Veiligheidsladder audits voor kleinere organisaties

Het uitgangspunt is dat elk bedrijf moet kunnen deelnemen aan de Veiligheidsladder. Voor kleinere bedrijven zijn de certificeringslasten voor de Veiligheidsladder hoog in relatie tot het totale kostenniveau van de organisatie. Om de Veiligheidsladder toepasbaar te maken voor alle organisaties is er een aantal wijzigingen doorgevoerd voor bedrijven met minder dan 66 werkzame personen.

 

Wijzigingen per 1 januari 2019

  1. Aanpassing mandagentabel kleine organisaties (voor bedrijven t/m 65 werkzame personen). De mandagentabel is opgesplitst in meerdere schalen waardoor het aantal auditdagen bij een kleinere organisatie beter in verhouding is.
  2. De Veiligheidsladder is toepasbaar bij bedrijven met minimaal 5 werkzame personen. De ondergrens van 5 werkzame personen geldt voor een volledige certificatieaudit (VHL) en voor SAQ+.
  3. Groepsinterviews zijn toegestaan bij organisaties t/m 10 werkzame personen
  4. De certificatieafdracht voor audits onder de 8 dagen is verlaagd. De aanpassingen zijn verwerkt in het Tarievenblad 2019.

Voor aanpassing van de mandagentabel kleine organisaties, zie hier

Nieuwsarchief

20-10-2021

Invoering en handhaving ViA

De werkgroep Veiligheid in Aanbestedingen (ViA) van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) heeft overlegd met vertegenwoordigers van certificerende instellingen (CI-en). Door de enorme vraag vanuit de bouwsector is alle capacite...

19-10-2021

Verbeterde versie Webtool Safety Culture Ladder live op 1 novemberDe laatste tijd is door het SCL team hard gewerkt aan een verbeterde, gebruiksvriendelijkere versie van de Webtool SCL. Op maandag 1 november 2021 wordt de tool geïmplement...

08-07-2021

Video: Belgisch bedrijf Elia en de SCL

De Belgische netbeheerder Elia laat via een video zien hoe en waarom zij met de Safety Culture Ladder werken. Het bedrijf is inmiddels gecertificeerd en demonstreert (o.a. samen met Engie) hoe zij de ambities voor een betere veiligheidscu...

06-05-2021

Aanpassingen SCL Webtool

Via de SCL Webtool biedt NEN diverse instrumenten aan die certificatie op de SCL ondersteunen. In de webtool vindt men bijvoorbeeld de vragenlijsten die bij bepaalde SCL producten gebruikt moeten worden als eerste zelfinventarisatie: de...

15-03-2021

Informatiebijeenkomst SCL in het kader van ViA of de GCVB

Vragen over de SCL in het kader van ViA of de Governance Code Veiligheid in de Bouw?Voor organisaties die aan de slag willen met de SCL of vragen hebben over ViA organiseert NEN informatiebijeenkomsten. Tijdens deze informatiebijeenkoms...