Nieuwsbericht AMSBau & Safety Culture Ladder

Op 20 november 2018 vond er een eerste uitwisseling plaats in Hannover over de verschillen en overeenkomsten tussen het schema van AMSBau en de Veiligheidsladder.

Beide schema’s zijn gericht op het vergroten van veiligheidsbewustzijn. Om duidelijk te maken voor leveranciers hoe beide schema’s elkaar kunnen versterken in het verwezenlijken van dit doel, zijn verschillende partijen bij elkaar gekomen om de schema’s met elkaar te vergelijken. Aanwezigen waren onder andere opdrachtgevers, adviseurs, vertegenwoordigers van een aantal Duitse Berufsgenossenschaften en de Duitse wettelijke ongevallenverzekering.

Het was een interessante bijeenkomst waarbij veel kennis is uitgewisseld. We kijken uit naar het vervolg in februari 2019!

Nieuwsarchief

11-04-2023

Nieuwe functionaliteit in de Webtool SCL

Een nieuw systeem voor gebruikersrollen en rechten is toegevoegd aan de SCL Webtool. U kunt hierdoor voortaan makkelijk externen toegang geven tot uw online dossier of medebeheerder maken. Meer informatie over de Webtool kunt u vinden op h...

08-02-2023

SCL Nieuwsbrief (februari 2023)

Via bijgaande link ontvangt u de laatste editie van de SCL Nieuwsbrief (februari 2023) Aanmelden Nieuwsbrief SCL ...

06-02-2023

Waarnemingen ter plaatsen

Door Dieter van Delft, waarnemer voor NEN Er wordt een bijwoning uitgevoerd bij iedere nieuw bevoegd verklaarde auditor tijdens de eerste audit en na het afgeven van de aanvullende bevoegd verklaring op trede 4/5. Na de eerste bijwoning...

03-02-2023

‘Cultuur verander je niet op een vrijdagmiddagborrel’

Auditeren voor de Safety Culture Ladder (SCL) is een aparte tak van sport. Anders dan bij systeemnormen spelen bij het auditeren van de SCL soft skills veel meer de hoofdrol. ‘Verbinding maken, daar gaat het om. Zo krijg je veel meer bov...

03-02-2023

Oproep om deel te nemen aan de enquête voor de evaluatie van de SCL producten

De komende tijd zal een evaluatie van de SCL-producten, de SCL Original, de SCL, de SCL Light en de Approved Self Assessment (SCL ASA) plaatsvinden. Deze evaluatie wordt uitgevoerd door NEN. Voor deze evaluatie wordt er een enquête uitgez...