Veiligheidsladder audits voor kleinere organisaties

Het uitgangspunt is dat elk bedrijf moet kunnen deelnemen aan de Veiligheidsladder. Voor kleinere bedrijven zijn de certificeringslasten voor de Veiligheidsladder hoog in relatie tot het totale kostenniveau van de organisatie. Om de Veiligheidsladder toepasbaar te maken voor alle organisaties is er een aantal wijzigingen doorgevoerd voor bedrijven met minder dan 66 werkzame personen.

 

Wijzigingen per 1 januari 2019

  1. Aanpassing mandagentabel kleine organisaties (voor bedrijven t/m 65 werkzame personen). De mandagentabel is opgesplitst in meerdere schalen waardoor het aantal auditdagen bij een kleinere organisatie beter in verhouding is.
  2. De Veiligheidsladder is toepasbaar bij bedrijven met minimaal 5 werkzame personen. De ondergrens van 5 werkzame personen geldt voor een volledige certificatieaudit (VHL) en voor SAQ+.
  3. Groepsinterviews zijn toegestaan bij organisaties t/m 10 werkzame personen
  4. De certificatieafdracht voor audits onder de 8 dagen is verlaagd. De aanpassingen zijn verwerkt in het Tarievenblad 2019.

Voor aanpassing van de mandagentabel kleine organisaties, zie hier

Nieuwsarchief

11-04-2023

Nieuwe functionaliteit in de Webtool SCL

Een nieuw systeem voor gebruikersrollen en rechten is toegevoegd aan de SCL Webtool. U kunt hierdoor voortaan makkelijk externen toegang geven tot uw online dossier of medebeheerder maken. Meer informatie over de Webtool kunt u vinden op h...

08-02-2023

SCL Nieuwsbrief (februari 2023)

Via bijgaande link ontvangt u de laatste editie van de SCL Nieuwsbrief (februari 2023) Aanmelden Nieuwsbrief SCL ...

06-02-2023

Waarnemingen ter plaatsen

Door Dieter van Delft, waarnemer voor NEN Er wordt een bijwoning uitgevoerd bij iedere nieuw bevoegd verklaarde auditor tijdens de eerste audit en na het afgeven van de aanvullende bevoegd verklaring op trede 4/5. Na de eerste bijwoning...

03-02-2023

‘Cultuur verander je niet op een vrijdagmiddagborrel’

Auditeren voor de Safety Culture Ladder (SCL) is een aparte tak van sport. Anders dan bij systeemnormen spelen bij het auditeren van de SCL soft skills veel meer de hoofdrol. ‘Verbinding maken, daar gaat het om. Zo krijg je veel meer bov...

03-02-2023

Oproep om deel te nemen aan de enquête voor de evaluatie van de SCL producten

De komende tijd zal een evaluatie van de SCL-producten, de SCL Original, de SCL, de SCL Light en de Approved Self Assessment (SCL ASA) plaatsvinden. Deze evaluatie wordt uitgevoerd door NEN. Voor deze evaluatie wordt er een enquête uitgez...