geconcludeerd kan worden dat veiligheid een proces is dat nooit af is, waar we iedere dag met elkaar aan moeten werken en aandacht voor moeten houden.

 

Nieuwsarchief

20-10-2021

Invoering en handhaving ViA

De werkgroep Veiligheid in Aanbestedingen (ViA) van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) heeft overlegd met vertegenwoordigers van certificerende instellingen (CI-en). Door de enorme vraag vanuit de bouwsector is alle capacite...

19-10-2021

Verbeterde versie Webtool Safety Culture Ladder live op 1 novemberDe laatste tijd is door het SCL team hard gewerkt aan een verbeterde, gebruiksvriendelijkere versie van de Webtool SCL. Op maandag 1 november 2021 wordt de tool geïmplement...

08-07-2021

Video: Belgisch bedrijf Elia en de SCL

De Belgische netbeheerder Elia laat via een video zien hoe en waarom zij met de Safety Culture Ladder werken. Het bedrijf is inmiddels gecertificeerd en demonstreert (o.a. samen met Engie) hoe zij de ambities voor een betere veiligheidscu...

06-05-2021

Aanpassingen SCL Webtool

Via de SCL Webtool biedt NEN diverse instrumenten aan die certificatie op de SCL ondersteunen. In de webtool vindt men bijvoorbeeld de vragenlijsten die bij bepaalde SCL producten gebruikt moeten worden als eerste zelfinventarisatie: de...

15-03-2021

Informatiebijeenkomst SCL in het kader van ViA of de GCVB

Vragen over de SCL in het kader van ViA of de Governance Code Veiligheid in de Bouw?Voor organisaties die aan de slag willen met de SCL of vragen hebben over ViA organiseert NEN informatiebijeenkomsten. Tijdens deze informatiebijeenkoms...