De Safety Culture Ladder producten

Sinds 2020 zijn er 4 verschillende varianten te onderscheiden. Het onderscheid bestaat uit de audit-intensiteit en het type document wat wordt afgegeven. Voor kleinere bedrijven en bedrijven die laagdrempelig willen beginnen met de SCL zijn er 2 lichtere varianten beschikbaar gekomen: de SCL Light en de Approved Self Assessment (SCL ASA). Vanwege de beperkte auditvorm wordt bij deze laatste 2 nadrukkelijk géén certificaat afgegeven.

Bij de SCL Light wordt alleen een statement afgegeven met een trede indicatie, bij de SCL ASA geeft een certificerende instelling alleen een document af welke aantoont dat de juiste stappen zijn gevolgd voor een self-assessment, zonder trede indicatie.

Hoe bepaal ik welk product mijn organisatie nodig heeft?

Wilt u uit eigen initiatief aan de slag met de SCL? Dan bepaalt u zelf het product, afhankelijk van hoe gedegen u de veiligheidscultuur wilt verbeteren binnen uw organisatie en wat u aan uw klanten, opdrachtgevers en medewerkers wilt aantonen.

Moet u voor een opdrachtgever voldoen aan een bepaalde SCL eis, bijvoorbeeld voor een aanbesteding, dan geven zij aan welk product vereist is. Zie daarvoor bijvoorbeeld de informatiepagina voor ViA (GCVB), TenneT of ProRail.

Hieronder zetten we de verschillen op een rijtje. Voor het volledige gedetailleerde overzicht, verwijzen wij u naar het Handboek.

certificaatjaar 1jaar 2jaar 3Gebruik SCL vragenlijst voor zelf-inventarisatie
SCL Original certificaat100% audit100% audit100% auditeigen keuze
SCL certificaat100% auditvervolgaudit 40%vervolgaudit 40%eigen keuze
niet-certificaat
SCL Light statement40% auditcheck op actieplancheck op actieplaneigen keuze tussen SAQ Compact en SAQ Extended
Approved Self Assessmentself assessmentcheck op actieplancheck op actieplanSAQ Compact verplicht

Aanpak SCL Original

Elk jaar een volledige audit. Lees uzelf in via het handboek en het certificatieschema wat er wordt geaudit en welke eis per trede wordt gesteld. Doe een zelf-inventarisatie, bijvoorbeeld door de SAQ Webtool te gebruiken (online vragenlijst) en stel uzelf een doel welke trede u wilt behalen. Schakel een certificerende instelling in om de audit op de gewenste trede af te nemen en, indien gelukt, het behaalde certificaat uit te reiken. Een audit bestaat uit observerende projectbezoeken, interviews met medewerkers en management/directie.

Aanpak SCL

Alleen het eerste jaar een volledige audit, de 2 opvolgende jaren een 40% audit. Bij de 40% audit wordt minder tijd besteed en worden minder onderdelen geaudit. Lees uzelf in via het handboek en het certificatieschema, wat er wordt geaudit en welke eis per trede wordt gesteld. Doe een zelf-inventarisatie, bijvoorbeeld door de SAQ Webtool te gebruiken (online vragenlijst) en stel uzelf een doel welke trede u wilt behalen. Schakel een certificerende instelling in om de audit af te nemen op de gewenste trede en, indien gelukt, het behaalde certificaat uit te reiken. Een audit bestaat uit observerende projectbezoeken, interviews met medewerkers en management/directie.

Aanpak SCL Light

Alleen het eerste jaar een 40% audit, de 2 opvolgende jaren een controle op het actieplan. Bij de 40% audit wordt minder tijd besteed en worden minder onderdelen geaudit. Bij de controle op het actieplan inventariseert een auditor in hoeverre u uw ambities van het voorgaande jaar heeft bereikt. Lees uzelf in via het handboek en het certificatieschema, wat er wordt geaudit en welke eis per trede wordt gesteld. Doe een zelf-inventarisatie, door de SAQ Webtool te gebruiken (online vragenlijst) en stel uzelf een doel welke trede u indicatief wilt behalen. De uitkomsten vertaalt u naar een GAP analyse. Vervolgens stelt u een actieplan op om die zaken te verbeteren zodat u op het gewenste veiligheidsniveau komt. Schakel een certificerende instelling in om de audit af te nemen op de gewenste trede en een statement af te geven op welke trede uw organisatie zich indicatief bevindt. Een audit bestaat uit observerende projectbezoeken, interviews met medewerkers en management/directie.

Aanpak Approved Self Assessment (SCL ASA)

U voert alleen een zelf-inventarisatie uit met behulp van de SAQ Webtool. De webtool helpt u bepalen hoeveel medewerkers per niveau de vragenlijst dienen in te vullen. U werkt aan een GAP analyse en vervolgens stelt u een actieplan op om ambities rondom de veiligheidscultuur (bijv. geambieerde trede of aandachtsgebieden) te behalen. Bij de navolgende controle op het actieplan in jaar 2 en 3 inventariseert een auditor in hoeverre u uw ambities van het voorgaande jaar heeft bereikt. Lees uzelf in via het handboek en het certificatieschema, wat er wordt geaudit en welke eis per trede wordt gesteld. Schakel een certificerende instelling in om de controle te doen en een document af te geven in hoeverre u de vereiste stappen van een self-assessment heeft gevolgd. Een controle bestaat uit kantoorbezoek en doornemen van de gevolgde stappen, resultaten en actieplan.

Stappenplan

Bekijk dit document waarin nauwkeurig wordt beschreven welke stappen u per product dient te doorlopen.